Sterowanie robotów

Sterowanie robotów

Sterowanie robotów

18.06.2021

Sterowanie robotów

Studia na kierunku mechatronika zarezerwowane są wyłącznie dla najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Sprawdź, czy ten profil kształcenia jest dla ciebie i przeanalizuj, jakie przedmioty pojawiły się w siatce programowej! Ich wcześniejsza znajomość pomoże ci uniknąć rozczarowań.

Sterowanie robotów to jeden z przedmiotów praktycznych, który można spotkać w siatce kierunku takiego jak mechatronika. Obejmuje on zagadnienia z zakresu sterowania obiektami nieliniowymi, rozważane na przykładzie mobilnych robotów kołowych i robotów manipulacyjnych.

Każdy student dzięki zajęciom między innymi umie zastosować podstawowe metody sterowania obiektami nieliniowymi w sterowaniu mobilnych robotów kołowych i robotów manipulacyjnych, potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu, posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie potrzebę ciągłego i samodzielnego dokształcania się w zakresie tematyki przedmiotu czy posiada podstawową wiedzę z zakresu metod sterowania obiektami nieliniowymi.

idź do kierunku MECHATRONIKA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)