Matematyka stosowana

Matematyka stosowana

Matematyka stosowana

18.06.2021

Matematyka stosowana

Kierunki studiów takie jak mechatronika wymagają sporego zaangażowania intelektualnego. Dzieje się tak dlatego, że studenci opanowują podczas wszystkich semestrów kształcenia przede wszystkim zagadnienia ścisłe. Sprawdź, czego możesz się spodziewać podczas wszystkich semestrów nauki!

Matematyka stosowana to jeden z przedmiotów, który często pojawia się w siatce kształcenia na kierunku takim jak mechatronika. Jego naczelnym celem jest podanie podstawowej wiedzy z matematyki stosowanej wykorzystywanej dla potrzeb realizacji zadań w budownictwie. Wykształcenie umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich wymagających zastosowania poszerzonej i pogłębionej wiedzy matematycznej.

Każdy student między innymi ma wiedzę z zakresu równań różniczkowych cząstkowych i procesów stochastycznych z wykorzystaniem w mechatronice, potrafi skonstruować model liniowy i nieliniowy, dokonać jego oceny i interpretacji czy umie rozwiązać równania różniczkowe zwyczajne metodami przybliżonymi. To ważne umiejętności w pracy każdego inżyniera.

idź do kierunku MECHATRONIKA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)