Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia

18.06.2021

Psychoterapia

Studia na kierunku psychologia wybieraj wtedy, jeśli chciałbyś w przyszłości wykonywać ten zarazem piękny, jak i trudny zawód. Sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej na tym kierunku. Nie zawsze bowiem nasze oczekiwania odnajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowiesz, się, czy studia psychologiczne dadzą ci radość.

Psychoterapia to jeden z przedmiotów w siatce. Dzięki niemu każdy student zna terminologię w zakresie psychoterapii i rodzajów problemów emocjonalnych istotnych z punktu widzenia terapii logopedycznej na poziomie rozszerzonym oraz ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, pogłębioną w odniesieniu do szeroko pojętego procesu komunikacji i jego zaburzeń z perspektywy pracy psychoterapeutycznej.

Poza tym posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu logopedii i psychoterapii, jako dyscypliny powiązanej z logopedią oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych – potrafi wybrać właściwe metody postępowania terapeutycznego w zależności od rozpoznanych trudności.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)