Prawo - Kraków

Prawo - Kraków

Prawo - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

prawo

Odkryj kierunek prawo w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek
Studia prawnicze w Krakowie to nie tylko prestiż, ale także perspektywy stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Zatem ten jeden z najpopularniejszych kierunków co roku przyciąga wiele osób zainteresowanych. Najogólniejsza definicja prawa odnosi się do systemu norm prawnych, które powstały w związku z funkcjonowaniem danej państwowości i społeczeństwa, które ją tworzy. W Polsce najważniejszym zbiorem prawnym jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jednak współcześnie dobry i profesjonalny prawnik musi dysponować rozległą wiedzą z zakresu prawa międzynarodowego.
Także wszystkich tych, którzy myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku prawo w Krakowie, czeka czas intensywnej nauki, która w przyszłości zaowocuje dobrym zatrudnieniem. Jeżeli zatem od zawsze interesują cię zagadnienia społeczno-prawne, jesteś przenikliwy i cechuje cię analityczne myślenie, to studia prawnicze będą stworzone dla ciebie.
 
Program studiów i gdzie studiować
Studia na kierunku prawo w Krakowie możesz rozpocząć na wielu uczelniach. Zaliczają się do nich oczywiście Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Podstawowym celem każdej z tych uczelni jest wykształcenie najwyżej klasy ekspertów z zakresu prawa, także poszczególne programy kształcenia obejmują wiele rozbudowanych dziedzin. Studenci w trakcie całego toku nauki poznają różne rodzaje prawa – cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, finansowe.
Każda osoba, która zdecyduje się na rozpoczęcie studiów prawniczych, będzie musiała doskonale opanować historię prawa rzymskiego, ponieważ to ono stanowi podstawę dalszej edukacji. Współcześnie prawnik musi dysponować rozległą wiedzą z zakresu prawa, które obowiązuje na arenie międzynarodowej, wykraczającej także poza UE, zatem programy studiów na tym kierunku muszą uwzględniać tendencje internacjonalizujące poszczególne narody. Studenci prawa w Krakowie będą uczestniczyli w szeregu wykładów, konwersatorium i ćwiczeń, które poszerzają wiedzę z zakresu prawa i nauk pomocniczych takich jak socjologia, zarządzanie, administracja, czy nawet podstawy psychologii.
 
Praca po studiach
Studia prawnicze w Krakowie stanowią w przyszłości gwarant stabilnego i rozwojowego zatrudnienia. Abiturienci tego kierunku mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę w różnego rodzaju instytucjach sądowniczych, organach administracji centralnej i samorządowej. Przyszli prawnicy mogą ubiegać się o zatrudnienie w takich jednostkach jak Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, czy na arenie międzynarodowej – Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Na młodych i ambitnych prawników czeka praca w organizacjach pozarządowych, które stoją na straży przestrzegania prawa i udzielania pomocy prawniczej. Abiturienci uczelni w Krakowie mogą także z powodzeniem rozpocząć własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa oraz pomocy prawnej.
 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie przyciągają co roku wielu kandydatów, którzy marzą o rozpoczęciu przyszłościowych studiów prawniczych. Jednak na tak prestiżowy kierunek dostają się tylko te osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki podczas egzaminu dojrzałości. Zatem jakie przedmioty wybrane podczas matury przybliżą cię do dostania się na studia na kierunku prawo w Krakowie?
Przedmioty, które najczęściej uwzględniane są w procesie rekrutacji to: historia, język polski, matematyka, WOS oraz dowolny język nowożytni. Im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że będziesz mógł z powodzeniem rozpocząć prestiżowe studia prawnicze w Krakowie!

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE W KRAKOWIE

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na studia prawnicze w Krakowie zaczyna się na ogół jeszcze przed przystąpieniem absolwentów szkół średnich do egzaminów maturalnych. Od kandydatów na studia oczekuje się, że odpowiednio wcześnie określą swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Kolejność zgłoszeń na ogół jednak nie ma znaczenia, ponieważ liczą się wyniki, jakie kandydaci otrzymają w procedurze rekrutacyjnej. Każda uczelnia w Krakowie indywidualnie ustala swoje harmonogramy rekrutacyjne. Wytyczne na ich temat znajdziesz na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich.

Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół tuż po otrzymaniu wyników maturalnych, czyli w lipcu. Wtedy przyszli studenci składają dokumenty na studia i mogą w spokoju oczekiwać na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku. Kierunki studiów takie jak prawo w Krakowie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, więc kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona.

