Prawne podstawy bezpieczeństwa

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Prawne podstawy bezpieczeństwa

18.06.2021

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne cieszą się obecnie coraz większą popularnością. Jeśli i ciebie interesują kwestie związane z współczesną polityką czy planowaniem przemyślanej ochrony państwa, możesz je z powodzeniem wybrać. Zobacz, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej!

Najważniejszym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi aktami prawnymi, które regulują problematykę bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Studenci zapoznają się z podstawami systemu prawa, konstytucyjną regulacją bezpieczeństwa państwa, prawnomiędzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz problematyką stanów nadzwyczajnych.

Każdy student między innymi ma podstawową wiedzę o organach publicznych i innych instytucjach społeczno-politycznych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności ich istotnych elementach takich jak organizacja i kompetencje oraz ewolucja historyczna.

idź do kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)