Prawo - Kraków

Prawo - Kraków

Prawo - Kraków

Studia w Krakowie

prawo

Odkryj kierunek prawo w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku prawo w Krakowie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 350 miejsc, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 137 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJ, UP, UEK oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 5000 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku prawo w Krakowie rozwiną wiedzę z obszaru nauk społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz administracyjnych. W czasie studiów nauczą się analizować i identyfikować problemy prawne oraz sprawnie je rozwiązywać. Dodatkowo poznają zasady zarządzania i  pracy zespołowej, a także rozwiną zdolności z zakresu abstrakcyjnego myślenia, argumentacji oraz uzasadniania zajętego stanowiska.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, kancelariach prawnych, działach prawnych firm i korporacji oraz w biznesie. Po ukończeniu studiów można także ubiegać się o przyjęcia na jedną z dostępnych aplikacji.

 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku prawo

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Krakowie przyciągają co roku wielu kandydatów, którzy marzą o rozpoczęciu przyszłościowych studiów prawniczych. Jednak na tak prestiżowy kierunek dostają się tylko te osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki podczas egzaminu dojrzałości. Zatem jakie przedmioty wybrane podczas matury przybliżą cię do dostania się na studia na kierunku prawo w Krakowie?
Przedmioty, które najczęściej uwzględniane są w procesie rekrutacji to: historia, język polski, matematyka, WOS oraz dowolny język nowożytni. Im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że będziesz mógł z powodzeniem rozpocząć prestiżowe studia prawnicze w Krakowie!
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Krakowie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO KRAKÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

PRAWO KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Krakowie

Studia jednolite

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Krakowie?

 

 

Kraków to jeden z najpopularniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Zatem oferta studiów ośrodków akademickich, które znajdują się w tym mieście, musi uwzględniać aktualne tendencje panujące na rynku pracy. A współcześnie pracodawcy coraz częściej pod uwagę biorą nie tylko wiedzę potencjalnych kandydatów, ale także ich doświadczenie. Przy pozyskiwaniu tego doświadczenia pomoce może być rozpoczęcie studiów w trybie zaocznym. Wtedy studenci mają szansę na rozwój kariery zawodowej, ale część materiału teoretycznego muszą opanowywać we własnym zakresie, tak by różnice programowe nie występowały pomiędzy studiami zaocznymi a dziennymi. Prawo to jeden z tych kierunków studiów w Krakowie, który możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i zaocznie.

 

1. Dla kogo ten kierunek
Studia prawnicze w Krakowie to nie tylko prestiż, ale także perspektywy stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Zatem ten jeden z najpopularniejszych kierunków co roku przyciąga wiele osób zainteresowanych. Najogólniejsza definicja prawa odnosi się do systemu norm prawnych, które powstały w związku z funkcjonowaniem danej państwowości i społeczeństwa, które ją tworzy. W Polsce najważniejszym zbiorem prawnym jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jednak współcześnie dobry i profesjonalny prawnik musi dysponować rozległą wiedzą z zakresu prawa międzynarodowego.
Także wszystkich tych, którzy myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku prawo w Krakowie, czeka czas intensywnej nauki, która w przyszłości zaowocuje dobrym zatrudnieniem. Jeżeli zatem od zawsze interesują cię zagadnienia społeczno-prawne, jesteś przenikliwy i cechuje cię analityczne myślenie, to studia prawnicze będą stworzone dla ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Krakowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować
Studia na kierunku prawo w Krakowie możesz rozpocząć na wielu uczelniach. Zaliczają się do nich oczywiście Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Podstawowym celem każdej z tych uczelni jest wykształcenie najwyżej klasy ekspertów z zakresu prawa, także poszczególne programy kształcenia obejmują wiele rozbudowanych dziedzin. Studenci w trakcie całego toku nauki poznają różne rodzaje prawa – cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze, finansowe.
 
