Medioznawstwo i biznes międzynarodowy

Medioznawstwo i biznes międzynarodowy

Medioznawstwo i biznes międzynarodowy

Studia w Warszawie

medioznawstwo i biznes międzynarodowy

Odkryj studia medioznawstwo i biznes międzynarodowy w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Medioznawstwo i biznes międzynarodowy studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na medioznawstwie i biznesie międzynarodowym to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom zrozumieć m.in. współczesną kulturę krajów anglojęzycznych, specyfikę środowiska medialnego w Anglii i Wielkiej Brytanii, zastosowanie języka angielskiego w mediach i biznesie, historię rozwoju mediów w krajach anglojęzycznych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: najważniejszym tytułom filmowym i literackim krajów anglosaskich, brytyjskim i amerykańskim mediom, psychologii komunikacji społecznej, technikom komunikacyjnym w nowych mediach czy prowadzeniu tłumaczeń.

Absolwenci medioznawstwa i biznesu międzynarodowego wyróżniają się specjalistyczną wiedzą oraz uniwersalnymi umiejętnościami, które niezbędne są do pracy na stanowiskach np. medialnych, kierowniczych, doradczych czy związanych z komunikacją społeczną lub negocjacjami. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są przygotowane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Medioznawstwo i biznes międzynarodowy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie szkolą studentów medioznawstwa i biznesu międzynarodowego zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Uczestnicy zajęć poznają m.in. znaczenie i narzędzia nowych mediów, skuteczne techniki komunikacyjne czy zastosowanie języka angielskiego w komunikacji w biznesie.

Studenci medioznawstwa i biznesu międzynarodowego kształcą również swoje kompetencje miękkie, związane np. z prowadzeniem negocjacji, wywieraniem wpływu, budowaniem relacji biznesowych czy dokonywaniem skutecznej autoprezentacji.

W programie studiów na medioznawstwie i biznesie międzynarodowym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Introdution to Film Studies
 • British and American Media
 • Psychology of Communication
 • New Media Communication Techniques
 • Language in Advertising

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: dynamiki nowych mediów; technik komunikacyjnych; specyfiki komunikacji w biznesie; sposobu funkcjonowania globalnego rynku medialnego.

Dzięki kompleksowemu przygotowaniu absolwenci medioznawstwa i biznesu międzynarodowego przygotowani są do pracy w różnorodnych środowiskach zawodowych – zarówno na krajowym, jak i globalnym rynku. Kompetencje absolwentów tej ścieżki kształcenia szczególnie cenione są w środowiskach związanych np. z kulturą, mediami, dziennikarstwem, biznesem, negocjacją czy dyplomacją.

Absolwent medioznawstwa i biznesu międzynarodowego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • branża turystyczna
 • biura tłumaczeń
 • wydawnictwa, media
 • ośrodki kulturowe
 • instytucje europejskie
 • organizacje pozarządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • szkoły, przedszkola
 • instytucje rządowe

 

Na jakim kierunku

Medioznawstwo i biznes międzynarodowy to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku filologia angielska.

 

Filologia angielska studia w Warszawie

Dynamiczny rozwój filologii angielskiej pozwala studentom zdobyć kompetencje, dzięki którym mogą oni porozumiewać się w języku angielskim bez przeszkód. Studenci tego kierunku poznają szczegółowo m.in. zasady obowiązujące w języku angielskim, a także przyglądają się ich praktycznemu zastosowaniu w różnorodnych branżach (np.: biznesie, marketingu, nauce). Uczestnicy zajęć rozwijają swoją wiedzę w zakresie m.in.: dziedzin językoznawstwa, metodyki nauczania oraz komunikacji międzynarodowej w różnorodnych środowiskach.

Filologia angielska pozwala znaleźć zatrudnienie w różnorodnych branżach w środowisku wielokulturowym – np. kulturalnym, biznesowym, urzędniczym czy edukacyjnym. Absolwenci filologii angielskiej dobrze odnajdą się na stanowisku np. tłumacza – osoby, które ukończyły ten kierunek studiów umiejętnie dokonują przekładów tekstów pisanych lub mówionych, również w zakresie tłumaczeń specjalistycznych.

Dowiedz się więcej: filologia angielska studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)