Prawo - Kraków
Dodaj do ulubionych

02.06.2023

Prawo studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Prawo w Krakowie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 1 specjalność. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na prawie w Krakowie w 2023 r. zaczynają się od 5400 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku prawo w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Prawo Kraków - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego czy pracy. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie karne, doktryny polityczne i prawo międzynarodowe. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w kancelariach i sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją.

 

Uczelnie

W Krakowie prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Prawa i Administracji UJ) oraz Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa i Ekonomii UP) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.
 
Specjalności
Współczesne studia z prawa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku prawo w Krakowie: kryminologia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5400 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku prawo w Krakowie >

 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Prawo stopień: (Jednolite)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku prawo

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kierunki studiów w Krakowie przyciągają co roku wielu kandydatów, którzy marzą o rozpoczęciu przyszłościowych studiów prawniczych. Jednak na tak prestiżowy kierunek dostają się tylko te osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki podczas egzaminu dojrzałości. Zatem jakie przedmioty wybrane podczas matury przybliżą cię do dostania się na studia na kierunku prawo w Krakowie?
Przedmioty, które najczęściej uwzględniane są w procesie rekrutacji to: historia, język polski, matematyka, WOS oraz dowolny język nowożytni. Im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że będziesz mógł z powodzeniem rozpocząć prestiżowe studia prawnicze w Krakowie!
 

Prawo Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy chcą rozpocząć studia 2023/2024 na kierunku prawo, wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić język polski oraz historię lub wiedzę o społeczeństwie. Ponadto dobrze, by wykazali się oni wysokimi wynikami z języka obcego nowożytnego. dowiedz się więcej

Prawo Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Ponadto przyszli studenci administracji powinni wybrać także jeden przedmiot spośród języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, język łaciński i kultura antyczna. dowiedz się więcej

Prawo Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - przedmioty maturalne

W rekrutacji na studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w roku 2023/2024 uwzględniane są wyniki z egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów powinni uwzględnić także jeden przedmiot dodatkowy spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny lub język polski. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na prawo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Krakowie

Studia na kierunku prawo oferują 3 uczelnie publiczne w Krakowie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ponadto studiowanie prawa można rozpocząć na jednej uczelni prywantej w tym mieście – Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Krakowie

Prawo można studiować bezpłatnie w ramach studiów stacjonarnych w następujących szkołach publicznych: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarną naukę na prawie można podjąć w kilku szkołach wyższych w Krakowie:

 

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edulacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Dowiedz się więcej prawo w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie w Krakowie

Studia niestacjonarne na kierunku prawo w Krakowie są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Cena za jeden rok akademicki wynosi od 5000 zł do 7000 zł. ceny - prawo Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Krakowie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku prawo. Taką naukę oferują jedynie publiczne uczelnie w ramach studiów stacjonarnych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku
Studenci kierunku prawo w Krakowie rozwiną wiedzę z obszaru nauk społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz administracyjnych. W czasie studiów nauczą się analizować i identyfikować problemy prawne oraz sprawnie je rozwiązywać. Dodatkowo poznają zasady zarządzania i  pracy zespołowej, a także rozwiną zdolności z zakresu abstrakcyjnego myślenia, argumentacji oraz uzasadniania zajętego stanowiska.
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych prawo znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ponad 1,8 tys. zgłoszeń), Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (8 osób na miejsce) oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ponad 800 zgłoszeń - 4 osób na miejsce).
 
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, kancelariach prawnych, działach prawnych firm i korporacji oraz w biznesie. Po ukończeniu studiów można także ubiegać się o przyjęcia na jedną z dostępnych aplikacji.
Studia prawnicze w Krakowie stanowią w przyszłości gwarant stabilnego i rozwojowego zatrudnienia. Absolwenci tego kierunku mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę w różnego rodzaju instytucjach sądowniczych, organach administracji centralnej i samorządowej. Przyszli prawnicy mogą ubiegać się o zatrudnienie w takich jednostkach jak Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, czy na arenie międzynarodowej – Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Na młodych i ambitnych prawników czeka praca w organizacjach pozarządowych, które stoją na straży przestrzegania prawa i udzielania pomocy prawniczej. Absolwenci uczelni w Krakowie mogą także z powodzeniem rozpocząć własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa oraz pomocy prawnej.
 
Program studiów i przedmioty

Program studiów prawniczych musi obejmować wiele aspektów. Także wszystkie osoby, które decydują się na rozpoczęcie nauki na tym kierunku, muszą liczyć się, że najbliższe pięć lat będzie miało dla nich bardzo intensywny charakter w wymiarze intelektualnym. Przedmioty ogólne, obowiązkowe dla każdego studenta, to przykładowo: wstęp do prawoznawstwa, logika, prawo oraz postępowanie cywilne, karne i administracyjne.

Studenci, którzy kształcą się na studiach prawniczych w Krakowie zgłębią także różnego rodzaju modele prawne obowiązujące w Europie i na świecie – będzie to zatem prawo francuskie, niemieckie, czy amerykańskie. Czas nauki na tym kierunku związany jest także z intensywnym kształceniem językowym, które w przyszłości umożliwi międzynarodowy rozwój kariery absolwentów prawa.