4. Praca po studiach
Studia prawnicze w Krakowie stanowią w przyszłości gwarant stabilnego i rozwojowego zatrudnienia. Absolwenci tego kierunku mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę w różnego rodzaju instytucjach sądowniczych, organach administracji centralnej i samorządowej. Przyszli prawnicy mogą ubiegać się o zatrudnienie w takich jednostkach jak Ministerstwo Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, czy na arenie międzynarodowej – Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Na młodych i ambitnych prawników czeka praca w organizacjach pozarządowych, które stoją na straży przestrzegania prawa i udzielania pomocy prawniczej. Absolwenci uczelni w Krakowie mogą także z powodzeniem rozpocząć własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa oraz pomocy prawnej.
 

5. Program studiów i przedmioty

Program studiów prawniczych musi obejmować wiele aspektów. Także wszystkie osoby, które decydują się na rozpoczęcie nauki na tym kierunku, muszą liczyć się, że najbliższe pięć lat będzie miało dla nich bardzo intensywny charakter w wymiarze intelektualnym. Przedmioty ogólne, obowiązkowe dla każdego studenta, to przykładowo: wstęp do prawoznawstwa, logika, prawo oraz postępowanie cywilne, karne i administracyjne. Studenci, którzy kształcą się na studiach prawniczych w Krakowie zgłębią także różnego rodzaju modele prawne obowiązujące w Europie i na świecie – będzie to zatem prawo francuskie, niemieckie, czy amerykańskie. Czas nauki na tym kierunku związany jest także z intensywnym kształceniem językowym, które w przyszłości umożliwi międzynarodowy rozwój kariery absolwentów prawa.

Studia w Krakowie na kierunku prawo wiążą się także z wyborem odpowiedniej aplikacji. Czym ona właściwie jest? To specjalistyczny rodzaj praktyki, która przygotowuje absolwentów tego kierunku do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych. Studenci mogą wybierać spośród aplikacji takich jak:

 • adwokacka;
 • radcowska;
 • sędziowska;
 • komornicza;
 • prokuratorska;
 • ogólna itp.

 

Zawód prawnika cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Jednak największy wpływ na ten stan rzeczy ma wiedza prawników, która obejmuje wiele specjalistycznych dziedzin z zakresu nauk prawnych i społecznych. Absolwenci tego kierunku mają pogłębioną wiedzę o ustroju i funkcjonowaniu różnego rodzaju państwowości, o procesach stanowienia i stosowania prawa. Ekspert z zakresu prawa wie, jak przeciwdziałać i rozwiązać różnego rodzaju konflikty prawno-społeczne.

Umiejętności prawników obejmują drugą ważną część ich kwalifikacji. To nie tylko doskonała świadomość, jak odczytywać, interpretować i wcielać w życie różnego rodzaju dyrektywy prawne, czy uchwały, lecz także cały aparat kompetencji społecznych, które musi posiadać ekspert z zakresu prawa.

 

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile trwają studia na kierunku prawo w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku prawo w Krakowie?

Studia na kierunku prawo w Krakowie trwają 5 lat (studia jednolite).

Prawo możemy zaliczyć do wąskiego grona kierunków jednolitych. Jak to rozumieć? Studia te trwają pięć lat, a ich finalizację stanowi dopiero obrona egzaminu magisterskiego. Dzieje się tak dlatego, że dyscyplina prawa jest na tyle szczegółowa, że pierwsze trzy lata kształcenia nie dają takiej wiedzy, która pozwoli na pełną realizację zawodową. Dopiero po pięciu latach nauki absolwenci przygotowani są do podjęcia aplikacji i rozpoczęcia kariery.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo w Krakowie

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku prawo w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie od wielu dekad stanowią centrum zainteresowania wielu kandydatów. Podobna sytuacja dotyczy prestiżowych studiów prawniczych. Jednak każda osoba, która zdecyduje się na wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej, powinna zdać sobie sprawę, że studia te wiążą się z czasem bardzo intensywnej nauki.

 • Czy fascynuje cię nauka historii i szeroko rozumianych nauk społeczno-prawnych?
 • Czy interesują cię aktualne wydarzenia ze świata?
 • Czy posiadasz umysł analityczny i cechuje cię wysoko rozwinięta umiejętność logicznego myślenia?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w procesie rekrutacji na studia prawnicze w Krakowie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Podstawową rzeczą, którą musisz zrobić, to dobrze rozeznać się w wymaganiach rekrutacyjnych, ponieważ na listach osób przyjętych znajdą się te osoby, które osiągnęły największą liczbę punktów. Uczelnie na ogół dzielą przedmioty rekrutacyjne na kilka grup. W przypadku studiów prawniczych obowiązują dwie grupy. Do pierwszej zaliczają się przedmioty takie jak: historia, język polski, matematyka oraz WOS. Kandydat spośród tych przedmiotów musi obowiązkowo wybrać dwa. W drugiej grupie przedmiotów znajduje się wybrany język nowożytni. Oczywiście przedmioty te musisz zdawać na poziomie rozszerzonym, by móc stanowić poważną konkurencję dla innych kandydatów.

