Fizyka

18.06.2021

Fizyka

Studia architektoniczne pozwalają rozwinąć wiele różnorodnych umiejętności, które powinny charakteryzować każdego inżyniera, zajmującego się projektowaniem budowli. Sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej. Ich znajomość sprawi, że łatwiej będzie ci podjąć decyzję odnośnie do przyszłej ścieżki kształcenia.

Fizyka to jeden z przedmiotów ogólnych, który znalazł się w siatce programowej. Każdy student dzięki niemu potrafi zdefiniować wielkości fizyczne opisujące ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, podać odpowiednie związki między nimi oraz obliczyć je dla prostych ruchów czy potrafi zdefiniować pracę, energię kinetyczną i potencjalną, moc, pęd, moment pędu i potrafi je obliczyć w przypadku nieskomplikowanych ruchów. Zna zasady zachowania w fizyce klasycznej.

Oprócz tego potrafi opisać budowę atomu i jądra atomowego. Potrafi podać opis cząstki relatywistycznej i opis kwantowy cząstki mikroświata oraz zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi zapisać równanie Newtona w przypadku działania stałych sił.

idź do kierunku ARCHITEKTURA STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)