Teoria organizacji

Teoria organizacji

Teoria organizacji

18.06.2021

Teoria organizacji

Studia na kierunku zarządzanie są tak chętnie wybierane przez absolwentów szkół średnich, ponieważ wiążą się z wieloma interesującymi propozycjami zatrudnienia po zakończeniu nauki. Absolwenci znajdą bowiem pracę w szeroko rozumianym sektorze korporacyjnym. Zobacz przedmioty na kierunku zarządzanie!

Teoria organizacji to jeden z przedmiotów w siatce. Treści kształcenia obejmują podstawowe pojęcia z zakresu organizacji procesów w różnych dziedzinach gospodarki przestrzennej. W procesach tych wyodrębnione są sprzężenia czasowe, których optymalizacja umożliwia skrócenie całkowitego czasu wykonania zadań bez ponoszenia dodatkowych nakładów.

Dzięki temu przedmiotowi student między innymi zna podstawowe problemy, którymi zajmuje się nauka organizacji i zarządzania oraz metody ich rozwiązywania. Student zna metody pozwalające na osiągnięcie lepszych efektów działań zarówno planowanych jak i realizowanych.

idź do kierunku ZARZĄDZANIE STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)