Jeżeli posiadasz rozległą wiedzę z zakresu historii i nauk społeczno-prawnych, to rozważ udział w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą znacznie zwiększy twoje szanse na zasilenie list osób przyjętych. W przypadku studiów prawniczych w Krakowie rozważ:

 • Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie;
 • Olimpiadę Historyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Ostatni etap rekrutacji to czas składania dokumentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, w której znajdą się zdjęcia do przyszłej legitymacji studenckiej, skany dowodu oraz świadectwo maturalne. Nie zaniedbaj tego etapu, ponieważ twoja niefrasobliwość może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku prawo w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku prawo w Krakowie?

Prawo stanowi jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów. Oznacza to, że jego absolwenci nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia. W jakich sektorach mogą odnaleźć się absolwenci uczelni w Krakowie? Po obronie egzaminu magisterskiego i zakończeniu aplikacji, która profesjonalnie przygotowuje do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Zatem prawnicy mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach prawnych takie sądy, organy ścigania, prokuratory, kancelarie adwokackie, czy biura komornicze.
Prawnicy znajdą zatrudnienie w instytucjach rządowych i organach administracyjnych. Ambitni absolwenci tego kierunku mogą rozwijać swoje kariery w organizacjach pożytku publicznego, które zajmują się niesieniem pomocy prawnej (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy Amnesty International). Absolwenci krakowskich uczelni mogą otworzyć także własną działalność gospodarczej, która w swojej ofercie posiadać będzie usługi, opierające swoje założenia na naukach prawniczych.

Czy warto iść na studia na kierunku prawo w Krakowie?

W głowie każdego młodego człowieka, który za chwilę kończy szkołę średnią, pojawia się mnóstwo pytań i wątpliwości. Jaki kierunek studiów wybrać? Czy w ogóle warto iść na studia? Odpowiedzi przysparzają tak wielu trudności, ponieważ to od nich w dużej mierze zależy, jak potoczy się dalsza kariera zawodowa maturzystów. Jeśli i ty jesteś targany wątpliwościami, warto abyś już dziś spróbował przeanalizować swoje pasje, predyspozycje i życiowe cele. Pamiętaj, by twój ostateczny wybór wolny był od wpływów środowiska czy trendów wśród znajomych. To, co wydaje się dobrym kierunkiem studiów dla twoich rodziców, wcale nie musi oznaczać tego samego dla ciebie.

Współcześnie pójście na studia na ogół jest dobrym wyborem. Dzięki nim masz szansę na dodatkowy rozwój intelektualny, przedłużasz swoją młodość, pielęgnujesz wykształcenie, dzięki któremu dostaniesz szansę na stabilne zatrudnienie. Na rynku można też jednak zaobserwować przesyt osób z tytułami magistrów, więc zadbaj, by wybrać kierunek, który wyposaży cię w konkretny fach.

Część kierunków studiów wybierana jest przez maturzystów także ze względu na prestiż, to nie jest jednak dobra motywacja, ponieważ wtedy bardzo szybko zagrozi ci wypalenie zawodowe. Studia prawnicze możemy oczywiście zaliczyć do renomowanego grona, ale weź je pod uwagę wyłącznie wtedy, jeśli poczujesz prawdziwe powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru zastanów się, czy będziesz w stanie udźwignąć intelektualny ciężar, jaki towarzyszy studiom prawniczym. Czeka cię bowiem przyswajanie rozległych partii materiału teoretycznego. Ta obligatoryjna wiedza stanowić będzie podstawę wszelkich zawodowych działań. Pamiętaj, że studia prawnicze warto wybrać, jeśli kwestie związane z bezpieczeństwem oraz praworządnością są dla ciebie ideą, którą warto wspierać i chronić.

