Psychologia - Kraków

Psychologia - Kraków

Psychologia - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

psychologia

Odkryj kierunek psychologia w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek
Ostatnie dziesięciolecia w Europie to czas, kiedy nauka, jaką jest psychologia święci największe triumfy. W Polsce można zaobserwować wzrost zainteresowania tą dyscypliną. Coraz więcej osób korzysta z pomocy profesjonalistów, którzy gotowi są dbać o nasze dobre samopoczucie psychiczne. Psychologia bowiem to nauka, która analizuje i bada mechanizmy, rządzące ludzką psychiką. Współcześnie jej teoretyczne zdobycze wykorzystywane są przede wszystkim w pracy z osobami, potrzebującymi wsparcia i dbającymi o swoją wewnętrzną równowagę.
Studia psychologiczne w Krakowie stanowią znaczną część ofert ośrodków akademickich – to pokazuje, jak bardzo ten kierunek jest popularny. Jeżeli zatem od zawsze interesowały cię motywacje ludzkich zachowań, jesteś empatyczny i otwarty na problemy innych ludzi, to studia na kierunku psychologia będą dla ciebie idealne.
 
Program studiów i gdzie studiować
Uczelnie w Krakowie konstruują swoje programy nauczania tak, by kształciły one tylko i wyłączenie najlepszych specjalistów. Oznacza to w praktyce, że oferta zajęć jest wyjątkowo rozbudowana, tak by wszystkie zagadnienia psychologiczne były omawiane na jak najszerszym tle społecznym. Zatem przyszli psychologowie na studiach w Krakowie poznają między innymi zagadnienia, odnoszące się do: analizy różnego rodzaju procesów poznawczych, psychopatologii występujących w obrębie zdrowia psychicznego. Przedmioty teoretyczne będą opierać się nie tylko na aspektach czysto psychologicznych, lecz będą łączyć różne dziedziny humanistyczne, ale i ścisłe. Krakowscy studenci – oprócz filozofii, czy podstaw socjologii – będą intensywnie poznawać tajniki związane ze statystyką. Studenci w trakcie całego cyklu nauki otrzymają różnorakie specjalności, przybliżające im konkretną gałąź nauki i badań.
Jakie uczelnie w Krakowie posiadają w swojej ofercie studia psychologiczne? Możliwości na rozpoczęcie satysfakcjonującego kształcenia jest naprawdę dużo. Prestiżowy Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatianum, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, czy Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki – we wszystkich tych ośrodkach akademickich możesz rozpocząć studia psychologiczne w Krakowie.
 
Praca po studiach
Absolwenci studiów psychologicznych w Krakowie mogą liczyć na wiele możliwości stabilnego i rozwijającego zatrudnienia. Abiturienci krakowskich uczelni przygotowani są do podjęcia pracy w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia i szpitalach, zarówno tych publicznych i prywatnych. Jest to co prawda praca, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością, jednak jeżeli wykonywana jest z pasją, to przynosi ogrom satysfakcji. Przyszli psychologowie mogą pracować w ośrodkach terapeutycznych i prowadzić sesje, zajęcia, warsztaty dedykowane dla par, dzieci, czy osób indywidualnych.
Na psychologów czeka praca także w placówkach edukacyjnych, gdzie będą mogli oni dbać o prawidłowy rozwój psychiczny podopiecznych. Psychologowie mogą także występować w charakterze ekspertów, np. w różnego rodzaju czasopismach branżowych, gdzie publikują swoje najnowsze spostrzeżenia z zakresu psychologii, czy już w przypadku wydań specjalistycznych – wyniki badań.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Krakowie?

     Kierunki studiów w Krakowie przyciągają co roku wielu chętnych, dlatego też konkurencja pomiędzy kandydatami jest bardzo duża. Na listach osób przyjętych znajdują się tylko te osoby, które osiągnęły jak najlepsze wyniki. Zatem nie zwlekaj, a przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś. Przedmioty, które najczęściej brane są pod uwagę w procesie rekrutacji, to: język angielski oraz biologia, historia lub matematyka. Oczywiście, by zwiększyć swoje szanse, musisz każdy z tych przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Uczelnie w Krakowie przygotowały w tym roku bardzo bogatą ofertę studiów psychologicznych dla swoich kandydatów. Śmiało można napisać, że rekrutacja na studia wyższe zaczyna się ona jeszcze przed oficjalnym przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów. Każda osoba, która chce rozpocząć studia wybiera takie przedmioty, dzięki którym będzie mogła w niej uczestniczyć. W harmonogramie rekrutacji uwzględnione są wszelkie podstawowe terminy, takie jak – początek rejestracji kandydatów, zakończenie kwalifikacji, czy czas składania dokumentów na studia.

     Na ogół rekrutacja na studia ma kilka etapów, tak by osoby, które nie dostały się podczas pierwszego z nich, mogły ubiegać się o ponowne przyjęcie wraz z drugą turą osób rekrutowanych. Pierwszy etap rekrutacji najczęściej odbywa się w lipcu tuż po ogłoszeniu wyników z matur. Przyszli studenci mogą się jednak rejestrować w ciemno na wybrane kierunki już w kwietniu. To, czy dostaną się na studia, zależy bowiem wyłącznie od wyników, uzyskanych podczas egzaminów dojrzałości.

     Jeżeli nie zakwalifikowałeś się na studia w pierwszym etapie rekrutacji, nie musisz od razu załamywać rąk. Uczelnie w Krakowie przygotowują kolejny termin rekrutacji, który odbywa się na przełomie sierpnia oraz września. Dotyczy on najczęściej tych kierunków, na które nie zostały wypełnione limity miejsc podczas pierwszego etapu kwalifikacji.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Osoby, które znalazły się na listach osób przyjętych, muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Musisz pamiętać jednak, by wśród tych dokumentów znalazły się na pewno:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności, ponieważ ich brak w systemie uczelni oznaczać będzie rezygnację ze studiów.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Rekrutacja na studia na kierunku psychologia w Krakowie wiąże się na ogół z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej. To bardzo ważna część kwalifikacji na studia, więc jej nie zaniedbaj. Dokładna wysokość opłaty rekrutacyjnej zależeć będzie od poszczególnych ośrodków akademickich, oscyluje ona na ogół w okolicach 85 i 100 zł. Dokonaj jej odpowiednio wcześnie, by mieć pewność, że twoja kandydatura zostanie rozważona w procesie rekrutacji. Możesz ją uiścić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub za pośrednictwem poczty oraz przelewu bankowego. Pamiętaj także, żeby dowód wpłaty dostarczyć do dziekanatu danej uczelni w Krakowie.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Warto odpowiednio wcześnie zorientować się, jakie wymagania rekrutacyjne obowiązują na danej uczelni, by mieć pewność, że nauka do egzaminów dojrzałości nie poszła na marne. Studia na kierunku psychologia w Krakowie są wyjątkowo wymagające i co roku liczba kandydatów jest naprawdę duża. Wśród przedmiotów, które powinny znaleźć się w kręgu twoich szczególnych zainteresowań, muszą być: matematyka, biologia, WOS, czy nawet historia. Pamiętaj, że część z nich powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym. Wiedza kandydatów na studia psychologiczne sprawdzana jest wyjątkowo skrupulatnie.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Każda z uczelni wybiera swój indywidualny przelicznik punktów, jakie zostały zdobyte przez kandydatów podczas egzaminów dojrzałości. Przelicznik ten na ogół związany jest z poziomem, który wybrałeś dla zdawanych przez siebie przedmiotów. Oczywiście najwięcej punktów zdobędziesz z tych przedmiotów, które zdawałeś na maturze na poziomie rozszerzonym. Model ten obowiązuje na większości uczelni w Polsce.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Rekrutacja na większość kierunków w Polsce wiąże się nie tylko z doskonałymi wynikami maturalnymi. Ciekawą alternatywą może być udział w różnego rodzaju olimpiadach oraz konkursach. To propozycja dla najbardziej ambitnych kandydatów, ponieważ ich wiedza oraz umiejętności powinny wykraczać poza mury szkoły średniej. Studia psychologiczne to doskonała okazja, by wziąć udział w takiej olimpiadzie i znaleźć się na liście osób przyjętych poza kolejnością. Możesz wybierać spośród olimpiad takich jak:

     • Olimpiada Matematyczna;
     • Olimpiada Biologiczna;
     • czy Turniej Wiedzy Psychologicznej.

     Pamiętaj, że wzięcie udziału w olimpiadzie nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

     Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Krakowie?

     Studia psychologiczne w Krakowie możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Kraków, jako jeden z najbardziej popularnych ośrodków akademickich w Polsce, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentom, którzy chcieliby także rozwijać równolegle swoją karierę zawodową. Studia niestacjonarne dają taką możliwość, jednak wtedy zwiększa się zakres pracy własnej studenta, bowiem musi on część materiału teoretycznego przyswajać we własnym zakresie, ponieważ program studiów stacjonarnych i zaocznych musi obejmować takie same zagadnienia.

     Uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie bardzo ciekawe programy studiów psychologicznych, tak by wykształcić najbardziej kompetentnych specjalistów. Zatem z jakimi przedmiotami będą się stykać studenci podczas całego toku kształcenia? Osoby, kształcące się na studiach psychologicznych, będą dogłębnie poznawać różne odmiany psychologi: psychologię poznawczą, psycholingiwstykę, czy neuropsychologię. Czas trwania nauki obejmuje także poznawanie wielorakich patologii, występujących w obrębie zdrowia psychicznego.

