Historia doktryn politycznych i prawnych

Historia doktryn politycznych i prawnych

Historia doktryn politycznych i prawnych

18.06.2021

Historia doktryn politycznych i prawnych

Współcześnie już nikt nie bagatelizuje kwestii związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. To od niego zależy bowiem komfort życia obywateli danego kraju. Jeśli i ty chciałbyś się zajmować tego typu kwestiami, możesz wybrać studia na tym kierunku. Zobacz, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce!

Historia doktryn politycznych i prawnych to jeden z przedmiotów w siatce. Jego naczelnym i najważniejszym celem jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się doktryny polityczno-prawnej w kontekście konkretnej epoki historycznej (od starożytności do schyłku XX wieku).

Każdy student między innymi zakresie wiedzy zna literaturę przedmiotu, zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych, posiada wiedzę dotyczącą procesu powstawania i kształtowania się podstawowych doktryn politycznych i prawnych w tradycji prawnej Zachodu czy potrafi opisać i analizować poszczególne zagadnienia związane z tematyką wykładów (zarówno jeśli chodzi o analizę historii poszczególnych doktryn, jak i poszczególnych jej przedstawicieli).

idź do kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)