Psychiatria

Psychiatria

Psychiatria

18.06.2021

Psychiatria

Studia na kierunku ratownictwo medyczne to kierunek studiów, który wymaga nie tylko intelektualnego zaangażowania, lecz także predyspozycji. Można zaliczyć do nich oczywiście umiejętność działania pod presją czasu i podejmowania niejednokrotnie bardzo trudnych decyzji. Przeanalizuj, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej.

Psychiatria to jeden z przedmiotów praktycznych, który znalazł się w siatce programowej. Celem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej, psychiatrii klinicznej, metod leczenia zaburzeń psychicznych, regulacji ustawowych (prawnych i etycznych) czy umiejętności umożliwiających postawienie psychiatrycznej diagnozy położniczej, rozwiązywania problemów w poszczególnych rodzajach zaburzeń psychicznych umiejętności umożliwiających zapewnienie specjalistycznej psychiatrycznej opieki.

Każdy student między innymi rozpoznaje problemy chorego psychicznie (wynikające z obrazu psychopatologicznego lub zastosowanej farmakoterapii), określa cel działania i adekwatnie do tego planuje interwencje terapeutyczne czy przeprowadza działania promocyjne i profilaktyczne w stosunku do osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi.

idź do kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)