Architektura wnętrz - Poznań

Architektura wnętrz - Poznań

Architektura wnętrz - Poznań

Studia w Poznaniu

architektura wnętrz

Odkryj kierunek architektura wnętrz w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Architektura wnętrz studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Poznańska oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. 

Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAP oraz uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 7500 zł.

 

Studenci kierunku architektura wnętrz nauczą się projektowania wnętrz i mebli z zastosowaniem dedykowanych programów i narzędzi informatycznych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu dokonywania modernizacji i aranżacji wnętrz oraz doboru odpowiednich materiałów. W czasie studiów rozwiną wiedzę na temat historii sztuki i architektury, designu oraz najnowszych trendów projektowych.

Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z biurami projektowymi. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy wydawnictw o tematyce wnętrzarskiej, instytucji kultury, galeriach sztuki oraz jednostkach administracji publicznej.

 

czytaj dalej wszystko o Architektura wnętrz - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek architektura wnętrz

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku architektura wnętrz

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Poznaniu?

Uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na włączenie studiów na kierunku Architektura wnętrz do kanonu oferowanych kierunków, ustalają własne zasady dotyczące rekrutacji. Dlatego też warto pamiętać, żeby tuż przed aplikacją na wymarzony kierunek prześledzić stronę internetową danej uczelni w poszukiwaniu ewentualnych zmian.

Żeby zasilić szeregi studentów Architektury wnętrz na wybranej uczelni w Poznaniu, należy wykazać się nie tylko dobrą znajomością treści matematycznych oraz zagadnień językowych, udowodnioną w trakcie egzaminu maturalnego, ale również pomyślnie przejść sprawdzian artystycznych umiejętności praktycznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura wnętrz w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA WNĘTRZ POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu

Architektura wnętrz to jeden z najpopularniejszych kierunków, który łączy dziedziny techniczne z artystycznymi. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w tym zakresie, zapoznają się z różnymi trendami dotyczącymi wzornictwa, architektury, szeroko pojętego projektowania. Kompleksowo opracowany program kształcenia umożliwia zajmowanie się architekturą wnętrz oraz działalnością wystawienniczą.

Kandydaci na tego typu studia mają wszechstronne zainteresowania sprowadzające się do architektury, sztuki, kultury. Nabywają również umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego. Absolwenci szczycą się wiedzą odnoszącą się do projektowania ekspozycji, przestrzeni i obiektów wystawienniczych. Podejmują także pracę zawodową w tym zakresie.

 

1. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Kierunek architektura wnętrz w Poznaniu umożliwia zdobycie interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje wiedzę, istotną w przypadku projektowania przestrzeni wystawienniczych oraz kształtowania obiektów architektonicznych. Poznasz zasady ergonomii, przepisy prawne i normy budowlane stosowane w architekturze wnętrz. Zgłębisz problematykę odnoszącą się do budownictwa, konstrukcji w architekturze oraz inne zagadnienia związane z infrastrukturą techniczną obiektu.

Studenci poznają narzędzia i metody, które są istotne w przypadku komputerowego wspomagania projektowania architektury wnętrz. Zgłębiają także wiedzę z zakresu historii architektury, architektury wnętrz i mebli, historii sztuk plastycznych oraz treści wiążące architekturę wnętrz z wiedzą odnoszącą się do psychofizjologii widzenia, anatomii, ergonomii. Poznają również współczesne tendencje projektowe oraz najważniejsze dokonania w obszarze architektury, architektury wnętrz oraz sztuk użytkowych.

 

Umiejętności

Studia architektoniczne umożliwiają nabycie potrzebnych do pracy umiejętności. Nauczysz się przeprowadzać analizę zagadnień projektowych przy zastosowaniu różnych metod i technik projektowania. Studenci potrafią formułować i realizować koncepcje projektowe, przeprowadzają także procesy projektowe odnoszące się do architektury wnętrz.

Zdobyta wiedza pozwoli Ci zaprojektować przestrzeń wystawienniczą oraz formę przestrzenną o określonej funkcji. Będziesz w stanie dobierać i stosować elementy warsztatu projektowego i korzystać przy tym z różnych narzędzi rysunkowych. Nauczysz się opracowywać dokumentację projektu za pomocą technik przekazu projektowego. Dowiesz się, jak wykorzystywać programy komputerowe, które wspomagają procesy projektowania. Będziesz stosował/a zasady ergonomii, przepisy prawne i normy budowlane w projektowaniu architektury wnętrz, a także w innych dyscyplinach projektowych.

