Menedżer łańcuchów dostaw

Menedżer łańcuchów dostaw

Menedżer łańcuchów dostaw

Studia we Wrocławiu

menedżer łańcuchów dostaw

Odkryj studia menedżer łańcuchów dostaw we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować

Menedżer łańcuchów dostaw studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Menedżer łańcuchów dostaw to popularna propozycja kształcenia, która stanowi odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, że złożoność procesów logistycznych wiąże się z koniecznością  budowania i utrzymywania silnych więzi pomiędzy podmiotami, które biorą udział w przepływach produktowych. Studia w tym zakresie ułatwiają studentom nabycie pożądanych na rynku wiedzy i umiejętności.

Program kształcenia pozwoli Ci poznać nowoczesne sposoby zarządzania łańcuchami dostaw. Studenci mają okazję wykształcić kompetencje w zakresie planowania, organizowania i kontrolowania przepływów logistycznych w obszarze łańcuchów dostaw. Uczą się analizować procesy, poznają techniki symulacyjne, które wspierają procesy decyzyjne, a także przygotowują się do organizowania działalności przedsiębiorstw, które uczestniczą w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

Absolwenci zatrudniani są na przykład w krajowych i międzynarodowych firmach dystrybucyjnych, międzynarodowych koncernach produkcyjnych, polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, centrach logistycznych, centrach handlowo-usługowych, firmach logistycznych zajmujących się przewozami towarów w kraju i za granicą, przedsiębiorstwach integrujących przepływy logistyczne.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia Menedżer łańcuchów dostaw

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)