Rysunek odręczny

Rysunek odręczny

Rysunek odręczny

29.07.2021

Rysunek odręczny

Studia na kierunku architektura zarezerwowane są wyłącznie dla najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy posiadają wszechstronne umiejętności. Pamiętaj, że w przypadku studiów architektonicznych, musisz mieć rozwinięte nie tylko zdolności plastyczne, lecz także łatwość w nauce przedmiotów ścisłych. Sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce kształcenia.

Rysunek odręczny to jeden z przedmiotów w siatce, który pozwala na rozwinięcie zdolności plastycznych. Jego celem jest między innymi rozbudzenie wyobraźni przestrzennej oraz wykształcenie świadomego, prawidłowego, obiektywnego widzenia zjawisk przestrzennych. Nauka analizy form przestrzennych i rozwijanie wrażliwości artystycznej i kompozycyjnej. Ukształtowanie rozumienia człowieka jako podmiotu działań twórczych architekta.

Każdy student między innymi potrafi rozróżnić proste środki rysunkowe jak ołówek, kredka ołówkowa, węgiel, kredka pastelowa sucha, kredka pastelowa tłusta, kredka akwarelowa, tusz, ekolina, komponuje prostą syntezę graficzną na podstawie własnych studiów rysunkowych z natury, rysuje kilkoma metodami z wyobraźni sześcian i inne bryły proste w subiektywnej perspektywie architektonicznej w dowolnym układzie zbiegów czy potrafi narysować w prawidłowych proporcjach z akcentowaniem graficznym sylwetkę człowieka z natury oraz grupy ludzi we wnętrzu w zestawieniu z formami architektonicznymi z zachowaniem skali i relacji przestrzennych

idź do kierunku ARCHITEKTURA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)