Architektura wnętrz - Poznań

Architektura wnętrz - Poznań

Studia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku architektura wnętrz

09.01.2024

Architektura wnętrz studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Architektura wnętrz w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej), a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na PP 465,25 punktu, na UAP 44 pkt.

Architektura wnętrz - Poznań
Studia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Branża architektury wnętrz należy do grona najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Studia na architekturze wnętrz oferują zdobycie wykształcenia, łączącego wiedzę architektoniczną i artystyczną. W toku studiów studenci uczą się m.in. wykorzystywania najnowszych technologii oraz tego, jak przeprowadzać proces projektowy. Studiując na architekturze wnętrz poza wiedzą praktyczną i teoretyczną, rozwiniesz też umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania zadań. Studenci tego kierunku w planie zajęciowym mogą spodziewać się przedmiotów takich jak: kompozycja brył i płaszczyzn, rysunek, malarstwo, rzeźba czy oświetlenie w architekturze wnętrz.

Absolwenci tego kierunku posiadają niezbędne umiejętności do projektowania wystaw, mebli oraz miejsc pracy i rekreacji. Ukończenie studiów na kierunku architektura wnętrz daje możliwość zatrudnienia w firmach deweloperskich, pracowniach architektonicznych, budowlanych, designerskich, a nawet w muzeach i galeriach sztuki. Absolwenci mają kompetencje zarówno do projektowania, jak i nadzorowania inwestycji.

 

Uczelnie

W Poznaniu architekturę wnętrz możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii UAP), Politechnice Poznańskiej (Wydział Architektury PP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z architektury wnętrz charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu: projektowanie wnętrzprojektowanie wystaw... specjalności na architekturze wnętrz w Poznaniu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku architektura wnętrz w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, historia, historia muzyki, historia sztuki. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura wnętrz w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Poznaniu?

Uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na włączenie studiów na kierunku Architektura wnętrz do kanonu oferowanych kierunków, ustalają własne zasady dotyczące rekrutacji. Dlatego też warto pamiętać, żeby tuż przed aplikacją na wymarzony kierunek prześledzić stronę internetową danej uczelni w poszukiwaniu ewentualnych zmian.

Żeby zasilić szeregi studentów Architektury wnętrz na wybranej uczelni w Poznaniu, należy wykazać się nie tylko dobrą znajomością treści matematycznych oraz zagadnień językowych, udowodnioną w trakcie egzaminu maturalnego, ale również pomyślnie przejść sprawdzian artystycznych umiejętności praktycznych.

 

Architektura wnętrz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na kierunku architektura wnętrz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu powinny pamiętać o tym, że w rekrutacji 2024/2025 na ten kierunek obowiązują wyniki sprawdzianu kwalifikacyjnego, który polega na przeglądzie prac dostarczonych drogą elektroniczną przez kandydata. Poza portfolio do uczelni należy dostarczyć list motywacyjny oraz przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną. dowiedz się więcej

Architektura wnętrz Politechnika Poznańska - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku architektura wnętrz w Politechnice Poznańskiej w rekrutacji 2024/2025 muszą przedstawić wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Ponadto przyszli studenci tego kierunku studiów muszą przejść pozytywnie sprawdzian, podczas którego sprawdzone zostaną ich uzdolnienia artystyczne. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na architekturze wnętrz w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura wnętrz w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Studenci kierunku architektura wnętrz nauczą się projektowania wnętrz i mebli z zastosowaniem dedykowanych programów i narzędzi informatycznych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu dokonywania modernizacji i aranżacji wnętrz oraz doboru odpowiednich materiałów. W czasie studiów rozwiną wiedzę na temat historii sztuki i architektury, designu oraz najnowszych trendów projektowych.
 

Praca po studiach

Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z biurami projektowymi. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy wydawnictw o tematyce wnętrzarskiej, instytucji kultury, galeriach sztuki oraz jednostkach administracji publicznej.
 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku architektura wnętrz uzależniony jest od wybranej uczelni i realizowanej specjalizacji. Efekty kształcenia są do siebie zbliżone, natomiast siatka zajęć może się różnić. Studenci uczęszczają na przedmioty z percepcji wzrokowej, ergonomii, koloru i przestrzeni, technik i technologii stosowanych w projektowaniu wnętrz.

Poszczególne zajęcia realizowane są zarówno w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych, jak i w terenie. Studenci mają okazję poznać zagadnienia związane z naukami technicznymi, budowlanymi, a także tymi związanymi z materiałami i technologią ich obróbek oraz ze sztukami pięknymi. Zapoznają się również z przepisami i procedurami techniczno-budowlanymi, ekonomiką projektowania, ze sposobami realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego.

