Estetyka

18.06.2021

Estetyka

Chciałbyś w przyszłości sprawiać, że wnętrza domów, mieszkań czy przestrzeni biurowych i użytkowych są nie tylko funkcjonalne, lecz również estetyczne? Jeśli tak, wybierz kierunek taki jak architektura wnętrz. Sprawdź jednak odpowiednio wcześnie, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w programie kształcenia.

Estetyka to jeden z ważniejszych przedmiotów w siatce na kierunku takim jak architektura wnętrz. Jest on prezentacją głównych zagadnień, kierunków rozwoju i metod estetyki europejskiej. Wybrane zagadnienia estetyczne, teorie i poglądy filozoficzne w zakresie estetyki prezentowane będą w porządku chronologicznym od czasów starożytnej Grecji po postmodernizm.

Każdy student między innymi samodzielnie interpretuje tekst z zakresu historii estetyki, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów, określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu czy zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

idź do kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)