Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości

18.06.2021

Podstawy rachunkowości

Studia na kierunku ekonomia powinny być wybierane przez osoby, które mają wszechstronne zainteresowania. Podczas wszystkich semestrów kształcenia będą się one bowiem kształcić z zakresów takich jak finanse, rachunkowość, zarządzanie czy prawo. Sprawdź przedmioty, jakie będą na ciebie czekać!

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić w zagadnienia rachunkowości i stanowi podstawę do takich przedmiotów, jak: rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa, budżetowa oraz finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa.

Każdy student między innymi powinien znać i rozumieć istotę nadrzędnych zasad rachunkowości, znać elementy sprawozdania finansowego, rozróżniać poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat (prawidłowo kwalifikować) czy identyfikować operacje gospodarcze i podstawy ich zapisu (dowody księgowe).

idź do kierunku EKONOMIA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)