W programie studiów na kierunku Architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile punktów na architekturę wnętrz w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na architekturę wnętrz na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Politechnice Poznańskiej 465,25 punktu, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 44 pkt.

czytaj dalej progi na architekturę wnętrz w Poznaniu

 

Ogólne cele kształcenia

Architektura wnętrz to kierunek studiów, który przygotowuje studentów m.in. do projektowania i aranżacji wnętrz różnych obiektów, takich jak mieszkania, biura, sklepy czy restauracje. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z dziedziny np. architektury, projektowania i sztuk plastycznych, aby projektować wnętrza funkcjonalne, atrakcyjne wizualnie i dostosowane do potrzeb i wymagań użytkowników.

Podczas studiów na kierunku architektura wnętrz, studenci uczą się m.in. projektowania wnętrz od podstaw, począwszy od rysunków i szkiców, aż do pełnych projektów wizualizacji 3D. Uczą się także korzystania z różnych programów komputerowych do projektowania wnętrz. Kolejnym ważnym aspektem kształcenia jest np. nauka dobierania materiałów, mebli, dodatków i dekoracji, tak aby stworzyć harmonijne i spójne wnętrze.

Studenci uczą się dobierania kolorów, faktur i wzorów, a także projektowania oświetlenia, które jest kluczowym elementem w kreowaniu atmosfery i nastroju w wnętrzu. W trakcie studiów, studenci architektury wnętrz zdobywają również umiejętności projektowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ergonomii, tak aby wnętrze było wygodne i bezpieczne dla użytkowników. Studia na kierunku architektura wnętrz przygotowują absolwentów m.in. do pracy w biurze projektowym, jednostce administracji publicznej czy w zakresie własnej działalności gospodarczej.Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 30 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. 

Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAP oraz uczelni niepublicznej.

Kierunek architektura wnętrz - uczelnie w Poznaniu

 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

   

  Limity miejsc

  W wyniku postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której najlepsi kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów. Liczba miejsc, na które mogą kandydować przyszli studenci, jest ograniczona.

  Limity miejsc na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska: 30

  *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

   

  Ile kosztują studia

  Osoby, które uczą się stacjonarnie w uczelni publicznej, nie muszą płacić za możliwość studiowania. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznej oraz studentów prywatnych szkół wyższych – taka nauka wymaga wniesienia określonej opłaty.

  *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

   

  Kiedy wyniki rekrutacji

  Uczelnie samodzielnie decydują o tym, kiedy opublikują wyniki rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w swoich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK – w ten sposób mogą oni poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również dowiedzieć się, ile punktów dobyli oni podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

  Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

  *I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

  Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

   

  Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

  Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w siedzibie wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej czy tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia pliku może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej.

   

  Kiedy składamy dokumenty na studia

  Etap poświęcony na złożenie dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj rozpoczyna się tuż po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego – terminy są ustalane indywidualnie przez szkoły wyższe. Zakwalifikowani kandydaci muszą dostarczyć wymagane dokumenty w ciągu kilku dni – w przeciwnym wypadku mogą być oni skreśleni z listy osób, które dostały się na studia.

  Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

  Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

  *I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

  ** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

   

Uczelnie w Poznaniu - kierunek architektura wnętrz:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Architektury PP) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu?

Sprawdzenie opinii dotyczących interesującego nas kierunku studiów pozwala z dużym prawdopodobieństwem oszacować, czy warto zgłębiać daną dziedzinę wiedzy.

Dominika, absolwentka studiów na kierunku Architektura wnętrz w Poznaniu, mówi:

„Przy wybieraniu kierunku studiów kierowałam się przede wszystkim jego przyszłościowością. Jestem bardzo pragmatyczną osobą i tego też oczekiwałam od swoich studiów. Architekturę wnętrz w Poznaniu ukończyłam trzy lata temu, a obecnie prowadzę własną, dobrze prosperującą firmę. Polecam ten kierunek każdemu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Poznań studia i stopnia

Architektura wnętrz Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura wnętrz Poznań studia stacjonarne

Architektura wnętrz Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura wnętrz w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Pozostałe uczelnie w Poznaniu na których jest kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ

komentarze (2)

Martyna odpowiedz

Hej, zdecydowanie polecam Ci studia podyplomowe :) Osobiście realizowałam kierunek architektura wnętrz na WSKZ i mogę Ci polecić tą uczelnię. Naprawdę wiele się nauczysz, a jeśli to Twoja pasja i studia będą dla Ciebie samą przyjemnością :)

Nati odpowiedz

Bardzo chciałabym studiować architekturę wnętrz, bo to tematyka która jest w sumie moja pasją. Mam ogromny dylemat czy iść na kurs czy studia podyplomowe. Sama nie wiem co mam robić. Może ktoś mi doradzi co najlepiej zrobić?

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski