Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

18.06.2021

Diagnoza psychologiczna

Empatia, wrażliwość, chęć niesienia konstruktywnej pomocy – oto cechy, które powinny towarzyszyć niemal każdemu psychologowi. Sprawdź, czy również one towarzyszą tobie na co dzień. Jeśli tak, to z powodzeniem możesz wybrać studia psychologiczne. Przenalizuj jednak odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty będą na ciebie czekać w siatce programowej!

Diagnoza psychologiczna to jeden z przedmiotów w siatce programowej. Celem kursu jest ukazanie teoretycznych i aplikacyjnych aspektów diagnozy psychologicznej. Kurs jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń obejmujących 3 bloki tematyczne: obserwacja i wywiad, testy, oraz techniki projekcyjne i analiza wytworów pracy.

Każdy student między innymi potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną aż po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej. Zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej i potrafi dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia. Potrafi ocenić wartość adaptacji narzędzia. Potrafi przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną. Jest zdolny/na zinterpretować wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z zakresu psychologii.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)