Budownictwo - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Budownictwo studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Budownictwo w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku budownictwo w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (Wydział Inżynierii Lądowej PK) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH). 
 
Opis kierunku
Studenci kierunku budownictwo w Krakowie przede wszystkim zdobędą kompleksową wiedzę techniczną i matematyczną. W ramach licznych warsztatów nauczą się projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Ponadto poznają zasady organizacji procesów produkcyjnych i budowlanych, a także nauczą się zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.
Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 1094 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych automatyka i robotyka znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ponad 600 zgłoszeń) oraz Politechnice Krakowskiej (ponad 1,1 tys. zgłoszeń). 
 
Specjalności
Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku budownictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4000 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku budownictwo w Krakowie >
 
Praca po studiach
Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych i wykonawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami deweloperskimi, biurami konstrukcyjno-projektowymi, ośrodkami badawczo-naukowymi czy z jednostkami administracji państwowej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Studia na kierunku budownictwo są niezwykle wymagające, dlatego już podczas rekrutacji sprawdza się jedynie te umiejętności, które będą mieć znaczenie podczas przyszłych lat nauki. Liczba miejsc jest mocno ograniczona, zatem przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś. W swoich planach maturalnych musisz obligatoryjnie umieścić takie przedmioty jak matematyka, fizyka oraz chemia. Stanowią one niezbędną podstawę, by mieć szansę na znalezienie się na lisach osób przyjętych. Oczywiście nie zapominaj o tym, że przedmioty te musisz zdawać na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Krakowie?

Studia inżynierskie w Krakowie na kierunku budownictwo możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia dzienne pozwalają na regularną naukę w trakcie trwania tygodnia i nie wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne. Studia zaoczne to z kolei idealna propozycja dla wszystkich tych, którzy chcieliby równolegle do nauki rozwijać swoją karierę zawodową. Zajęcia bowiem odbywają się podczas weekendowych zjazdów. Jednak musisz pamiętać, że są to studia płatne i studenci znaczną część materiału muszą przyswajać we własnym zakresie, tak by zniwelować różnice programowe pomiędzy trybem dziennym a zaocznym.

 

1. Dla kogo ten kierunek
Dziś właściwie każde rozwijające się społeczeństwo korzysta ze zdobyczy budownictwa. Rozwój infrastruktury miast – konstrukcji, ulic, mostów, całych obiektów miejskich (zarówno publicznych, jak i prywatnych) – sprawia, że zawód otrzymany po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo można nazwać przyszłościowym. Bowiem wszędzie tam, gdzie pojawia się hasło: rozwój, będą potrzebni wykwalifikowani budowniczy. Jednak czym właściwie zajmuje się ta dyscyplina inżynieryjna, która znajduje się w ofercie krakowskich uczelni? Budownictwo najogólniej można rozumieć jako wznoszenie nowych obiektów.
To nauka, która ma charakter wysoko interdyscyplinarny i wymaga bardzo dużego zaangażowania, ponieważ swoje założenia czerpie praktycznie ze wszystkich nauk ścisłych. Zatem jeżeli nauka matematyki, fizyki i chemii nie sprawia ci najmniejszego problemu i marzysz o tym, by mieć wpływ na to, jak wygląda przestrzeń wokół, to możesz śmiało pomyśleć o rozpoczęciu studiów na kierunku budownictwo.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku budownictwo w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować
Studia w Krakowie wiążą się zawsze z dużym prestiżem. Jest to jeden z tych ośrodków akademickich w Polsce, który przyciąga bardzo wielu kandydatów. Budownictwo znajduje się w ofercie dwóch krakowskich uczelni – są to oczywiście Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Programy kształcenia tych dwóch uczelni mogą się nieznacznie różnić, jednak ich podstawową ideą jest wykształcenie najwyższej klasy profesjonalistów.
 
4. Praca po studiach
Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Absolwenci krakowskich uczelni nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem pracy, która będzie odpowiadać ich zawodowym kwalifikacjom. Kwalifikacje absolwentów obejmują projektowanie i realizację różnorodnych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Można do nich zaliczyć obiekty takie jak budynki, drogi, mosty, zbiorniki, czy konstrukcje powłokowe.
Przyszli budowniczy zatem znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju biurach projektowych, architektonicznych, czy firmach wykonawczych. Zdolności pozyskane w trakcie wszystkich lat nauki sprawiają, że absolwent budownictwa może nadzorować i zarządzać wszystkimi procesami budowlanymi – zatem jego zatrudnienie wiąże się z posadami na stanowiskach kierowniczych średniego i wysokiego szczebla.
 

