Mechanika ogólna

Mechanika ogólna

Mechanika ogólna

18.06.2021

Mechanika ogólna

Studia na kierunku mechatronika powinny być wybierane przede wszystkim przez studentów, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Jeśli chcesz być jednym ze studentów mechatroniki, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do matury oraz sprawdzić, jakie przedmioty znalazły się w programie kształcenia dla tego kierunku.

Mechanika ogólna to również jeden z przedmiotów, który może pojawić się w siatce kształcenia kierunku takiego jak mechatronika. Studenci poznają zagadnienia takie jak modele ciał w mechanice, siła i jej odwzorowanie, pewniki mechaniki, moment siły względem punktu i osi, równoważność par sił, składanie par, redukcja układów sił, oś centralna, skrętnik, pojęcie wypadkowej i równowagi sił, przypadki szczególne równowagi i redukcji sił czy stopnie swobody układu materialnego.

Poza tym każdy student umie identyfikować konstrukcje statycznie wyznaczalne i przesztywnione oraz potrafi budować układy równań równowagi czy zna warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił; zna metody rozwiązywania (wyznaczania reakcji podporowych i sił przekrojowych) płaskich dźwigarów prętowych jak kratownice, belki proste i wieloprzęsłowe oraz ramy.

idź do kierunku MECHATRONIKA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)