Ratownictwo medyczne - Kraków

Ratownictwo medyczne - Kraków

Ratownictwo medyczne - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek ratownictwo medyczne w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Ratownictwo medyczne studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Ratownictwo medyczne najogólniej można określić jako zespół bardzo fachowej pomocy doraźnej, która udzielana jest jako pierwsza. Zakres działań, wchodzący w skład ratownictwa medycznego, obejmuje ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w przypadku nagłych zdarzeń losowych i zachorowań. To studia bardzo trudne i wymagające, a osoby, które je wybierają, muszą cechować się prawdziwym powołaniem. Współcześnie bowiem nawet nie wyobrażamy sobie, jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdyby nie pomoc ratowników medycznych właśnie.

To oni na ogół pojawiają się natychmiastowo na przykład na miejscu wypadku i robią wszystko, by ochronić nasze życie i zdrowie. Wiąże się to oczywiście z działaniem w bardzo trudnych warunkach i pod presją czasu. Zatem jeżeli myślisz o studiach na kierunku ratownictwo medyczne, to musisz mieć bardzo rozległą wiedzę z zakresu nauk medycznych, a także cechować się dużą odpornością psychiczną. To kierunek dla prawdzie wytrwałych!

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Krakowie na kierunku ratownictwo medyczne możesz podjąć na dwóch uczelniach. Będą to oczywiście Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wybór poszczególnych ośrodków akademickich nie jest zbyt duży w przypadku tego kierunku, ponieważ są to studia bardzo specjalistyczne, na których nie powinna znaleźć się żadna przypadkowa osoba.

Studenci powinni być przygotowani na czas wyjątkowo intensywnej nauki, ponieważ program kształcenia ma wyjątkowo rozbudowany charakter. Edukacja na tym kierunku musi obejmować specjalistyczne przedmioty z zakresu nauk medycznych i psychologicznych, tak by przyszli ratownicy medyczni potrafili poradzić sobie nawet w najtrudniejszych warunkach. Zatem anatomia, fizjologia i patologia ogólna to tylko początek przygody z tym wymagającym kierunkiem studiów w Krakowie!

 

Praca po studiach

Ratownicy medyczni nie muszą martwić o swoje aktywności zawodowe w przyszłości. W Polsce wciąż potrzebna jest wykwalifikowana i prężnie rozwijająca się kadra medyczna, którą cechuje nie tylko wiedza, ale szereg specjalistycznych umiejętności. Wszystkie te elementy zostaną zdobyte przez studentów podczas studiów w Krakowie. Po zakończeniu edukacji mogą oni rozpocząć pracę w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz na oddziałach ratunkowych. W ramach swojej pracy abiturienci potrafią ocenić stan zdrowia pacjenta, wydać wstępną diagnozę oraz przeprowadzić pierwsze czynności ratownicze, które często mają najważniejszy charakter w procesie ratowania życia i zdrowia.

Ratownicy medyczni mogą pełnić funkcje dyspozytorów, współpracować z jednostkami, które zajmują się ratownictwem górskim i wodnym. Możliwości zawodowych jest naprawdę bardzo dużo. Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć zatrudnienie w Policji, Straży Pożarnej, czy wojskowości. Słowem – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna i rzetelna współpraca z ratownikami medycznymi. Oprócz tego osoby, które ukończyły te studia medyczne, mogą występować w roli edukatorów, kształcących podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ponieważ to ona niejednokrotnie ratuje życie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne w Krakowie?

Ratownictwo medyczne należy do prestiżowego grona kierunków medycznych. Jeżeli chciałbyś rozpocząć studia w Krakowie, to przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz rozpocząć już dziś. Przedmiotem, na któremu musisz poświęcić najwięcej uwagi jest niewątpliwie biologia. Zdawanie jej na maturze stanowi bowiem warunek obligatoryjny. Oprócz tego możesz wybrać jeden spośród przedmiotów takich jak: chemia, język angielski i matematyka. Konkurencja jest zawsze bardzo duża, więc aby mieć pewność, że twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych, musisz zdawać te egzaminy na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie na kierunku ratownictwo medyczne możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, czyli dziennym, jak i niestacjonarnym – zaocznym. Zanim podejmiesz decyzję, zastanów się, który z tych trybów jest dla ciebie najbardziej atrakcyjny. Studia dzienne na państwowej uczelni nie wiążą się z opłatami z czesne, a ćwiczenia i wykłady organizowane są w trakcie trwania tygodnia – nauka jest płynna, a ty masz nieustanny kontakt z kadrą profesorską. Z kolei studia zaoczne to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które chciałby równolegle rozwijać swoją karierę zawodową. Zajęcia bowiem odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Należy przy tym pamiętać, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne, a część materiału teoretycznego trzeba opanowywać we własnym zakresie.

 

Program studiów i przedmioty

Każda osoba, która decyduje się na studia na kierunku ratownictwo medyczne powinna mieć świadomość, że czeka ją czas bardzo intensywnej nauki. Uczelnie w Krakowie kształcą tylko najlepszych profesjonalistów, więc wymagania stawiane przed studentami są naprawdę duże. Ratownik medyczny to na ogół pierwsza osoba, która dociera do poszkodowanego i to on musi przeprowadzić pierwsze badania, wydać wstępną diagnozę i podejmować decyzje, od których często zależy czyjeś życie. Już ten powierzchowny opis czynności pokazuje, że ratownik medyczny musi dysponować rozbudowanym aparatem kompetencji. Zatem przedmioty, z którymi będą się stykać studenci w całym toku kształcenia, będą obejmować zagadnienia takie jak:

 • anatomia i fizjologia człowieka;
 • patologia ogólna;
 • medyczne czynności ratunkowe;
 • kwalifikowana pierwsza pomoc;
 • chirurgia, traumatologia ruchu i wiele, wiele innych.

W przypadku studiów na kierunku ratownictwo medyczne bardzo ważnym przedmiotem jest psychologia. Ratownicy medyczni muszą dysponować wyjątkowo dobrą odpornością psychiczną, często działają w bardzo dużym stresie i pod presją czasu, a ich komunikacja z najbliższym otoczeniem musi pozostać jasna, klarowna i rzeczowa. Zatem psychologia to przedmiot, który przyszłym ratownikom medycznym pozwoli rozwijać wszystkie te niezwykle ważne kompetencje miękkie.

Dodatkowo ratownicy medyczni powinni dysponować wysoko rozwiniętą kondycją fizyczną, ponieważ niejednokrotnie zdarzy się tak, że w przyszłości będą pracować w trudnych warunkach. W praktyce oznacza to, że na studentów krakowskich uczelni czeka szereg zajęć praktycznych. Każdy, kto decyduje się na kształcenie na tym kierunku, zetknie się z przedmiotami takimi jak:

 • wychowanie fizyczne;
 • basen i ratownictwo wodne;
 • techniki wspinaczki linowej;
 • techniki samooborny;
 • mediacje w sytuacjach kryzysowych.

Ratownictwo medyczne zalicza się do grona kierunków medycznych, zatem kształcenie teoretyczne musi ściśle łączyć się z praktyką. Uczelnie w Krakowie ściśle współpracują ze szpitalami i klinikami, tak by studenci mogli kształcić się i doskonalić swoje umiejętności w najbardziej kompetentnym otoczeniu. Jeżeli opis studiów na kierunku medycznym nie zniechęcił cię i nie przeraził, to znaczy, że śmiało możesz je uwzględniać w swoich pomaturalnych planach.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

ratownictwo medyczne studia Kraków

 

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Ratownictwo medyczne to jeden z tych kierunków studiów w Krakowie, który obejmuje tylko studia licencjackie. Oznacza to w praktyce, że studenci kształcą się przez trzy lata i otrzymują praktyczną wiedzę i umiejętności, umożliwiające pracę ratownika medycznego. Etap finalizujący naukę na tym kierunku obejmuje obronę pracy licencjackiej, jednak to jeszcze nie wszystko. Każda osoba, która kończy studia, musi podejść do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Dopiero otrzymanie na nim pozytywnego wyniku sprawia, że abiturienci mogą w pełni rozwijać swoją pracę zawodową. To najbardziej wymierna i uczciwa forma sprawdzenia, czy osoby, które zdecydowały się na naukę na tym kierunku, przygotowywane są do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ratownictwo medyczne w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie co roku przyciągają bardzo wiele osób chętnych. To prestiżowe miasto akademickie, które w swojej ofercie ma mnóstwo interesujących i nowatorskich kierunków. Część kandydatów zastanawia się nad wyborem kierunku z prestiżowej grupy medycznej. Zaliczyć można do nich właśnie ratownictwo medyczne. Jednak jeżeli poważnie myślisz o kształceniu na tym kierunku, to musisz mieć świadomość, że nie są to studia odpowiednie dla każdej osoby, który kończy szkołę średnią. Profesjonalny ratownik medyczny to ktoś, kto:

 • posiada rozbudowaną wiedzę z zakresu nauk medycznych;
 • przygotowany jest na poszerzenie swojej wiedzy przez całe życie;
 • potrafi działać pod presją czasu i nie boi się wyzwań;
 • świetnie współpracuje w grupie i nie ma problemów z komunikacją.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli myślisz, że ta uproszczona charakterystyka mogłaby pasować do ciebie, to możesz poważnie pomyśleć o aplikowaniu na studia w Krakowie na kierunek ratownictwo medyczne. Twoją podstawową bronią powinno być jednak jak najlepsze przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które musisz uwzględnić w swoich maturalnych planach to przede wszystkim biologia oraz do wyboru: matematyka, chemia lub język obcy nowożytni. Zastanów się, który z przedmiotów z drugiej grupy sprawi, że twoja nauka w przyszłości będzie w nieznaczny sposób ułatwiona. Dobre przygotowanie do matury musi mieć perspektywiczny charakter – tylko dzięki temu swoją wiedzę będziesz mógł wykorzystywać podczas przyszłych lat nauki.

Jeżeli jesteś ciekawy świata, a swojej edukacji nie ograniczasz jedynie do niezbędnego minimum, to możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To niezwykłe wyzwanie dla osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę. Konkurencja jest bardzo duża, jednak laureaci i finaliści olimpiad mają niemalże zapewnione miejsce na wymarzonym kierunku. W przypadku ratownictwa medycznego w Krakowie możesz rozważyć:

 • Olimpiadę Biologiczną;
 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Chemiczną;
 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej.

Nie zapomnij także o bardzo ważnym elemencie procedury rekrutacyjnej, czyli o terminowym złożeniu wszystkich dokumentów. Na samym początku najprawdopodobniej będziesz musiał dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji studenckiej. W przypadku studiów medycznych ważną rolę odgrywa zaświadczenie wystawiane przez lekarza medycyny pracy – ono określa twoje predyspozycje do wykonywania tego trudnego zawodu.

zasady rekrutacji na studia

 

ratownictwo medyczne Kraków studia


Jaka praca po studiach na kierunku ratownictwo medyczne w Krakowie?

Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się, jakie malują się przed nią perspektywy zawodowe. Ratownicy medyczni to jedna z tych grup, która w ogóle nie powinna się martwić przyszłą pracą. Mogą oni rozwijać swoją karierę zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Abiturienci krakowskich medyczni przygotowani są do pełnienia specjalistycznych funkcji związanych z szeroko rozumianym ratownictwem medycznym. Mogą oni pracować w zintegrowanym zespole ratownictwa medycznego. Co to oznacza w praktyce? Pracę w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych;
 • izbach przyjęć;
 • wyjazdowych oddziałach ratownictwa medycznego;
 • centrach powiadamiania dyspozytorskiego;
 • lotniczym pogotowiu ratunkowym i wielu innych miejscach.

Ratownicy medyczni zajmują się bowiem przeprowadzeniem pierwszych i najważniejszych czynności ratunkowych, wydawaniem wstępnych diagnoz i podejmowaniem dalszych decyzji, mających na celu ratowanie życia osób poszkodowanych. Abiturienci tego kierunku mogą podejmować współpracę z innymi służbami takimi jak: Policja I Straż Pożarna. Ratownicy medyczni znajdą także zatrudnienie jako edukatorzy i szkoleniowcy, którzy kształcą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Krakowie?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne są niewątpliwie trudne i wymagające, jednak wciąż znajdują się w obrębie zainteresowań młodych ludzi.

 

Piotr, student trzeciego roku, mówi:

Lubię pracę w grupie, nie boję się wyzwań i chciałem swoją wiedzę teoretyczną wykorzystywać w praktycznym działaniu, które wiem, że może uratować komuś życie. Studia na kierunku ratownictwo medyczne nie mogą być wybierane przez przypadek!

KIERUNKI MEDYCZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)