5. Program kształcenia i przedmioty

Programy kształcenia na kierunku budownictwo mają wyjątkowo rozległy charakter. Przedmioty, z jakimi zetkną się studenci w trakcie wszystkich lat nauki, można podzielić na trzy grupy: ogólne, podstawowe i kierunkowe. Do przedmiotów ogólnych zaliczają się: język obcy, technologie informacyjne, czy również bardzo ważne wprowadzenie do inżynierii ogólnej. Filar nauki na kierunku budownictwo stanowić będą zagadnienia podstawowe, ponieważ jedynie ich doskonałe opanowanie sprawi, że studenci będą mogli w pełni zrozumieć istotę budownictwo.

 

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Wygląda imponująco, prawda? Jednak to dopiero początek przygody z tym kierunkiem. Na wszystkie osoby, które zdecydują się na studia budowlane, czeka szereg kierunkowych przedmiotów, dzięki którym zgłębią oni wszystkie tajniki związane z tą interdyscyplinarną dziedziną inżynieryjną. Zatem przygotuj się na poznawanie zagadnień z zakresu:

 • materiałów budowlanych;
 • technologii betonu;
 • architektury i urbanistyki;
 • wytrzymałości materiałów;
 • instalacji budowlanych;
 • geometrii wykreślania;
 • grafiki inżynierskiej i wielu, wielu innych.

 

Jeżeli zamiast strachu i zniechęcenia czujesz zafascynowanie, to bardzo dobrze, ponieważ w takim przypadku studia w Krakowie mogą dać ci wiele satysfakcji. Sam widzisz, że wiedza absolwentów tego kierunku musi odnosić się do wielu specjalistycznych nauk ścisłych, materiałoznawstwa, architektury. Osoba, kończąca ten kierunek, musi posiadać wszechstronną wiedzę, ponieważ to ona stanowi podstawę każdego działania praktycznego. Absolwenci tego kierunku wykonują wyjątkowo odpowiedzialny zawód, w którym nie ma miejsca na pomyłki. Nie zdarzą się one tylko wtedy, jeżeli umiejętności będą iść w parze z bardzo rzetelną wiedzą.

Inżynierowie budownictwa to osoby, które muszą posiadać także bardzo wiele kompetencji miękkich, ponieważ rzadko pracują w pojedynkę. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku muszą świetnie zarządzać grupą, aktywnie reagować na napotykane problemy i płynnie współpracować z ekspertami z innych dziedzin (np. architektami), którzy wspólnie dbają o płynny rozwój budowy.

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Krakowie?

Studia na kierunku Budownictwo w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku budownictwo możemy zaliczyć do standardowych kierunków politechnicznych. Oznacza to, że są one podzielone na dwa komplementarne cykle kształcenia. Osoby, które zaczynają studiować budownictwo, zaczynają od studiów pierwszego stopnia. Obejmują one siedem semestrów kształcenia, których zakończeniem jest obrona pracy inżynierskiej. Nauka na tym stopniu gwarantuje podstawowe wykształcenie z zakresu budownictwa i jego absolwenci mogą podejmować pierwsze aktywności zawodowe.

Jednak rozpoczęcie studiów drugiego stopnia zagwarantuje dopiero pełnię wykształcenia. Trwają one kolejne trzy semestry kształcenia. Podczas edukacji na tym stopniu studenci znacznie usystematyzują oraz rozwiną swoją wiedzę. Finalizacją tego etapu jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej. Każda z osób, która kończy studia, otrzymuje tytuł magistra budownictwa i może podejmować najróżniejsze aktywności zawodowe, które zgodne są z jej wykształceniem.

Budownictwo w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier
Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Krakowie?

Studia na kierunku budownictwo zaoptarują swoich absolwentów w wyjątkowo interdyscyplinarną wiedzę z zakresu wielu nauk inżynieryjnych oraz ścisłych. Jednak przyszli inżynierowie budownictwa odnajdą się w bardzo konkretnych obszarach zawodowych. Inżynierowie budownictwa mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach projekantów i konstruktorów obiektów budowlanych, inżynierów nadzorów i budowy, specjalistów do spraw produkcji oraz realizacji procesów budowlanych.
Ścisłe wykształcenie absolwentów tego kierunku wcale nie ogranicza perspektyw zawodowych, jednie sprawia, że mają one bardzo wąski – a przez to prestiżowy – charakter.
Na absolwentów krakowskich uczelni czekają różnego rodzaju przedsiębiorstwa wykonawcze, wytwórnie elementów budowlanych, biura architektoniczne, instytucje konstrukcyjno-projektowe, czy ośrodki badawczo-rozwojowe, zajmujące się testowaniem najnowszych technologii, które wykorzystywane są w budownictwie. Jeżeli chcesz stać się częścią środowiska, która dba o to, jak wygląda przestrzeń, w której żyjemy, to nie zwlekaj – budownictwo w Krakowie czeka właśnie na ciebie.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Krakowska oferuje 504 miejsca, a Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 168 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PK oraz AGH. Ceny wahają się od 4200 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Krakowie

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Budownictwo studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Budownictwo studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Budownictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Podczas rekrutacji tworzona jest lista rankingowa, która umożliwia uczelniom wyselekcjonowanie kandydatów, którzy osiągnęli wystarczająco wysoki wynik.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 168
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 504

