Filologia angielska - Warszawa

Filologia angielska - Warszawa

Filologia angielska - Warszawa
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Filologia angielska studia Warszawa 2023 | woj.mazowieckie

Filologia angielska w Warszawie to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 13 różnych specjalności. Studia można podjąć na 7 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na filologii angielskiej w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 5080 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia angielska w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Filologia angielska Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki, uczą się też o czynnikach wpływających na rozwój języka oraz o powiązaniach językowych z innymi narodami. W programie kształcenia mogą znaleźć się takie przedmioty jak np.: wprowadzenie do przekładu pl-en, fonetyka i fonologia czy writing for practical purposes. Absolwenci anglistyki posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie różnych ścieżek kariery. Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz, lektor czy nauczyciel. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w biznesie, pracy dziennikarza czy chociażby w różnych instytucjach kulturowych, badawczych i gospodarczych. Absolwent kierunku filologia angielska może również rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy świadczącego usługi językowe.

Uczelnie

W Warszawie filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Neofilologii UW) oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, Akademii Ekonominczo-Humanistycznej w Warszawie oraz Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie.
 
Specjalności
Współczesne studia z filologii angielskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język angielski, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5080 zł do 7500 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku filologia angielska w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku filologia angielska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Filologia angielska - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku filologia angielska - studia online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Warszawie

Żeby dostać się na studia na kierunku Filologia angielska w Warszawie na większości uczelni, należy dobrze zdać egzamin maturalny z matematyki, języka angielskiego oraz polskiego. Studia filologiczne w Warszawie są bardzo chętnie wybierane, dlatego warto zdać sobie sprawę, że kandydatów na jedno miejsce może być wielu.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język angielski, język polski, matematyka.

Warto pamiętać, aby śledzić bieżące ustalenia poszczególnych warszawskich uczelni odnośnie wdrażanych procedur rekrutacyjnych, ponieważ mogą one ulegać zmianie, a niewiedza może wiązać się z niepotrzebnym doświadczeniem przykrych zaskoczeń.

 

Filologia angielska Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 3 wymagane przedmioty: język polski, matematyka oraz jeden język angielski. dowiedz się więcej

Rekrutacja na filologię angielską w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Warszawie

Filologię angielską w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oferuje jedna uczelnia publiczna w Warszawie – Uniwersytet Warszawski.

Ponadto filologię angielską można studiować stacjonarnie, niestacjonarnie lub online w kilku uczelniach niepublicznych:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczny SWPS w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatną naukę na kierunku filologia angielska w Warszawie oferuje tylko jedna uczelnia publiczna – Uniwersytet Warszawski (studia stacjonarne).

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku filologia angielska oferuje jedna uczelnia publiczna w Warszawie (Uniwersytet Warszawski) oraz kilka warszawskich uczelni niepublicznych (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Uniwersytet Humanistyczny SWPS w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie.

Dowiedz się więcej filologia angielska w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologii angielskiej w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku filologia angielska są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Warszawie, a cena za jeden rok akademicki na tym kierunku waha się od 5080 zł do 7500 zł. ceny - filologia angielska Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku filologia angielska – za niestacjonarną naukę trzeba zapłacić zarówno w publicznej uczelni, jak i prywatnej szkole wyższej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku filologia angielska studenci zdobędą wiedzę humanistyczną i dowiedzą się więcej na temat językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury i historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a także innych krajów z obszaru języka angielskiego. Ponadto nauczą się praktycznego zastosowania języka angielskiego, dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz analizy wybranych tekstów literackich z kanonu literatury angielskiej i amerykańskiej.
Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13,9 tys. kandydatów (o 836 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych filologia angielska znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Warszawskim (ponad 2 tys. zgłoszeń - 16 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, korporacjach międzynarodowych czy w turystyce. Ponadto mogą związać swoją przyszłość ze szkołami językowymi oraz z innymi ośrodkami edukacyjnymi.

 

Program studiów i przedmioty

Warto pamiętać, że nauka na tym kierunku nie ogranicza się tylko do przyswajania nowych słówek, zwrotów i rozwiązywania gramatycznych zawiłości języka Szekspira. To również zgłębianie informacji na temat historii i kultury krajów anglojęzycznych oraz przemian politycznych, mających wpływ na obecny wygląd gospodarczy tych kręgów kulturowych.

Praktyczne zajęcia warsztatowe, oparte w głównej mierze na grupowej współpracy między studentami, znacznie udoskonalą posiadane kompetencje interpersonalne, wdrożą w tematykę przeprowadzania skutecznych negocjacji oraz dyskusji po angielsku z zachowaniem należytych zasad kultury.

Bardziej specjalistyczna nauka będzie w głównej mierze zależała od wyboru oferowanej przez studia specjalności. Przyszli tłumacze skupią się na zajęciach z translatoryki i przekładu pisanego oraz słownego, a nauczyciele otrzymają gruntowne przeszkolenie pedagogiczne dla zapewnienia swoim uczniom wysokiego komfortu pracy.

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Jak sam widzisz, oferta edukacyjna studiów na kierunku Filologia angielska jest dosyć elastyczna w celu zagwarantowania studentom możliwości wyboru interesujących ich przedmiotów, aby mogli pełnić przyszłą rolę zawodową z jak najlepszym przygotowaniem.

 

Ogólne cele kształcenia

Filologia angielska to studia, które poświęcone są np. językowi, literaturze oraz kulturze krajów z obszaru anglojęzycznego. Studenci filologii angielskiej zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, a także argumentowania własnych poglądów w języku angielskim.

Kierunek filologia angielska wyposaża studentów w znajomość narzędzi oraz technik, które niezbędne są np. do tworzenia projektów, pisania różnego rodzaju tekstów czy przygotowywania profesjonalnych prezentacji. Uczestnicy zajęć poznają także m.in. słownictwo branżowe oraz specyfikę mediów i organizacji informacji w społeczeństwie.

Filolog angielski może podjąć pracę np. w szkolnictwie, biurze tłumaczy, wydawnictwie, mediach, biznesie czy w instytucjach kultury. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły filologię angielską, pozwalają im związanie swojej kariery zawodowej z branżą turystyczną lub badawczą. Absolwenci filologii angielskiej mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warszawski oferuje 148 miejsc na bezpłatnych studiach stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5080 zł do 7500 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek filologia angielska - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc, a o ich zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, zdobywają odpowiednią liczbę punktów, które pozwalają im zająć najwyższe miejsca na liście rankingowej.

 

Limity miejsc na kierunku filologia angielska w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski: 148

 

Ile kosztują studia na kierunku filologia angielska w Warszawie

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne – za studia w prywatnych szkołach wyższych oraz studia niestacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj należy zapłacić.

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 6500 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 6900 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 5080 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji oraz lista rankingowa publikowane są indywidualnie przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Kandydaci informacje na temat tego, czy dostali się na wybrany kierunek, otrzymują w prywatnym profilu – dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy dostali się na wybrane kierunki studiów, mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby uczelni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Preferowana forma doręczenia pliku zależy od indywidualnej decyzji szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Niedługo po ogłoszeniu listy rankingowej oraz wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni, a spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Warszawski: od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Filologii angielskiej?

Absolwenci na kierunku Filologia angielska wyróżniają się przede wszystkim umiejętnościami językowymi, ale oprócz tego wiedzą, złożoną z licznych zagadnień. Oznacza to, że mogą pracować nie tylko jako nauczyciele, ale również tłumacze, edytorzy, lektorzy, czy dziennikarze, jak również pozyskane podczas studiów umiejętności mogą wykorzystać w działalności kulturalnej, czy dyplomatycznej. Jeśli Filologia angielskiego otwiera coraz więcej możliwości, to ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Filologii angielskiej w 2023 roku:

 • tłumacz – 6300 złotych
 • tłumacz tekstów – 5400 złotych
 • dziennikarz – 5400 złotych
 • lektor – 5600 złotych

 

Czy warto iść na Filologię angielską?

Filologia angielska to kierunek adresowany do osób, które chcą pozyskać praktyczne umiejętności językowe, ale oprócz tego dokładnie zaznajomić się z historią, literaturą czy kulturą krajów z angielskiego obszaru językowego. Poza tym, zastanawiając się nad wyborem studiów warto przypomnieć sobie o tym, że znajomość języka angielskiego otwiera wiele drzwi, na dodatek w różnych zakątkach świata.

 

Gdzie warto studiować Filologię angielską?

Studia w Warszawie to bardzo złożone zagadnienie. W stolicy funkcjonuje bardzo wiele uczelni i część z nich oferuje zdobywanie wiedzy w zakresie omawianego przez nas kierunku. Oznacza to, że każdy kandydat otrzymuje wybór.

Filologia angielska studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski

Kandydaci na studia wybierają również uczelnie niepubliczne, których w Warszawie nie brakuje. Naturalnie, nie wszystkie oferują studia w zakresie Filologii angielskiej, ale i tak można wybrać spośród kilku najlepszą dla siebie propozycję.

Filologia angielska studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Filologia angielska zdobywają obszerną wiedzę w zakresie języka angielskiego, jak również literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • fonetyka i fonologia
 • historia języka angielskiego
 • literatura angielska
 • literatura amerykańska
 • składnia

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Warszawie?

Niezdecydowanie i zdolność do podejmowania pochopnych kroków są domeną ludzi w okresie maturalnym. Dlatego zanim zdecydujesz się na wybór studiów na kierunku Filologia angielska w Warszawie, warto, abyś poznał opinie studentów.

 

Kamila, studentka trzeciego roku Filologii angielskiej w Warszawie, mówi:

„Moja pasja do języków obcych i łatwość, z jaką zawsze przychodziła mi nauka nowych słówek i zwrotów skłoniły mnie do wyboru studiów na kierunku Filologia angielska. A dlaczego w Warszawie? Uważam, że miasto to daje doskonałe perspektywy zawodowe jak na polskie realia, w związku z czym nie wyobrażam sobie studiowania gdziekolwiek indziej.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Warszawa studia i stopnia

Filologia angielska Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Warszawa studia stacjonarne

Filologia angielska Warszawa studia niestacjonarne

Popularne kierunki filologiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Kierunki filologiczne w Warszawie

filologia
germanistyka
hungarystyka
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Komentarze (21)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (14)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sonia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Jeżeli chcę studiować zaocznie, to mam spodziewać się jakiś opłat przy zapisywaniu się ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sonia odpowiedz

Witaj, Sonia! Zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych na kierunku ''Filologia angielska'' obowiązuje wpisowa opłata w wysokości 400 zł. Czy chcesz rozpocząć naukę na naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dorota W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula a czy istnieje możliwość rozłożenia na raty opłat za studia? I czy pojawiły się może jakieś okazje dla studentów którzy chcą zacząć naukę na Vistuli? @Sonia a masz może jakieś certyfikaty wybierając się na filologię angielską? Wiesz czy są konieczne?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Dorota odpowiedz

Witaj, Dorota! Oczywiście istnieje możliwość rozłożenia opłat za czesne na raty. Dla nowych studentów mamy promocję 3x0. Udział w Promocji uprawnia do skorzystania z następujących zniżek: 0 złotych opłaty rekrutacyjnej, 0 złotych opłaty wpisowej, 0 złotych opłaty za 1. miesiąc studiów. Promocja trwa do 30 czerwca bieżącego roku. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Dorota odpowiedz

Witaj, Dorota! Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia stopnia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: Zaliczyć egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i/lub posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sonia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Dorota akurat certyfikat mam. Stwierdziłam, że lepiej sobie zrobić bo na pewno kiedyś się przyda ? Planujesz iść na tą uczelnie ? @Doradca a czy na kierunku tym odbywają się jakieś wymiany studenckie ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sonia odpowiedz

Witaj, Sonia! Czy pytasz o program Erasmus+? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

noga W odpowiedzi do: Sonia odpowiedz

@Sonia certyfikat ważna sprawa, dobrze mieć. @Sonia gdzieś czytałem, że są wymiany. Jest możliwość też praktyk za granicą.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: noga odpowiedz

Witaj, Noga! Jest możliwość wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+. Czy jesteś zainteresowana takim wyjazdem? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

noga W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca brzmi bardzo fajnie. niestety nie wiem czy poradzę sobie na takim wyjeździe.

Sona W odpowiedzi do: noga odpowiedz

@noga to wszystko zależy na jakim poziomie jest Twój język. Poza tym przecież nie będziesz tam sam, na pewno można liczyć na jakąś pomoc

ala W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

A wiecie może czy Vistula prowadzi jakieś kursy przygotowawcze z języków przed rozpoczęciem studiowania? Tak żeby mieć pewność że nasz język jest na takim poziomie, żeby dostać się na uczelnię ?

michu W odpowiedzi do: ala odpowiedz

@ala a nie jest tak, że wymagany jest jakiś certyfikat?

gerwazy W odpowiedzi do: michu odpowiedz

Możesz zrobić kurs przygotowawczy jeżeli dobrze pamiętam ale to i tak musisz znać angielski dobrze pchając się na filologię. Na Vistula na pewno cię nauczą wiele ale musi mieć też jakieś podstawy.

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

Witam! Mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kot W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

jest możliwość płatności w ratach za czesne?

Vii W odpowiedzi do: kot odpowiedz

@kot wydaje mi się, jak dobrze pamiętam że jest możliwość :) co jak co jest to dość spory wydatek i raty to dobre rozwiązanie

ala W odpowiedzi do: Vii odpowiedz

A czy wybierając opcję ratalną to finalnie wychodzi nas to drożej niż zapłacenie całej sumy z góry ?

michu W odpowiedzi do: ala odpowiedz

@ala wydaję mi się, że jak już to sa bardzo drobne różnice.

Dorota W odpowiedzi do: michu odpowiedz

Ogólnie dobrze, że jest taka możliwość. Sama z niej skorzystałam i jestem zadowolona

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia