Projekt wnętrz

Projekt wnętrz

Projekt wnętrz

18.06.2021

Projekt wnętrz

Studia na kierunku architektura wnętrz to nie lada wyzwanie dla osób, które je wybierają. Przede wszystkim muszą one posiadać nie tylko ponadprzeciętny talent plastyczny, lecz także umiejętność logicznego i przestrzennego myślenia. Przeanalizuj, jakie przedmioty znalazły się w siatce na studiach na tym kierunku!

Na studentów w ramach przedmiotu takiego jak projekt wnętrz czekają wykłady i zajęcia projektowe o tematyce obejmującej zagadnienia kształtowania wnętrz w odniesieniu do kontekstu, z wykorzystaniem materiałów i technologii adekwatnych do funkcji, charakteru przestrzeni i wymagań estetycznych.

Każdy student dzięki nim między innymi potrafi, zgodnie z zadanym programem , uwzględniającym aspekty pozatechniczne zaprojektować wnętrze architektoniczne kreując i przekształcając przestrzeń, nadając jej nowe wartości, potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących uwarunkowań, waloryzacji stanu istniejącego, formułować wnioski do projektowania, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrować uzyskane informacje oraz wyciągać wnioski czy posiada umiejętność prezentacji graficznej, pisemnej i ustnej własnych koncepcji projektowych w zakresie projektowania wnętrz.

idź do kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)