Demografia

Demografia

Demografia

18.06.2021

Demografia

Każdy przyszły student zmaga się z wieloma wątpliwościami na temat wybranego przez siebie kierunku studiów – czy jest odpowiedni, czy spełni oczekiwania, czy zagwarantuje pracę. Jeśli chcesz znać odpowiedź na część z tych pytań, sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej. Dzięki temu uda ci się uniknąć rozczarowań.

Celem przedmiotu takiego jak demografia jest zapoznanie z podstawowymi procedurami analizy struktur i procesów demograficznych oraz rozbudzenie i utrwalenie swoistej świadomości demograficznej pozwalającej dostrzegać związki procesów i zjawisk demograficznych z przejawami życia społeczno-gospodarczego.

Każdy student między innymi formułuje wnioski odnośnie do wpływu poszczególnych czynników demograficznych i pozademograficznych na przebieg procesów demograficznych czy identyfikuje wpływ poszczególnych czynników demograficznych i pozademograficznych kształtujących przebieg procesów demograficznych.

idź do kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)