Neonatologia

Neonatologia

Neonatologia

18.06.2021

Neonatologia

Studia na kierunku położnictwo to propozycja kształcenia stworzona z myślą o osobach, które przede wszystkim czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Jeśli jesteś jedną z tych osób, sprawdź odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty odnajdziesz w siatce programowej na kierunku położnictwo. Dzięki temu unikniesz rozczarowań!

Podczas przedmiotu takiego jak neonatologia omawiany jest rozwój ważniejszych narządów w okresie prenatalnym i postnatalnym. Wpływ zdrowia matki na przebieg porodu. Poród fizjologiczny i metody oceny porodu. Cechy rozwoju układu pokarmowego u wcześniaków. Zespół słabego noworodka. Hipoksja. Resuscytacja noworodków. Opieka nad noworodkiem po porodzie fizjologicznym i po cesarskim cięciu. Zagrożenia okresu neonatalnego chorobami niezakaźnymi i zakaźnymi.

Każdy student między innymi definiuje mechanizmy odporności nieswoistej i swoistej, rolę siary w powstawaniu odporności u noworodków, na zasady opieki nad noworodkami urodzonymi po cięciu cesarskim, wskazuje na zagrożenia podczas opieki noworodków bez matki czy potrafi ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę dzieci w okresie neonatalnym.

idź do kierunku POŁOŻNICTWO STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)