Na studia prawnicze warto iść także wtedy, jeśli wiesz, jak powinna przebiegać ścieżka twojej kariery w przyszłości. To nie będzie kierunek odpowiedni dla osób niezdecydowanych. Lata intensywnej nauki doprowadzą cię bowiem do aplikacji i to dopiero jej ukończenie da ci konkretne wykształcenie (sędziowskie, prokuratorskie itd.). Pamiętaj także, żeby odpowiednio wcześnie zacząć mierzyć siły na zamiary, na listach osób przyjętych znajdują się bowiem wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Swoje przygotowania maturalne zacznij zatem już dziś!

Co dadzą ci studia na kierunku prawo w Krakowie?

Podczas dokonywania ostatecznego wyboru kierunku studiów, warto zastanowić się szczegółowo nad atutami poszczególnych kierunków. Jeśli w głowie kłębią ci się różne i czasami przeciwstawne pomysły, to rozpisz na kartce te cechy kierunków, które według ciebie najbardziej wpływają na jego atrakcyjność. Zweryfikuj je także z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami, celami. Dla każdego nastolatka takie zestawienie może być trudne do wykonania, ale im wcześniej uświadomisz sobie swoje mocne strony, tym łatwiej ci będzie podjąć słuszną decyzję. Impulsywne i pochopne wybory wielokrotnie miały negatywny wpływ na studentów, którzy odczuwali głębokie rozczarowanie tuż po przekroczeniu progu uczelni.

Kierunki studiów takie jak prawo mają bardzo długą tradycję akademicką i każdego roku wybierane są przez wielu absolwentów szkół średnich. To pozwala im na znajdowanie się w czołówkach akademickich rankingów. Co stoi za tak dużym sukcesem? Przede wszystkim elitarne wykształcenie, które pozwala na znalezienie stabilnej pracy. Ten argument towarzyszy wielu studentom podczas wyboru profilu kształcenia. Nie jest to jednak wyłączny atut studiów prawniczych.

Uczelnie w Krakowie starają się zapewniać swoim studentom jak najbardziej komfortowe warunki, dzięki którym zdobywanie wiedzy będzie niemal przyjemnością. To ty sam będziesz mieć jednak największy wpływ na jakość swojego wykształcenia. Jeśli do nauki podejdziesz rzetelnie, możesz mieć pewność, że zaowocuje ona w przyszłości – także poza areną zawodową. Studia prawnicze wyposażą cię w pakiet uniwersalnych kompetencji, do których można przykładowo zaliczyć – sprawną interpretację obowiązujących norm i dyrektyw, umiejętność biegłego pisania pism urzędowych, czy chociażby świadomość, jak zgodnie z prawem postępować w sytuacjach konfliktowych.

Studia na kierunku prawo rozwiną w tobie także szereg kompetencji społecznych. Podczas swojej zawodowej drogi spotykać będziesz niejednokrotnie ludzi, którzy ze szczegółową znajomością prawa mają niewiele wspólnego. To ty będziesz czuwać nad ich bezpieczeństwem. Będziesz ich chronić i bronić przed niesprawiedliwym wyrokiem, czy zadbasz o to, by prawo stanęło po dobrej stronie. W praktyce oznacza to, że studia prawnicze znacząco wpłyną na twój poziom wrażliwości społecznej.

Dodatkowo studia prawnicze mogą stać się dla ciebie przepustką do znalezienia pracy zgodnej z profilem wykształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na ukończenie dowolnie wybranej aplikacji, to będziesz mógł rozwijać się w dowolnie wybranej wąskiej dziedzinie prawa. Czeka na ciebie kariera prokuratora, sędziego, czy radcy prawnego.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku prawo w Krakowie?