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są zazwyczaj płatne. Bezpłatną naukę można podjąć głównie w ramach studiów stacjonarnych w publicznych uczelniach.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 5000 zł
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 4200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Informacje na ten temat udostępniane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie. Kandydaci mogą dzięki temu dowiedzieć się, czy zostali zakwalifikowani na wybrane kierunki studiów, a także poznać swoje miejsce na liście rankingowej oraz liczbę punktów zdobytych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 12.07.2022
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – od 11.07.2022 do 28.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne często można dostarczać do wybranej uczelni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Wielu zakwalifikowanych na studia kandydatów decyduje się jednak na doręczenie kompletu osobiście, bezpośrednio do siedziby szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu list rankingowych na poszczególne studia oraz wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zakwalifikowani kandydaci mają zazwyczaj zaledwie kilka dni na dostarczenie kompletnego zestawu. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji danej uczelni może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – od 13.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Inżynierii Lądowej) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek budownictwo w Krakowie?

Studia na kierunku budownictwo należą niewątpliwie do grona kierunków prestiżowych. Nie są zatem dedykowane dla wszystkich absolwentów szkół średnich. W przypadku tego kierunku musisz od samego początku dysponować rozległą wiedzą. Zatem już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka matematyki, chemii i fizyki nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy fascynuje cię nieustający rozwój przestrzeni i infrastruktury?
 • Czy potrafisz współpracować w grupie i działać pod presją?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco – a zwłaszcza na pierwsze, to możesz rozważyć o aplikowaniu na studia Krakowie. Już dziś powinieneś zacząć intensywne przygotowania do egzaminu maturalnego, bo w procesie rekrutacyjnym brana jest pod uwagę bardzo konkretna grupa przedmiotów. Obligatoryjną podstawę stanowi matematyka, którą należy zdać na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego musisz zdać fizykę lub chemię, także na poziomie rozszerzonym. Tylko jak najlepsze wyniki z egzaminu sprawią, że znajdziesz się na listach osób przyjętych.

Dla osób, które uwielbiają intelektualne wyzwania, interesującym rozwiązaniem może być udział w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą sprawi, że taka osoba od razu zostanie przyjęta na wymarzony kierunek studiów. Jeżeli myślisz o studiach w Krakowie na kierunku budownictwo, to przykładowo weź pod uwagę olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Fizyczna;
 • Olimpiada Chemiczna.

 

Ostatni bardzo ważny etap rekrutacji to czas składania wszystkich dokumentów. Nie zaniedbaj go, ponieważ twoja opieszałość może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów. W pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, w której znajdą się zdjęcia do legitymacji studenckiej, skany dowodu osobistego oraz oczywiście świadectwo maturalne.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Krakowie

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku budownictwo w Krakowie - zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Krakowie zazwyczaj można realizować w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma możliwość wyboru najlepszej i najbardziej dopasowanej do swoich potrzeb, opcji. Jeżeli chciałbyś połączyć naukę z pracą zawodową, a kwestie finansowe nie są dla Ciebie znaczącą przeszkodą, to kierunek budownictwo w trybie niestacjonarnym będzie dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Program studiów na kierunku budownictwo, został w pełni dopasowany do realiów i potrzeb współczesnego rynku pracy. Studenci będą mieli szansę rozwinąć zarówno swoją wiedzę teoretyczną, jak i zyskać cenne umiejętności praktyczne. Tematyka zajęć, wykładów i warsztatów będzie oscylować głównie wokół nauk technicznych, urbanistycznych, geograficznych i ścisłych.

Uzyskaną wiedzę wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz kwalifikacje zawodowe i cenne doświadczenie. Dokładne i aktualne informacje dotyczące praktyk oraz całego program nauczania znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

dowiedz się więcej na temat kierunku budownictwo studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku budownictwo w Krakowie?

Kierunek budownictwo w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym czyli zaocznym. Jeżeli zdecydujesz się na tę drugą opcję, musisz pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Ich wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze uczelni i może ulec zmianie w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach bogaty wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego. Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, ważne jest abyś przed procesem rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat. Te i wszystkie inne, istotne informacje znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku budownictwo - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Krakowie?

Studia na kierunku budownictwo nie są stworzone dla każdego. Jednak większość z osób, która podjęła świadomą decyzję i dostała się na te studia, nie żałuje tego wyboru. 
 
Martyna, studenta budownictwa, mówi:
Po pierwsze – budownictwo. To kierunek, dzięki któremu przełamuję stereotyp, że kobieta nie może realizować się w tak specjalistycznej dyscyplinie inżynieryjnej. Po drugie – Kraków. Kocham to miasto, to najlepsze miejsce do studiowania na świecie!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Kraków studia i stopnia

Budownictwo Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Kraków studia stacjonarne

Budownictwo Kraków studia niestacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie