Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

18.06.2021

Prawo administracyjne

Studia na kierunku administracja od wielu lat cieszą się niegasnącą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Na rynku wciąż obserwujemy bowiem zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru. Jeśli chcesz być jednym z nich, wybierz studia na tym kierunku i sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w programie kształcenia.

Prawo administracyjne to jeden z podstawowych przedmiotów, który znalazł się w siatce. Zetknie się z nim niemal każdy student, ponieważ otrzyma dzięki temu doskonałe przygotowanie teoretyczne pozwalające na świadome wykonywanie zawodu administratora.

Dzięki zajęciom z prawa administracyjnego każdy student między innymi posiada praktyczne umiejętności w zakresie zaskarżania uchwał organów samorządu terytorialnego i rozstrzygnięć nadzorczych, potrafi określić strukturę administracji publicznej, potrafi wykorzystać źródła prawa administracyjnego i dokonać ich wykładni czy ma świadomość uwarunkowań tworzenia i stosowania prawa administracyjnego w zmieniającym się społeczeństwie oraz ze względu na dynamikę prawa administracyjnego, rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie.

idź do kierunku ADMINISTRACJA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)