 

Kompetencje społeczne

Studenci architektury wnętrz zdobywają szereg kompetencji społecznych, które mają znaczenie dla dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej. Opanowują oni fachową terminologię odnoszącą się do architektury wnętrz i dziedzin jej pokrewnych. Potrafią podejmować decyzje projektowe, dzięki umiejętnościom analitycznym, interpretacyjnym, formułowania krytycznej argumentacji.

Studenci uczą się komunikować za pośrednictwem technik i narzędzi manualnych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, które wspomagają proces projektowy. Potrafią pracować zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Mają świadomość nieustannego dokształcania się. Potrafią przedstawiać własne poglądy i przemyślenia na tematy społeczne, naukowe, etyczną, co ma przełożenie na pracę projektową i artystyczną. Przestrzegają zasad etyki zawodowej, stosują się do przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura wnętrz możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku architektura wnętrz uzależniony jest od wybranej uczelni i realizowanej specjalizacji. Efekty kształcenia są do siebie zbliżone, natomiast siatka zajęć może się różnić. Studenci uczęszczają na przedmioty z percepcji wzrokowej, ergonomii, koloru i przestrzeni, technik i technologii stosowanych w projektowaniu wnętrz.

Poszczególne zajęcia realizowane są zarówno w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych, jak i w terenie. Studenci mają okazję poznać zagadnienia związane z naukami technicznymi, budowlanymi, a także tymi związanymi z materiałami i technologią ich obróbek oraz ze sztukami pięknymi. Zapoznają się również z przepisami i procedurami techniczno-budowlanymi, ekonomiką projektowania, ze sposobami realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego.

 

W programie studiów na kierunku Architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia architektoniczne w zakresie architektury wnętrz powinni interesować się trendami odnoszącymi się do wzornictwa, architektury, szeroko pojętego projektowania, aranżacją i wyposażeniem wnętrz.

Odnajdą się tutaj osoby, które chcą wykształcić praktyczne umiejętności warsztatowe z zakresu aranżacji wnętrz, a także chcą nabyć zdolności sprowadzające się do planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu.

Adresaci kształcenia w tym zakresie powinni mieć predyspozycje manualne, a także talent graficzny, zwłaszcza w ramach rysunku technicznego. Osoby zainteresowane powinny odznaczać się wysokim poczuciem estetyki. Kandydaci powinni być także otwarci, nastawieni na pracę indywidualną i zespołową.

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Architektura wnętrz można podjąć w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Pierwsza opcja jest przeznaczona dla osób nieposiadających wcześniejszego doświadczenia ze szkolnictwem wyższym lub takich, którym nie udało się uzyskać wyższego wykształcenia.

Studia licencjackie będą trwały sześć semestrów, czyli trzy lata. Ukończenie studiów magisterskich drugiego stopnia zajmie studentom dwa lata i w znacznym stopniu uzupełni posiadaną już wiedzę, przez co staną się atrakcyjnymi pracownikami współczesnego rynku pracy.

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu?

Absolwenci architektury wnętrz mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Zatrudniani są w zespołach projektowych, w pracowniach architektonicznych, instytucjach kultury. Odnajdują się w instytucjach państwowych, które działają w zakresie przestrzeni publicznej, miejskiej, planistycznej.

Zajmują się tworzeniem małej architektury, wnętrza placów i ulic, działalnością konserwatorską, która sprowadza się do adaptacji zabytkowych wnętrz, działalności wystawienniczej, targowej, muzealnej. Możesz także prowadzić własną działalność projektową. Absolwenci architektury wnętrz zajmują się aranżacją przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • firmy deweloperskie
 • pracownie architektoniczne
 • pracownie projektowe
 • przedsiębiorstwa, specjalizujące się w sprzedaży elementów wyposażenia wnętrz
 • prywatne agencje projektowe
 • muzea i galerie przy kreowaniu przestrzeni i ekspozycji wystawienniczych
 • studia promocji i reklamy wizualnej
 • agencje designerskie
 • studia architektury wnętrz
 • własna działalność gospodarcza

 

Absolwenci architektury wnętrz obejmują różnego rodzaju stanowiska pracy, a są one związane z realizowaną specjalizacją lub ukończonymi kursami.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • architekci wnętrz
 • projektanci
 • konstruktorzy
 • właściciele firm projektowych
 • krytycy sztuki
 • designerzy
 • managerowie kreatywni
 • eksperci w zakresie reklamy
 • front-end developerzy
 • specjaliści marketingu wizualnego

 

Ile zarabiają absolwenci architektury wnętrz?

Na absolwentów kierunku studiów Architektura wnętrz czeka wiele niezwykle interesujących zawodów. Jednak najczęściej wybieranymi zawodami są: architekt wnętrz, ekspert w zakresie reklamy i konstruktorzy. Ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Architekt wnętrz

Może on podjąć pracę w firmach deweloperskich, biurach, a także może otworzyć własną działalność z zakresu projektowania i dekoracji wnętrz. Do głównych obowiązków architekta wnętrz można zaliczyć aranżację i wystrój wnętrz pod względem kolorystki, stylu, dodatków, a nawet oświetlenia, które wpływa nie tylko na wygląd samego mieszkania, ale także i na samopoczucie. Mediana zarobków architekta wnętrz wynosi 4430 zł brutto miesięcznie.

 

Ekspert w zakresie reklamy

Ekspert w zakresie reklamy zwykle podejmuje pracę w dziale reklamy lub marketingu. Zajmuje się wyborem strategii marketingowej oraz kanałów przekazu np. media społecznościowe. Bierze udział w tworzeniu kampanii reklamowych, przy czym współpracuje z grafikami i innymi osobami odpowiedzialnymi za jej realizację. Monitoruje także zasięgi reklamy i jej skuteczność. Mediana zarobków eksperta w zakresie reklamy to około 4520 zł brutto.

 

Konstruktor

Może on podjąć zatrudnienie w biurach deweloperskich lub pracowniach architektonicznych. Na co dzień zajmuje się realizowaniem i nadzorem wykonywanych prac nad zleconym projektem. Odpowiada za modernizację pomieszczeń oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, pozwoleń czy testów, które są niezbędne do użytkowania budynku lub lokalu. Może także wykonywać szkice i niezbędne rysunki. Mediana zarobków konstruktora to około 5990 zł brutto.

*Źródło: wynagrodzenia.pl (lipiec 2021)

 

*Musimy pamiętać, że stawki są orientacyjne i są one uzależnione od wielu czynników takich jak: staż pracy, doświadczenie, wykształcenie i dodatkowe szkolenia lub kursy, a także miejsce pracy – wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy województwami i miastami.

Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Politechnika Poznańska

Architektura wnętrz na Politechnice Poznańskiej jest kierunkiem realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Studia realizowane są w systemie jednostopniowym – studia I stopnia trwają trzy lata i są zakończone tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 30 osób).

 

Architektura wnętrz jest przeznaczona dla osób zainteresowanych architekturą, sztuką i kulturą. Istotne są także podstawowe umiejętności warsztatowe z rysunku odręcznego, które jako kandydat będziesz mieć okazje zaprezentować je podczas egzaminu wstępnego.

Architektura wnętrz łączy dziedziny techniczne z artystycznymi, dzięki czemu studenci zapoznają się z różnymi trendami dotyczącymi wzornictwa, architektury i szeroko pojętego projektowania. Studenci kierunku architektura wnętrz zdobędą wiedzę z zakresu historii architektury wnętrz i mebli, adaptacji i modernizacji, materiałów, technologii, anatomii i ergonomii. Nabyte umiejętności, takie jak: analiza zagadnień projektowych przy zastosowaniu różnych metod i technik projektowania, zdolność doboru materiałów do własnych prac, paca w zespole i samodzielne podejmowanie pracy, a także umiejętność przekazywania projektów w czytelny sposób.

Przedmioty, z jakimi studenci kierunku Architektura wnętrz, będą musieli się zmierzyć to m.in. komputerowe wspomaganie projektowe, rzeźba i modelowanie, projekt wnętrz, projektowanie wystaw i konstrukcje budowlane w architekturze.

