Logika dla prawników

Logika dla prawników

Logika dla prawników

18.06.2021

Logika dla prawników

Studia prawnicze mają bardzo długą tradycję akademicką i wciąż wybierane są przez wielu absolwentów szkół średnich. Jeśli i ty w przyszłości chciałbyś realizować się jako prawnik, sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej. Dowiesz się dzięki temu, czego możesz się spodziewać!

Logika dla prawników to jeden z wielu przedmiotów w siatce. Celem przedmiotu jest wyrobienie podstawowych kompetencji logicznych praz umiejętności analizy tekstu prawnego lub dogmatycznego. Wykład obejmuje problematykę pojęcia i funkcji języka, składni logicznej, semantyki nazw i zdań, przejawów wieloznaczności w języku naturalnym i prawnym, teorii definicji, teorii podziału logicznego, teorii relacji, podstaw logiki modalnej i deontycznej oraz zasadniczych pojęć metodologii nauk, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych.

Każdy student między innymi posiada umiejętność formułowania i prezentacji problemów badawczych, a w szczególności poprawnego zadawania pytań oraz analizy uzasadnień twierdzeń czy znajomość metod prawniczych: analizy tekstu prawnego, wnioskowań i argumentacji prawniczej, a w szczególności znajomość podstawowych praw logiki.

idź do kierunku PRAWO STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)