Jeżeli nie dostałeś się na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Krakowie otwierają także dodatkowy termin na przełomie sierpnia i września, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób. Dotyczy on na ogół tych kierunków, na które nie zostały wypełnione limity miejsc w pierwszym terminie rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne

Składanie dokumentów to bardzo ważny czas podczas procedury rekrutacyjnej. Pamiętaj, że to, że dostałeś się na wymarzone studia, to dopiero wstęp do twojej przygody ze studiami wyższymi. By przypieczętować sukces kwalifikacyjny, powinieneś złożyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Ich niedostarczenie w terminie równa się z twoją decyzją o rezygnacji ze studiów. Jeżeli zostaniesz skreślony z listy studentów na tym etapie, będziesz musiał ubiegać się o ponowne przyjęcie podczas dodatkowego etapu rekrutacji. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, muszą się znaleźć:

 • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • różnego rodzaju umowy;
 • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Krakowie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne

Uiszczanie opłat rekrutacyjnych jest obligatoryjne dla osób, które chcą wziąć udział w kwalifikacjach na studia wyższe. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł. Można je uiszczać za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by przelew wykonać terminowo (dla uczelni liczy się data jego księgowania) oraz aby dostarczyć dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu) do dziekanatu. Jeżeli zapomnisz o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, nie będziesz mieć szansy na wzięcie udziału w rekrutacji.

Przedmioty kwalifikacyjne

Przedmioty, które powinieneś zdawać na maturze, jeżeli jesteś zainteresowany studiami na kierunku prawo, to: historia, WOS, język polski, język obcy nowożytni, język łaciński z elementami kultury łacińskiej, czy nawet filozofia. Studia prawnicze zaliczane są do grona renomowanych kierunków, na które dostają się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Poprzeczka jest ustawiona wysoko i liczba osób chętnych zawsze przewyższa liczbę przygotowanych miejsc. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, swoje przygotowania rozpocznij odpowiednio wcześnie.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to wewnętrzny system każdej uczelni wyższej w Krakowie, według którego przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych. Każdy z wybranych przedmiotów zostaje przyporządkowany do różnie punktowanych grup i liczba punktów, jaka została z niego uzyskana będzie odpowiednio pomonożona – również w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy dla zdawanych przez siebie przedmiotów – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy

Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej powinno być bardzo świadomą decyzją, ponieważ nie jest to łatwy konkurs, na którym odnajdzie się każdy uczeń szkoły średniej. Wiedza uczestników olimpiad powinna być bardzo rozbudowana i wyróżniać się na tle innych uczniów, ponieważ olimpiady sprawdzają bardzo szczegółową wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Jest jednak o co walczyć – uczestnicy olimpiad znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością, lecz nie zwalnia to ich z przystąpienia do podstawowych egzaminów maturalnych. W przypadku studiów pawniczych można rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej;
 • Olimpiada Historyczna itd.

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Krakowie?

Kraków to jeden z najpopularniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Zatem oferta studiów ośrodków akademickich, które znajdują się w tym mieście, musi uwzględniać aktualne tendencje panujące na rynku pracy. A współcześnie pracodawcy coraz częściej pod uwagę biorą nie tylko wiedzę potencjalnych kandydatów, ale także ich doświadczenie. Przy pozyskiwaniu tego doświadczenia pomoce może być rozpoczęcie studiów w trybie zaocznym. Wtedy studenci mają szansę na rozwój kariery zawodowej, ale część materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie, tak by różnice programowe nie występowały pomiędzy studiami zaocznymi a dziennymi. Prawo to jeden z tych kierunków studiów w Krakowie, który możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i zaocznie.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów prawniczych musi obejmować wiele aspektów. Także wszystkie osoby, które decydują się na rozpoczęcie nauki na tym kierunku, muszą liczyć się, że najbliższe pięć lat będzie miało dla nich bardzo intensywny charakter w wymiarze intelektualnym. Przedmioty ogólne, obowiązkowe dla każdego studenta, to przykładowo: wstęp do prawoznawstwa, logika, prawo oraz postępowanie cywilne, karne i administracyjne. Studenci, którzy kształcą się na studiach prawniczych w Krakowie zgłębią także różnego rodzaju modele prawne obowiązujące w Europie i na świecie – będzie to zatem prawo francuskie, niemieckie, czy amerykańskie. Czas nauki na tym kierunku związany jest także z intensywnym kształceniem językowym, które w przyszłości umożliwi międzynarodowy rozwój kariery abiturientów prawa.

Studia w Krakowie na kierunku prawo wiążą się także z wyborem odpowiedniej aplikacji. Czym ona właściwie jest? To specjalistyczny rodzaj praktyki, która przygotowuje abiturientów tego kierunku do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych. Studenci mogą wybierać spośród aplikacji takich jak:

 • adwokacka;
 • radcowska;
 • sędziowska;
 • komornicza;
 • prokuratorska;
 • ogólna itp.

Zawód prawnika cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Jednak największy wpływ na ten stan rzeczy ma wiedza prawników, która obejmuje wiele specjalistycznych dziedzin z zakresu nauk prawnych i społecznych. Abiturienci tego kierunku mają pogłębioną wiedzę o ustroju i funkcjonowaniu różnego rodzaju państwowości, o procesach stanowienia i stosowania prawa. Ekspert z zakresu prawa wie, jak przeciwdziałać i rozwiązać różnego rodzaju konflikty prawno-społeczne.

