Praktyczna stylistyka

Praktyczna stylistyka

Praktyczna stylistyka

18.06.2021

Praktyczna stylistyka

Studia na kierunku filologia angielska znajdują się w kanonie najpopularniejszych kierunków. Osoby, które je wybierają, powinna jednak cechować przede wszystkim pasja związana z nauką przedmiotów ścisłych. Sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekać w siatce programowej, jeśli je wybierasz!

Praktyczna stylistyka to jeden z przedmiotów w siatce. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi stylami języka i formami wypowiedzi użytkowych oraz kształcenie umiejętności tworzenia zróżnicowanych tekstów. Kształcenie praktycznej umiejętności analizowania określonych form wypowiedzi pisemnej oraz planowania, konstruowania i redagowania tekstu (ze szczególnym uwzględnieniem komunikatów użytkowych np.: listu, zaproszenia, podania, CV ), przetwarzania go ze względu na cel wypowiedzi i rodzaj przekazu, ugruntowanie kompetencji w świadomym stosowaniu środków stylistycznych i perswazyjnych.

Każdy student między innymi posiada wiedzę o odmianach językowych współczesnej polszczyzny, rozpoznaje je i charakteryzuje, wykorzystuje w praktyce; potrafi dobierać i stosować specyficzne dla nich leksemy i środki językowe w pracy twórczej, w określonej formie wypowiedzi pisemnej.

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)