Wielu młodym absolwentom szkół średnich towarzyszy idealistyczne podejście podczas wyboru kierunku studiów wyższych. Niestety brak rozwiniętej świadomości może sprawić, że poczujesz duże rozczarowanie swoim wyborem. Studia idealne nie istnieją, więc twoje wszystkie oczekiwania również nie zostaną spełnione. To bolesna prawda, szybkie pogodzenie się z nią sprawi jednak, że zaczniesz dostrzegać sens w działaniach, które są przez ciebie podejmowane.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji przeanalizuj, jaki profil kształcenia przyniesie ci najwięcej satysfakcji. Zastanów się, czy chcesz rozwijać swoje pasje, czy może zależy ci bardziej na doskonaleniu umiejętności zawodowych. A może dążysz do tego, by zainteresowania połączyć w przyszłości z pracą? Na podstawie tych rozszerzonych analiz wybierz kierunek, który będzie dla ciebie najlepszy.

Pamiętaj, że nawet studia prawnicze mogą być rozczarowujące dla osób, które wyboru nie dokonają w pełni świadomie. Przede wszystkim musisz pamiętać, że ten profil kształcenia nie sprawi, że twoja wiedza będzie aktualna przez cały czas trwania kariery zawodowej. Zmiany prawne musisz śledzić nieustannie – dzięki temu będziesz mieć pewność, że twoje wykształcenie nie zostanie zdezaktualizowane. Świadomość, że nauka nie skończy się wraz z otrzymaniem tytułu magistra, może być dla niektórych osób zniechęcająca.

Dodatkowo musisz pamiętać, jak wygląda specyfika pracy w sektorze prawnym. Jeśli liczysz na posadę, gdzie twoje obowiązki skończą się wraz z upływem ośmiu godzin, to porzuć wszelkie plany o studiach na kierunku prawo. Absolwenci tego kierunku niejednokrotnie pracują pod presją czasu, w stresie, nawet po kilkanaście godzin dziennie. Takie obowiązki będą sprawiać satysfakcję wyłącznie tym osobom, które w swojej pracy kierują się powołaniem, a nie świadomością prestiżu.

Studia na kierunku prawo zaoczne (niestacjonarne) – Łódź

Uczelnie w Krakowie idą z duchem czasu i starają się przygotowywać takie propozycje kształcenia, które będą atrakcyjne dla większości absolwentów szkół średnich. Dziś znaczenie ma nie tylko jakość przekazywanej wiedzy, lecz także możliwość różnorodnych form kształcenia. Te dynamiczne potrzeby zmian dostrzegane są przez polskie ośrodki akademickie i nawet tak prestiżowe kierunki studiów jak prawo można studiować zarówno stacjonarnie, jak i zaoczne. Studia dzienne zadedykowane są osobom, które chcą w pełni poświęcić się nauce. Z kolei studia zaoczne, czyli niestacjonarne, będą idealnym wyborem dla tych studentom, którym zależy chociażby na równoległym rozwoju kariery zawodowej. Zajęcia i wykłady podczas studiów zaocznych odbywają się w trakcie weekendowych zjazdów naukowych. Warto pamiętać, że część materiału teoretycznego musi być przyswojona przez studentów we własnym zakresie, ponieważ to pozwoli zniwelować różnice programowe. Pamiętaj również o tym, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

dowiedz się więcej na temat kierunku prawo studia zaoczne w Krakowie

 

Jakie są ceny studiów na kierunku prawo w Krakowie?

Kierunek prawo można realizować w dwóch trybach, stacjonarnym i niestacjonarnym. Wybór studiów zaocznych wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Jeżeli więc chcesz aplikować na ten perspektywiczny kierunek powinieneś dokładnie zapoznać się z obowiązującym regulaminem opłat oraz cennikiem, który różni się w zależności od uczelni. Wysokość czesnego jest ustalana indywidualnie przez władze akademii i konkretnego wydziału. Studenci zazwyczaj mogą korzystać z możliwości płatności ratalnej, bogatej oferty promocji i zniżek.

Wszystkie szczegółowe informacje i aktualności związane z finansami, znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku prawo - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Krakowie?

Studia prawnicze mają charakter wymagający, jednak rekompensatą może być perspektywa bardzo dobrego zatrudnienia w przyszłości.
Karol, student trzeciego roku prawa UJ, mówi:
Kierunek prawo wymaga od studentów bardzo dużo, ale w zamian ma do zaoferowania jeszcze więcej. Zależy mi na dobrej i stabilnej pracy. Studia prawnicze to idealna inwestycja na przyszłe lata mojego życia.

Kierunki prawnicze i administracja w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

 

Komentarze (0)