      

     Program studiów i przedmioty

     Kształcenie teoretyczne na tym kierunku przebiegać będzie równolegle do kształcenia praktycznego, zatem studenci będą uczestniczyć w szeregu ćwiczeń i warsztatów, które będą kształcić ich kompetencje z zakresu diagnostyki i pomocy psychologicznej. Psycholog to osoba, która obdarzona jest szczególnym zaufaniem społecznym. Jednak mogą liczyć na nie jedynie te osoby, które dysponują wszechstronną wiedzą i umiejętnościami, a wszystko to zapewnią swoim studentom uczelnie w Krakowie. Program studiów musi obejmować zagadania interdyscyplinarne takie jak anatomia człowieka, czy podstawy socjologii, ponieważ to znacznie wpłynie na kompetencje przyszłych absolwentów.

     Ponadto, studia psychologiczne w Krakowie oferują swoim studentom szereg specjalizacji, które będą rozwijać już konkretne umiejętności. Studenci mogą wybierać spośród specjalizacji takich jak:

     • psychologia kliniczna;
     • psychologia sądowa;
     • psychologia organizacji reklamy;
     • psychologia kliniczna z neuropsychologią;
     • psychologia biznesu i zarządzania.

      

     Oczywiście to tylko kilka atrakcyjnych przykładów specjalizacji na kierunku psychologia, które oferują uczelnie w Krakowie. Każdy z ośrodków akademickich przygotowuje swoją autorską ofertę. Dzięki temu studenci mogą wybrać to, co interesuje ich najbardziej. Dzięki temu w przyszłości będą mogli realizować się z sukcesami, robiąc to, co o czym od zawsze marzyli.

     Jaką wiedzę teoretyczną otrzymają studenci podczas całego cyklu kształcenia? Ich kwalifikacje będzie obejmować doskonała znajomość różnego rodzaju nurtów i teorii psychologicznych. Taka wiedza stanowi podstawę każdego działania praktycznego psychologa. Przyszli abiturienci tego kierunku muszą znać historię nauki, jaką psychologia, muszą doskonale orientować się we wszystkich aspektach związanych z ochroną zdrowia psychologicznego człowieka. To aspekty niezbędne, które będą wykorzystywane w przyszłej pracy.

     Wiedza psychologów to tylko jedna część ich wykształcenia. Drugą i równie ważną część stanowią ich umiejętności. Dobry psycholog posiada wysokie zaufanie społeczne, a to wynika z jego umiejętności współpracy z pacjentem. Oczywiste jest, że psychologowie muszą cechować się dużą spostrzegawczością, empatią, otwartością i chęcią niesienia pomocy. To niejednokrotnie duchowi przewodnicy, którzy dbają o psychiczny rozwój i harmonię swoich klientów.

      
     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     PSYCHOLOGIA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

     PSYCHOLOGIA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

      

     psychologia studia Kraków


     Ile trwają studia na kierunku psychologia w Krakowie?

     Studia w Krakowie na kierunku psychologia zaliczają się do grona kierunków jednolitych. Co to oznacza w praktyce? Na większości krakowskich uczelni mają one pięcioletni charakter, a ich finalizacją jest dopiero obrona pracy magisterskiej. Wynika to ze specyfiki tego kierunku, ponieważ studenci po pierwszych trzech latach nauki posiadają dopiero podstawy, które pozwalają na dalsze kształcenie kierunkowe. Także dopiero po pełnych pięciu latach nauki abiturienci przygotowani są do pracy psychologa.

     Jednak niektóre z krakowskich uczelni mają już w swojej ofercie dwustopniowe studia psychologiczne. Wtedy nauka rozkłada się na trzy lata studiów licencjackich i dwa lata studiów magisterskich. Warto, abyś wcześniej zastanowił się, który sposób kształcenia będzie dla ciebie bardziej atrakcyjny.

      

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na poszczególnych uczelniach:

     PSYCHOLOGIA KRAKÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

     PSYCHOLOGIA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

     PSYCHOLOGIA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Krakowie?

     Studia psychologiczne to jeden z tych kierunków, który od wielu lat cieszy się wyjątkową popularnością. Jednak warto podkreślić, że nie są to studia odpowiednie dla wszystkich. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji warto, abyś odpowiedział sobie na kilka dodatkowych pytań:

     • Czy nauka przedmiotów ścisłych – takich jak matematyka i biologia – nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
     • Czy interesują cię aspekty związane z funkcjonowaniem ludzkiej psychiki?
     • Czy cechuje cię duża uważność i jesteś wrażliwy na problemy innych ludzi?

     Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że być może studia na kierunku psychologia są stworzone właśnie dla ciebie.

      

     Proces rekrutacji i studia

     Jednak postawą twojego działania powinna być świetna orientacja w wymogach rekrutacyjnych, które obowiązują na uczelniach w Krakowie. Bowiem tylko jak najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego mogą sprawić, że zostaniesz przyjęty na wymarzone studia. Przedmioty rekrutacyjne można podzielić na ogół na kilka grup, które są różnie punktowane. Do przedmiotów punktowanych najwyżej zalicza się przede wszystkim język angielski oraz matematykę. W puli przedmiotów dodatkowych znajdują się: biologia, chemia lub historia. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że z powodzeniem dostaniesz się na studia na kierunku psychologia.

     Jeżeli lubisz się uczyć i osiąganie dobrych wyników w nauce nie stanowi dla ciebie problemu, to warto, abyś rozważył wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą znacznie zwiększy twoje szanse na dostanie się na studia. W przypadku studiów psychologicznych warto rozważyć olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Wiedzy Biologicznej;
     • Olimpiada Matematyczna;
     • Olimpiada Języka Angielskiego;
     • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej.

      


     Ostatnim etapem rekrutacji jest na ogół terminowe dostarczenie wszystkich dokumentów. Także, jeżeli twoje nazwisko zasili już listy osób przyjętych, to nie możesz spocząć na laurach. Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności, tak by zachować swoje miejsce. Na ogół w pierwszej kolejności należy przynieść zdjęcia do legitymacji, świadectwo maturalne oraz skany dowodu osobistego. To pakiet podstawowych dokumentów, które pozwolą przygotować twój profil studenta.

     zasady rekrutacji na studia

      

     psychologia studia Kraków

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Krakowie?

     Abiturienci studiów psychologicznych w Krakowie nie powinni martwić się o przyszłe zatrudnienie z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest skończenie jednego najbardziej prestiżowych kierunków. Drugim jest wybranie na studia najpopularniejszego miasta akademickiego, które zawsze budzi uznanie. Przyszli psychologowie mogą zatem ubiegać się o stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju ośrodkach ochrony zdrowia, szpitalach, czy jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. W zależności od ukończonej specjalizacji psychologowie mogą prowadzić terapie, zajęcia, dedykowane dla:
     • osób indywidualnych;
     • grup;
     • dzieci i młodzieży;
     • rodzin;
     • par.

      

     Możliwości jest bardzo wiele, ponieważ współcześnie społeczeństwo coraz częściej zdaje sobie sprawę, jak ważna jest w życiu psychiczna harmonia oraz stabilizacja. Abiturienci studiów psychologicznych odnajdą się także w pracy na stanowisku coachów, doradców zawodowych, mentorów, czy menedżerów.
      

     Studia na kierunku psychologia Kraków – zaoczne

     Kierunek psychologia w Krakowie dostępny jest w dwóch formach, stacjonarnej i niestacjonarnej, czyli zaocznej. Ta druga skierowana jest do studentów, którzy chcą połączyć pracę zawodową ze zdobywaniem przyszłościowego wykształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na taki tryb nauki, to będziesz uczęszczał na wykłady i zajęcia, które będą odbywać się w wybrane piątki, soboty i niedziele.

     Studia psychologiczne i społeczne w Krakowie charakteryzują się niezwykle interdyscyplinarnym i złożonym programem nauczania, który dodatkowo został w pełni dopasowany do potrzeb współczesnego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego rynku pracy. Jako student tego prestiżowego kierunku będziesz miał okazję uczęszczać na zajęcia, wykłady i warsztaty praktyczne, których tematyka będzie oscylować wokół nauk społecznych i psychologicznych. W siatce zajęć przewidziano wiele interesujących przedmiotów.

     dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne w Krakowie

      

     Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia w Krakowie?

     Kierunek psychologia w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat, których wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze uczelni i może ulec zmianie w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

     Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach bogaty wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego. Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, ważne jest abyś przed procesem rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat. Te i wszystkie inne, istotne informacje znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny w Krakowie

      

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Krakowie? 

     Studia na kierunku psychologia pozwalają na rozwój pasji i jednocześnie stanowią gwarancję stabilnego zatrudnienia.
      
     Kasia, studentka piątego roku psychologii w Krakowie, mówi:
     Od zawsze fascynowały mnie tajniki ludzkiej psychiki, a dodatkowo praca z ludźmi sprawia mi bardzo dużo satysfakcji. Studia na tym kierunku były moim marzeniem!

     KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE

     Rozwiń

     POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

     19 Uczelni w Krakowie

     Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

      

     Komentarze (0)