Umiejętności prawników obejmują drugą ważną część ich kwalifikacji. To nie tylko doskonała świadomość, jak odczytywać, interpretować i wcielać w życie różnego rodzaju dyrektywy prawne, czy uchwały, lecz także cały aparat kompetencji społecznych, które musi posiadać ekspert z zakresu prawa.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

PRAWO KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

prawo studia kraków


 

Ile trwają studia na kierunku prawo w Krakowie?

Prawo możemy zaliczyć do wąskiego grona kierunków jednolitych. Jak to rozumieć? Studia te trwają pięć lat, a ich finalizację stanowi dopiero obrona egzaminu magisterskiego. Dzieje się tak dlatego, że dyscyplina prawa jest na tyle szczegółowa, że pierwsze trzy lata kształcenia nie dają takiej wiedzy, która pozwoli na pełną realizację zawodową. Dopiero po pięciu latach nauki abiturienci przygotowani są do podjęcia aplikacji i rozpoczęcia kariery.


Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku prawo w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie od wielu dekad stanowią centrum zainteresowania wielu kandydatów. Podobna sytuacja dotyczy prestiżowych studiów prawniczych. Jednak każda osoba, która zdecyduje się na wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej, powinna zdać sobie sprawę, że studia te wiążą się z czasem bardzo intensywnej nauki.

 • Czy fascynuje cię nauka historii i szeroko rozumianych nauk społeczno-prawnych?
 • Czy interesują cię aktualne wydarzenia ze świata?
 • Czy posiadasz umysł analityczny i cechuje cię wysoko rozwinięta umiejętność logicznego myślenia?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w procesie rekrutacji na studia prawnicze w Krakowie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Podstawową rzeczą, którą musisz zrobić, to dobrze rozeznać się w wymaganiach rekrutacyjnych, ponieważ na listach osób przyjętych znajdą się te osoby, które osiągnęły największą liczbę punktów. Uczelnie na ogół dzielą przedmioty rekrutacyjne na kilka grup. W przypadku studiów prawniczych obowiązują dwie grupy. Do pierwszej zaliczają się przedmioty takie jak: historia, język polski, matematyka oraz WOS. Kandydat spośród tych przedmiotów musi obowiązkowo wybrać dwa. W drugiej grupie przedmiotów znajduje się wybrany język nowożytni. Oczywiście przedmioty te musisz zdawać na poziomie rozszerzonym, by móc stanowić poważną konkurencję dla innych kandydatów.

Jeżeli posiadasz rozległą wiedzę z zakresu historii i nauk społeczno-prawnych, to rozważ udział w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą znacznie zwiększy twoje szanse na zasilenie list osób przyjętych. W przypadku studiów prawniczych w Krakowie rozważ:

 • Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie;
 • Olimpiadę Historyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Ostatni etap rekrutacji to czas składania dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, w której znajdą się zdjęcia do przyszłej legitymacji studenckiej, skany dowodu oraz świadectwo maturalne. Nie zaniedbaj tego etapu, ponieważ twoja niefrasobliwość może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych.

zasady rekrutacji na studia

 

prawo Kraków studia

 

Jaka praca po studiach na kierunku prawo w Krakowie?

Prawo stanowi jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów. Oznacza to, że jego absolwenci nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia. W jakich sektorach mogą odnaleźć się abiturienci uczelni w Krakowie? Po obronie egzaminu magisterskiego i zakończeniu aplikacji, która profesjonalnie przygotowuje do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Zatem prawnicy mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach prawnych takie sądy, organy ścigania, prokuratory, kancelarie adwokackie, czy biura komornicze.
Prawnicy znajdą zatrudnienie w instytucjach rządowych i organach administracyjnych. Ambitni absolwenci tego kierunku mogą rozwijać swoje kariery w organizacjach pożytku publicznego, które zajmują się niesieniem pomocy prawnej (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy Amnesty International). Abiturienci krakowskich uczelni mogą otworzyć także własną działalność gospodarczej, która w swojej ofercie posiadać będzie usługi, opierające swoje założenia na naukach prawniczych.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Krakowie?

Studia prawnicze mają charakter wymagający, jednak rekompensatą może być perspektywa bardzo dobrego zatrudnienia w przyszłości.
Karol, student trzeciego roku prawa UJ, mówi:
Kierunek prawo wymaga od studentów bardzo dużo, ale w zamian ma do zaoferowania jeszcze więcej. Zależy mi na dobrej i stabilnej pracy. Studia prawnicze to idealna inwestycja na przyszłe lata mojego życia.

KIERUNKI PRAWNICZE W KRAKOWIE

 

 

 

Komentarze (0)