Absolwenci Architektury wnętrz mogą szukać pracy w firmach deweloperskich, pracowaniach architektonicznych, muzeach i galeriach przy kreowaniu przestrzeni i ekspozycji wystawienniczych, w agencjach designerskich, a także w studiach programowych i reklamy wizualnej.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Architektura wnętrz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu jest kierunkiem realizowanym na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii. Architektura Wnętrz jest jednym z najstarszych kierunków UAP. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze realizowane są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym (studia płatne, cena za jeden rok 7500 zł).

 

Studia na kierunku Architektura wnętrz są dla osób pasjonujących się szeroko pojętą kulturą, sztuką i architekturą, a także posiadających podstawowe umiejętności z rysunku odręcznego. Studenci Architektury wnętrz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu mają do wyboru dwie specjalności: architektura wnętrz i projektowanie wystaw, dzięki czemu studenci mają możliwość indywidualnego wyboru pracowni kierunkowych. Dodatkowo studenci mogą studiować w innych pracowaniach artystycznych funkcjonujących na pozostałych wydziałach Uczelni.

W trakcie trwania studiów na kierunku Architektura wnętrz zdobędziesz wiedzę z zakresu metod i technik projektowych, wiedzę dotyczącą materiałów, technologii i konstrukcji, umiejętność projektowania ekspozycji, przestrzeni i obiektów wystawienniczych, umiejętność analizy projektowej, a także zdolność wnikliwej obserwacji przestrzeni i czerpania inspiracji.

Absolwenci architektury wnętrz mogą szukać pracy w zawodach takich jak: architekci wnętrz, projektanci, konstruktorzy, krytycy sztuki, właściciele firm projektowych, specjaliści marketingu wizualnego, a także eksperci w zakresie reklamy.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu

Kierunek studiów Architektura wnętrz na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu jest kierunkiem realizowanym w systemie jednostopniowym – studia I stopnia trwają trzy lata i są zakończone tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Studia na kierunku Architektura wnętrz będą doskonałym wyborem dla osób, które interesują się kulturą oraz sztuką i chcą pogłębiać wiedzę w tym kierunku. Niezbędna będzie tutaj umiejętność rysunku odręcznego, którą studenci doskonalą w czasie zajęć.

Studiując na kierunku Architektura wnętrz, zdobędziesz wiedzę z zakresu metod i technik projektowych, technologii i konstrukcji, nabędziesz umiejętność projektowania ekspozycji, przestrzeni i obiektów wystawienniczych, a także zdolność czerpania inspiracji z otaczającej cię przestrzeni.

Przedmioty, z jakimi studenci Architektury wnętrz będą musieli się zmierzyć to m.in. geometria wykreślna, perspektywa i aksonometria, psychofizjologia widzenia, rzeźba, techniki oświetleniowe, prawo autorskie, malarstwo, liternictwo i podstawy typografii, kompozycja brył i płaszczyzn, media elektroniczne – projektowanie oświetleniowe oraz historia wzornictwa i architektury.

Absolwenci Architektury wnętrz będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. jako architekci wnętrz, projektanci, specjaliści marketingu wizualnego, managerowie kreatywni, krytycy sztuki, eksperci w zakresie reklamy, a nawet jako właściciele firm projektowych.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Poznaniu

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować architekturę wnętrz, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Wymagane dokumenty

Uczelnie przewidują egzaminy wstępne między innymi z rysunku. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

architektura wnętrz studia

studia architektura i budownictwo w Poznaniu

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu?

Sprawdzenie opinii dotyczących interesującego nas kierunku studiów pozwala z dużym prawdopodobieństwem oszacować, czy warto zgłębiać daną dziedzinę wiedzy.

Dominika, absolwentka studiów na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu, mówi:

„Przy wybieraniu kierunku studiów kierowałam się przede wszystkim jego przyszłościowością. Jestem bardzo pragmatyczną osobą i tego też oczekiwałam od swoich studiów. Architekturę wnętrz w Poznaniu ukończyłam trzy lata temu, a obecnie prowadzę własną, dobrze prosperującą firmę. Polecam ten kierunek każdemu.”

Kierunki architektura i budownictwo w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Komentarze (0)