Studia w Krakowie na kierunku prawo wiążą się także z wyborem odpowiedniej aplikacji. Czym ona właściwie jest? To specjalistyczny rodzaj praktyki, która przygotowuje absolwentów tego kierunku do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych. Studenci mogą wybierać spośród aplikacji takich jak:

 • adwokacka;
 • radcowska;
 • sędziowska;
 • komornicza;
 • prokuratorska;
 • ogólna itp.

Zawód prawnika cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Jednak największy wpływ na ten stan rzeczy ma wiedza prawników, która obejmuje wiele specjalistycznych dziedzin z zakresu nauk prawnych i społecznych. Absolwenci tego kierunku mają pogłębioną wiedzę o ustroju i funkcjonowaniu różnego rodzaju państwowości, o procesach stanowienia i stosowania prawa. Ekspert z zakresu prawa wie, jak przeciwdziałać i rozwiązać różnego rodzaju konflikty prawno-społeczne.

Umiejętności prawników obejmują drugą ważną część ich kwalifikacji. To nie tylko doskonała świadomość, jak odczytywać, interpretować i wcielać w życie różnego rodzaju dyrektywy prawne, czy uchwały, lecz także cały aparat kompetencji społecznych, które musi posiadać ekspert z zakresu prawa.

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Prawo to kierunek skierowany do tych osób, które pasjonują się systemem sprawiedliwości stosowanym w Polsce i na świecie. Studenci tego kierunku zapoznają się szczegółowo z kodeksami prawnymi oraz poszczególnymi etapami postępowań prawnych. Teoretyczne przygotowanie pozwala studentom tego kierunku zrozumieć podstawy ideologiczne kształtujące prawny aspekt życia społecznego. Absolwenci studiów prawniczych znają wpływ zmian m.in. ekonomicznych, gospodarczych czy socjologicznych na struktury organizacji prawa polskiego i międzynarodowego.

Prawo to nauka, która czerpie z różnorodnych zagadnień humanistycznych i społecznych. Studenci tego kierunku zapoznają się z funkcjonowaniem poszczególnych instytucji publicznych i prywatnych, dzięki czemu mogą w przyszłości prowadzić działania doradcze w zakresie prawnym, gospodarczym czy finansowym. Absolwenci prawa podejmują decyzje zgodne z poznaną w trakcie studiów etyką zawodową. Uczestnicy zajęć poznają zasady prawa m.in. handlowego, gospodarczego, cywilnego, karnego czy administracyjnego.

Absolwenci prawa znają i potrafią przeprowadzać poszczególne etapy postępowań m.in. administracyjnych, cywilnych czy karnych. Przyszli prawnicy sprawnie i sprawiedliwie rozstrzygają sprawy karne, a także skutecznie stosują działania zapobiegające przestępczości. Dzięki wiedzy oraz umiejętnościom zdobytym w toku studiów mogą oni rozpocząć działalność m.in. w kancelariach prawniczych, sądach, punktach doradztwa prawnego czy przedsiębiorstwach. Wyspecjalizowany prawnik odnajdzie się także w zawodach związanych z polityką czy dyplomacją.

 

Gdzie studiować na kierunku prawo w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 350 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia stacjonarne oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJ, UP, UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 5400 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek prawo - uczelnie w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są w oparciu o limit miejsc. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której uczelnie wybierają kandydatów z najlepszymi wynikami.

Limity miejsc na kierunku prawo w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 350

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych są płatne – podobnie jak studia oferowane przez prywatne szkoły wyższe. Za możliwość studiowania nie muszą płacić studenci, którzy podjęli stacjonarną naukę w uczelni publicznej.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – od 6400 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 6600 zł
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 7000 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 5400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie indywidualnie ustalonym przez daną uczelnię. Kandydaci otrzymują informację o przyjęciu lub odrzuceniu ich aplikacji na wybrane studia w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni poznać liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także dowiedzieć się, jakie miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2023
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do uczelni w wyznaczonym przez daną szkołę terminie. Można tego dokonać osobiście, doręczając zestaw bezpośrednio do siedziby uczelni, lub za pośrednictwem poczty (tradycyjnej czy elektronicznej).

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 17.07.2023 do 22.07.2023
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Prawa i Administracji UJ) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Krakowie?

Studia prawnicze mają charakter wymagający, jednak rekompensatą może być perspektywa bardzo dobrego zatrudnienia w przyszłości.
Karol, student trzeciego roku prawa UJ, mówi:
Kierunek prawo wymaga od studentów bardzo dużo, ale w zamian ma do zaoferowania jeszcze więcej. Zależy mi na dobrej i stabilnej pracy. Studia prawnicze to idealna inwestycja na przyszłe lata mojego życia.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Kraków studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Kraków studia stacjonarne

Prawo Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Krakowie

Studia jednolite

Kierunki prawnicze i administracja w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia