Psychologia - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.05.2023

Psychologia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Psychologia w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku psychologia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Krakowie rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Psychologia Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie psychologię możesz studiować w ramach kierunku na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ), Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP), Uniwersytecie Papiskim Jana Pawła II w Krakowie (UPJP2), Akademii Ignatianum (wyższa uczelnia katolicka z prawami państwowymi) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Specjalności
Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5200 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Krakowie >

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Psychologia +

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Wydział Filozoficzny UJ stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dziennikarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Krakowie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kandydaci na psychologię w Krakowie powinni porządnie zastanowić się nad tym, które przedmioty dodatkowe chcieliby oni zdawać podczas egzaminów maturalnych. Lista proponowanych przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji na ten kierunek jest imponująco długa.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Psychologia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy chcą rozpocząć studia 2023/2024 na kierunku psychologia, wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić język polski oraz język obcy nowożytny, a także jeden przedmiot z listy: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka. dowiedz się więcej

 

Psychologia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, historia, informatyka, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Psychologia Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - przedmioty maturalne

W rekrutacji na studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w roku 2023/2024 uwzględniane są wyniki z egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów powinni uwzględnić także jeden przedmiot dodatkowy spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny lub język polski. dowiedz się więcej

Rekrutacja na psychologię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię w Krakowie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku psychologia oferują trzy krakowskie uczelnie publiczne (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz trzy uczelnie niepubliczne (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Akademia Ignatianum w Krakowie; Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie).

Ponadto psychologię jako specjalność na innym kierunku można studiować w ramach dziennikarstwa w Uniwersytecie Pedaogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatną naukę na psychologii w Krakowie można rozpocząć w ramach studiów stacjonarnych w następujących uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na psychologii oferuje kilka szkół wyższych w Krakowie:

 • Krakowska Akdemia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

Dowiedz się więcej psychologia w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Krakowie

Niestacjonarna nauka na studiach na kierunku psychologia jest płatna we wszystkich uczelniach krakowskich, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3750 zł do 5800 zł. ceny - psychologia Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Krakowie studenci niestacjonarni za możliwość studiowania psychologii muszą płacić – bezpłatne studia na tym kierunku oferują jedynie uczelnie publiczne w ramach studiów stacjonarnych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Psychologia jako nauka społeczna stara się poznać i zrozumieć ludzkie motywacje, uczucia oraz emocje, które kierują człowiekiem w jego życiu codziennym. Studenci tego kierunku zdobywają kompleksową wiedzę także z zakresu innych społecznych dziedzin jak np. socjologia czy zarządzanie humanistyczne. Uczestnicy zajęć (w zależności od wybranej specjalizacji) uczą się m.in.: diagnostyki psychologicznej, wdrażania odpowiedniej terapii czy zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, finansami i informacjami.
Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych psychologia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ponad 4 tys. zgłoszeń - 21 osób na miejsce) oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (27 osób na miejsce).


 

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii na krakowskich uczelniach poznają w toku nauczania najważniejsze aspekty współczesnej psychologii. Program, który składa się z kompleksowych przedmiotów poświęconych określonym zagadnieniom z zakresu psychologii oraz nauk jej pokrewnych, pozwalają przyszłym specjalistom zyskać gruntowną wiedzę niezbędną do prowadzenia działań mających na celu niesienie pomocy psychologicznej.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Psychologia oferuje studentom możliwość rozwoju w kierunku określonych specjalizacji. Dzięki dokładnie opracowanemu programowi nauczania przyszli specjaliści mogą kształtować swoje kompetencje w związku z zastosowaniem psychologi w wielu dziedzinach zawodowych.

Studenci mogą wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • psychologia kliniczna;
 • psychologia sądowa;
 • psychologia organizacji reklamy;
 • psychologia kliniczna z neuropsychologią;
 • psychologia biznesu i zarządzania.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci psychologii muszą być komunikatywni, otwarci i cierpliwi. W zawodzie psychologa niezbędne są takie cechy jak zdolność do empatii czy wrażliwość. Dobrze, by kandydaci na ten kierunek umiejętnie rozwiązywali konflikty o różnorodnym podłożu, a także byli kreatywni. Przyszli specjaliści powinni być bardzo odpowiedzialni i zorganizowani.

Studenci tego kierunku muszą być stanowczy i zdeterminowani. Psycholog powinien dobrze radzić sobie ze stresem i nie zrażać się porażkami. W tym zawodzie ważna jest odporność psychiczna oraz gotowość do działania w ciężkich warunkach. Główną motywacją psychologa powinna być chęć niesienia pomocy innym.

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek psychologia w Krakowie:

 • komunikatywność, otwartość, cierpliwość
 • zdolność do empatii, wrażliwość
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • kreatywność
 • odpowiedzialność, zorganizowanie
 • stanowczość, zdeterminowanie
 • elastyczność, odporność na stres
 • umiejętność akceptowania porażek
 • odporność psychiczna
 • chęć niesienia pomocy innym

 

Ogólne cele kształcenia

Psychologia pozwala studentom zrozumieć wpływ emocji na życie człowieka. W trakcie nauki studenci poznają motywacje, które kierują ludźmi, a także zauważają wpływ zewnętrznego środowiska na funkcjonowanie jednostki. Uczestnicy zajęć uczą się diagnostyki pacjenta oraz skutecznych metod jego leczenia. Studia na tym kierunku mają za zadanie wyszkolić szereg specjalistów w dziedzinie psychologii, na którą zapotrzebowanie w stale rozwijającym się świecie rośnie.

Psychologia to nauka, która czerpie z zagadnień humanistycznych i społecznych. Studenci zapoznają się z najważniejszymi elementami etyki czy filozofii, które kształtują pracę przyszłych psychologów. Ponadto uczestnicy zajęć sięgają do dziedzin takich jak m.in. socjologia, antropologia czy prawo. W programie przewidziano także przedmioty o charakterze ścisłym – studenci uczą się przeprowadzania poprawnych analiz, stawiania diagnoz czy rozpoznawania niewłaściwości rozwojowych człowieka zarówno w kontekście psychicznym, jak i biologicznym.

Absolwenci psychologii mogą pracować w organizacjach gospodarczych oraz instytucjach użyteczności publicznej. Dzięki temu przyszli specjaliści mogą kontynuować swoją karierę m.in. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, a także w placówkach służby zdrowia. Ponadto studenci o odpowiednich kompetencjach psychologicznych mogą po ukończeniu studiów działać w jednostkach wojskowych, badawczych, policyjnych i sądowniczych.

 

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Krakowie?

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 120 miejsc (Wydział Filozoficzny UJ), 220 miejsc (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 75 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UPJP2, UP oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5200 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są przez uczelnie w ramach określonego limitu – w tym celu szkoły selekcjonują kandydatów na podstawie wyników uzyskanych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Krakowie:

 • Akademia Ignatianum w Krakowie: 80
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny UJ): 120
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ): 220
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: 75

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne są bezpłatne w uczelniach publicznych, jednak za naukę w prywatnej szkole wyższej lub za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy zapłacić.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – od 6400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikacji wyników rekrutacji na poszczególne studia zależy od indywidualnej decyzji uczelni. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w systemie IRK lub ERK. W prywatnych profilach użytkowników udostępniane są dane dotyczące m.in. decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata, liczbie zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowanego przez kandydata miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez rekrutację, mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne do wybranych uczelni w terminach ustalonych indywidualnie przez szkoły wyższe. Preferowana forma doręczenia kompletu może różnić się w zależności od uczelni – kandydaci najczęściej dostarczają dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty (tradycyjnej i elektronicznej).

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej można składać niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci zazwyczaj mają na to kilka dni – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia. Terminy, w których można doręczać pliki, są ustalane indywidualnie przez uczelnie.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – 21.07.2022 do 25.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Psychologii?

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia mogą pochwalić się interdyscyplinarną wiedzą, którą mogą wykorzystać na różne sposoby, ponieważ współczesna psychologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach; od medycyny do sportu. Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pracują między innymi w: szkolnictwie, ochronie zdrowia, ośrodkach penitencjarnych, służbach wojskowych i policyjnych, czy też reklamie i marketingu. A jak prezentują się zarobki absolwentów Psychologii?

Średnie zarobki absolwentów Psychologii w 2023 roku:

 • psycholog szkolny – 3700 złotych
 • młodszy psycholog działu penitencjarnego – 3200 złotych
 • psycholog kliniczny – 7200 złotych

 

Czy warto iść na Psychologię?

Psychologia jest kierunkiem niezwykle interesującym, ponieważ dotyczy psychicznego funkcjonowania człowieka, a to właśnie człowiek, pomimo rozwoju techniki, pozostaje najciekawszym obiektem nauki i badań. Psychologia to zagadnienie złożone, dlatego bardzo często proces kształcenia polega na zdobywaniu wiedzy ogólnej, osiągnięciu podstawy, aby potem przejść do zdobywania wiedzy specjalistycznej, na przykład w zakresie psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, psychologii reklamy, czy psychologii biznesu.

 

Gdzie warto studiować Psychologię?

Kandydaci na studia w Krakowie nie powinni mieć problemu z odnalezieniem ofert dydaktycznych, bowiem Psychologia jest kierunkiem bardzo popularnym, często występującym w katalogach edukacyjnych i prowadzonym zarówno przez publiczne jak i niepubliczne uczelnie.

Psychologia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Psychologia, z racji dużego zainteresowania kandydatów, dostępna jest także w ofertach dydaktycznych niepublicznych szkół wyższych. Osoby zastanawiające się nad studiami w uczelniach niepublicznych muszą pamiętać o tym, że za proces kształcenia pobierane są opłaty, niezależnie od tego, w jakiej formie realizowane są zajęcia.

Psychologia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Krakowie:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Akademia Ignatianum

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby studenci pozyskali wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą̨ rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię psychologii. Wiedza ta dotyczy między innymi: psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, czy też standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej. A jakie przedmioty odnaleźć można w programie? Między innymi takie jak:

 • biologiczne mechanizmy zachowania
 • psychologia społeczna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • emocje i motywacja
 • psychologiczne koncepcje człowieka

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ignatianum w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny UJ) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Psychologii) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Krakowie?

Studia na kierunku psychologia pozwalają na rozwój pasji i jednocześnie stanowią gwarancję stabilnego zatrudnienia.
 
Kasia, studentka piątego roku psychologii w Krakowie, mówi:
Od zawsze fascynowały mnie tajniki ludzkiej psychiki, a dodatkowo praca z ludźmi sprawia mi bardzo dużo satysfakcji. Studia na tym kierunku były moim marzeniem!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Kraków studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Kraków studia stacjonarne

Psychologia Kraków studia niestacjonarne

Kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (1)

Lilka odpowiedz

Zaczynam od pazdziernika psycholgie na Apeironie, sadzac po tym ze uczelnia cieszy sie dobra reputacja to mam nadzieje ze nie bede zawiedziona :)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia