Filologia angielska - Warszawa

Filologia angielska - Warszawa

Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Filologia angielska - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
forma: online

23.06.2024

Filologia angielska studia Warszawa 2024 | woj.mazowieckie

Filologia angielska w Warszawie to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 14 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu tłumacza lub nauczyciela języka angielskiego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu języka i kultury krajów anglojęzycznych.

Filologia angielska - Warszawa
Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki, uczą się też o czynnikach wpływających na rozwój języka oraz o powiązaniach językowych z innymi narodami. W programie kształcenia mogą znaleźć się takie przedmioty jak np.: wprowadzenie do przekładu pl-en, fonetyka i fonologia czy writing for practical purposes. Absolwenci anglistyki posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie różnych ścieżek kariery. Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz, lektor czy nauczyciel. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w biznesie, pracy dziennikarza czy chociażby w różnych instytucjach kulturowych, badawczych i gospodarczych. Absolwent kierunku filologia angielska może również rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy świadczącego usługi językowe.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia angielska w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | Filologia angielska Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie można podjąć na 8 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na filologii angielskiej w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 5080 zł za pierwszy rok studiów.

Gdzie studiować kierunek filologia angielska w Warszawie

W Warszawie filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Neofilologii UW) oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychLingwistycznej Szkole Wyższej w WarszawieAkademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, Akademii Ekonominczo-Humanistycznej w Warszawie oraz Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Warszawski oferuje 160 miejsc na bezpłatnych studiach stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5080 zł do 8600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek filologia angielska - uczelnie w Warszawie

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język angielski, język polski, matematyka. filologia angielska Warszawa - przedmioty maturalne

Żeby dostać się na studia na kierunku Filologia angielska w Warszawie na większości uczelni, należy dobrze zdać egzamin maturalny z matematyki, języka angielskiego oraz polskiego. Studia filologiczne w Warszawie są bardzo chętnie wybierane, dlatego warto zdać sobie sprawę, że kandydatów na jedno miejsce może być wielu.

Warto pamiętać, aby śledzić bieżące ustalenia poszczególnych warszawskich uczelni odnośnie wdrażanych procedur rekrutacyjnych, ponieważ mogą one ulegać zmianie, a niewiedza może wiązać się z niepotrzebnym doświadczeniem przykrych zaskoczeń.

 

Filologia angielska Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2024/2025 na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 3 wymagane przedmioty: język polski, matematyka oraz jeden język angielski. dowiedz się więcej

Rekrutacja na filologię angielską w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Warszawie

Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata lub trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Warto pamiętać, że nauka na tym kierunku nie ogranicza się tylko do przyswajania nowych słówek, zwrotów i rozwiązywania gramatycznych zawiłości języka Szekspira. To również zgłębianie informacji na temat historii i kultury krajów anglojęzycznych oraz przemian politycznych, mających wpływ na obecny wygląd gospodarczy tych kręgów kulturowych.

Praktyczne zajęcia warsztatowe, oparte w głównej mierze na grupowej współpracy między studentami, znacznie udoskonalą posiadane kompetencje interpersonalne, wdrożą w tematykę przeprowadzania skutecznych negocjacji oraz dyskusji po angielsku z zachowaniem należytych zasad kultury.

Bardziej specjalistyczna nauka będzie w głównej mierze zależała od wyboru oferowanej przez studia specjalności. Przyszli tłumacze skupią się na zajęciach z translatoryki i przekładu pisanego oraz słownego, a nauczyciele otrzymają gruntowne przeszkolenie pedagogiczne dla zapewnienia swoim uczniom wysokiego komfortu pracy.

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Jak sam widzisz, oferta edukacyjna studiów na kierunku Filologia angielska jest dosyć elastyczna w celu zagwarantowania studentom możliwości wyboru interesujących ich przedmiotów, aby mogli pełnić przyszłą rolę zawodową z jak najlepszym przygotowaniem.

 

Nabywane umiejętności

Filologia angielska to studia, które poświęcone są np. językowi, literaturze oraz kulturze krajów z obszaru anglojęzycznego. Studenci filologii angielskiej zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: krytycznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, a także argumentowania własnych poglądów w języku angielskim.

Kierunek filologia angielska wyposaża studentów w znajomość narzędzi oraz technik, które niezbędne są np. do tworzenia projektów, pisania różnego rodzaju tekstów czy przygotowywania profesjonalnych prezentacji. Uczestnicy zajęć poznają także m.in. słownictwo branżowe oraz specyfikę mediów i organizacji informacji w społeczeństwie.

Filolog angielski może podjąć pracę np. w szkolnictwie, biurze tłumaczy, wydawnictwie, mediach, biznesie czy w instytucjach kultury. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły filologię angielską, pozwalają im związanie swojej kariery zawodowej z branżą turystyczną lub badawczą. Absolwenci filologii angielskiej mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na filologii angielskiej w Warszawie

Współczesne studia z filologii angielskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku filologia angielska w Warszawie: translatorykafilologia angielska od podstawkomunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamiemedioznawstwo i biznes międzynarodowykultura i literatura krajów anglojęzycznych...

Sprawdź specjalności na filologii angielskiej w Warszawie

 

Po jakim profilu na kierunek filologia angielska w Warszawie

Ze względu na wymagający proces rekrutacji, najłatwiejszą drogę na studia, będą mieli absolwenci szkół, które dobrze przygotowały swoich uczniów do matury. Dobrym wyborem wśród szkół średnich, są licea ogólnokształcące o profilu humanistycznym, gdzie uczniowie zdobędą rozszerzoną wiedzę z języka angielskiego i uwzględnianego w rekrutacji języka polskiego. Sprawdzi się także wybór szkół i klas lingiwstycznych, które kładą nacisk na rozwijanie umiejętności językowych. Posługiwanie się kilkoma językami obcymi, podnosi wrażliwość na naukę i rozumienie języków obcych, w tym języka angielskiego.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku filologia angielska w Warszawie są trudne

Poziom trudności studiów na kierunku filologia angielska w Warszawie zależy od indywidualnych predyspozycji studenta. Najlepiej na kierunku odnajdą się osoby, które są pewne swoich umiejętności językowych. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie anglojęzycznym kręgiem kulturowym, bo na studiach nie zabraknie zajęć o historii i kulturze tych krajów. Zdecydowanie najbardziej wymagającym aspektem tego kierunku, są przedmioty poświęcone gramatyce, komunikacji i wiedzy o języku.

Aby nie mieć problemów z przyswajaniem wiedzy na studiach, idąc na te studia należy być pewnym co do swoich zdolności językowych. Kierunek wymaga od swoich kandydatów umiejętności rozumienia, rozmawiania i pisania w języku angielskim, ponieważ przedmioty na studiach prowadzone są w języku angielskim.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na filologii angielskiej w Warszawie

Filologia angielska to nie uczenie zwrotów i słówek, to dziedzina, która skupia się na tym jak język jest zbudowowany. Dlatego znaczną część przedmiotów stanowią zajęcia, które największy nacisk kładą na przekazywanie wiedzy na temat gramatyki, historii, kultury oraz literatury krajów anglojęzycznych.

Najczęściej problemy sprawiają studentom zajęcia z językoznawstwa, gramatyki opisowej, czy translatoryki. Przedmioty te mogą okazać się wyzwaniem nawet dla osób, które przychodzą na studia z zaawansowanymi umiejętnościami mówienia w języku angielskim. Poziom trudności niektórych przedmiotów może podnosić także to, że studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Czy studia na kierunku filologia angielska w Warszawie to studia z przyszłością

Język angielski to język globalny, którym posługują się ludzie na całym świecie. Mówienie, rozumienie i pisanie w tym języku, to uniewersalne umiejętności, które przydają się zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Szczególnie w życiu zawodowym, zdolności te są bardzo cenione i poszukiwane są firmach z różnych branży. Ukończenie filologii angielskiej daje perspektywy na pracę w międzynarodowych korporacjach, ale jest też szansą na prowadzenie własnej działalności jako tłumacz, lektor, czy nauczyciel języka.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na filologię angielską w Warszawie

Filologia angielska to jeden z bardziej popularnych kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Ten fakt, w połączeniu z niewielkim limitem miejsc sprawia, że dostanie się na ten kierunek może stanowić duże wyzwanie. Aby być konkurencyjnym, najlepiej zdawać wszystkie wymagane na maturze przedmioty na poziomie rozszerzonym. Szczególnie warto skupić się na języku angielskim, który ma największą wagę wśród przedmiotów kwalifikujących.

Podczas rekrutacji na studia z filologii angielskiej uwzglęniane są także wyniki z olimpiad. Na ulgę i pominięcie postępowania kwalifikacyjnego mogą liczyć laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku filologia angielska w Warszawie jest matematyka

Filologia angielska w Warszawie to w pełni humanistyczny kierunek studiów, dlatego też w jego programie nie ma zajęć poświęconych matematyce. Filologia angielska to dziedzina, która skupia się na nauce języka angielskiego z uwględnieniem aspektów gramatycznych i językoznawczych. Ponadto studenci zdobywają wiedzę na temat literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych. Dlatego też żaden z przedmiotów, które obecne są w programie studiów nie zawiera elementów matematyki, ani się z niej nie wywodzi.

 

Czy warto iść na studia z filologii angielskiej

Filologia angielska to kierunek adresowany do osób, które chcą pozyskać praktyczne umiejętności językowe, ale oprócz tego dokładnie zaznajomić się z historią, literaturą czy kulturą krajów z angielskiego obszaru językowego. Poza tym, zastanawiając się nad wyborem studiów warto przypomnieć sobie o tym, że znajomość języka angielskiego otwiera wiele drzwi, na dodatek w różnych zakątkach świata.

Sprawdź czy warto iść na studia

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Warszawie

Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie trwają 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Sprawdź 

Filologia angielska w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po filologii angielskiej

Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, korporacjach międzynarodowych czy w turystyce. Ponadto mogą związać swoją przyszłość ze szkołami językowymi oraz z innymi ośrodkami edukacyjnymi.

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po filologii angielskiej w Warszawie

Znajomość języka angielskiego to coraz częściej podstawowe wymaganie w ofertach pracy. Osoby, które ukończyły filologię angielską nie mają zatem problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Dobra znajomość tego języka może zapewnić pracę w dużych korporacjach, działach HR czy działach sprzedaży międzynarodowej. Umiejętności językowe przydatne są także w marketingu, reklamie czy w branży kreatywnej.

Dzięki wielu możliwościom, każdy absolwent będzie mógł znaleźć pracę zgodną z jego zainteresowaniami. Umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim sprawia, że absolwenci tego kierunku są atrakcyjnymi kandydatami do pracy w branży tłumaczeniowej czy turystycznej. Mogą oni pracować także w szkołach językowych, redakcjach lub jako tłumacz.

 

Ile zarabia się po filologii angielskiej?

Absolwenci na kierunku Filologia angielska wyróżniają się przede wszystkim umiejętnościami językowymi, ale oprócz tego wiedzą, złożoną z licznych zagadnień. Oznacza to, że mogą pracować nie tylko jako nauczyciele, ale również tłumacze, edytorzy, lektorzy, czy dziennikarze, jak również pozyskane podczas studiów umiejętności mogą wykorzystać w działalności kulturalnej, czy dyplomatycznej. Jeśli Filologia angielskiego otwiera coraz więcej możliwości, to ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Filologii angielskiej w 2024 roku:

 • tłumacz – 6300 złotych
 • tłumacz tekstów – 5400 złotych
 • dziennikarz – 5400 złotych
 • lektor – 5600 złotych

Jak wygląda rekrutacja na filologię angielską w Warszawie

W czasie studiów na kierunku filologia angielska studenci zdobędą wiedzę humanistyczną i dowiedzą się więcej na temat językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury i historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a także innych krajów z obszaru języka angielskiego. Ponadto nauczą się praktycznego zastosowania języka angielskiego, dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz analizy wybranych tekstów literackich z kanonu literatury angielskiej i amerykańskiej.

Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13 tys. kandydatów (o 827 mniej niż rok wcześniej).

Filologia angielska - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Ile osób na miejsce na filologię angielską w Warszawie

Filologia angielska w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Warszawski aplikowało 2410 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 16 kandydatów.

 

Jakie przedmioty liczą się na filologie angielską w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku filologia angielska w Warszawie najważniejszym przedmiotem, który liczy się podczas rekrutacji jest język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym. Kolejnymi przedmiotami, które brane są pod uwagę to jest język polski i matematyka.

Sprawdź filologia angielska Warszawa - przedmioty maturalne

 

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc, a o ich zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, zdobywają odpowiednią liczbę punktów, które pozwalają im zająć najwyższe miejsca na liście rankingowej.

 

Limity miejsc na kierunku filologia angielska w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski: 160

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji oraz lista rankingowa publikowane są indywidualnie przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Kandydaci informacje na temat tego, czy dostali się na wybrany kierunek, otrzymują w prywatnym profilu – dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski – 22 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy dostali się na wybrane kierunki studiów, mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby uczelni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Preferowana forma doręczenia pliku zależy od indywidualnej decyzji szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Niedługo po ogłoszeniu listy rankingowej oraz wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni, a spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Warszawski: od 23 do 25 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować filologię angielską?

Studia w Warszawie to bardzo złożone zagadnienie. W stolicy funkcjonuje bardzo wiele uczelni i część z nich oferuje zdobywanie wiedzy w zakresie omawianego przez nas kierunku. Oznacza to, że każdy kandydat otrzymuje wybór.

Filologia angielska studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski

dwoiedz się więcej

 

Kandydaci na studia wybierają również uczelnie niepubliczne, których w Warszawie nie brakuje. Naturalnie, nie wszystkie oferują studia w zakresie Filologii angielskiej, ale i tak można wybrać spośród kilku najlepszą dla siebie propozycję.

Filologia angielska studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku filologia angielska w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku filologia angielska w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 5080 zł do 8600 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek filologia angielska w Warszawie ceny 2024:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 7600 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 8600 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie - od 6600 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 5080 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Warszawie

Filologię angielską w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oferuje jedna uczelnia publiczna w Warszawie – Uniwersytet Warszawski.

Ponadto filologię angielską można studiować stacjonarnie, niestacjonarnie lub online w kilku uczelniach niepublicznych:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczny SWPS w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatną naukę na kierunku filologia angielska w Warszawie oferuje tylko jedna uczelnia publiczna – Uniwersytet Warszawski (studia stacjonarne).

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku filologia angielska oferuje jedna uczelnia publiczna w Warszawie (Uniwersytet Warszawski) oraz kilka warszawskich uczelni niepublicznych (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Uniwersytet Humanistyczny SWPS w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie.

Dowiedz się więcej filologia angielska w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologii angielskiej w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku filologia angielska są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Warszawie, a cena za jeden rok akademicki na tym kierunku waha się od 5080 zł do 7500 zł. ceny - filologia angielska Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku filologia angielska – za niestacjonarną naukę trzeba zapłacić zarówno w publicznej uczelni, jak i prywatnej szkole wyższej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Warszawa studia i stopnia

Filologia angielska Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Warszawa studia stacjonarne

Filologia angielska Warszawa studia niestacjonarne

Filologia angielska w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki filologiczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Warszawie?

Niezdecydowanie i zdolność do podejmowania pochopnych kroków są domeną ludzi w okresie maturalnym. Dlatego zanim zdecydujesz się na wybór studiów na kierunku Filologia angielska w Warszawie, warto, abyś poznał opinie studentów.

 

Kamila, studentka trzeciego roku Filologii angielskiej w Warszawie, mówi:

„Moja pasja do języków obcych i łatwość, z jaką zawsze przychodziła mi nauka nowych słówek i zwrotów skłoniły mnie do wyboru studiów na kierunku Filologia angielska. A dlaczego w Warszawie? Uważam, że miasto to daje doskonałe perspektywy zawodowe jak na polskie realia, w związku z czym nie wyobrażam sobie studiowania gdziekolwiek indziej.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

komentarze (21)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (14)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sonia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Jeżeli chcę studiować zaocznie, to mam spodziewać się jakiś opłat przy zapisywaniu się ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sonia odpowiedz

Witaj, Sonia! Zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych na kierunku ''Filologia angielska'' obowiązuje wpisowa opłata w wysokości 400 zł. Czy chcesz rozpocząć naukę na naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dorota W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula a czy istnieje możliwość rozłożenia na raty opłat za studia? I czy pojawiły się może jakieś okazje dla studentów którzy chcą zacząć naukę na Vistuli? @Sonia a masz może jakieś certyfikaty wybierając się na filologię angielską? Wiesz czy są konieczne?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Dorota odpowiedz

Witaj, Dorota! Oczywiście istnieje możliwość rozłożenia opłat za czesne na raty. Dla nowych studentów mamy promocję 3x0. Udział w Promocji uprawnia do skorzystania z następujących zniżek: 0 złotych opłaty rekrutacyjnej, 0 złotych opłaty wpisowej, 0 złotych opłaty za 1. miesiąc studiów. Promocja trwa do 30 czerwca bieżącego roku. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Dorota odpowiedz

Witaj, Dorota! Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia stopnia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: Zaliczyć egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i/lub posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sonia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Dorota akurat certyfikat mam. Stwierdziłam, że lepiej sobie zrobić bo na pewno kiedyś się przyda ? Planujesz iść na tą uczelnie ? @Doradca a czy na kierunku tym odbywają się jakieś wymiany studenckie ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sonia odpowiedz

Witaj, Sonia! Czy pytasz o program Erasmus+? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

noga W odpowiedzi do: Sonia odpowiedz

@Sonia certyfikat ważna sprawa, dobrze mieć. @Sonia gdzieś czytałem, że są wymiany. Jest możliwość też praktyk za granicą.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: noga odpowiedz

Witaj, Noga! Jest możliwość wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+. Czy jesteś zainteresowana takim wyjazdem? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

noga W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca brzmi bardzo fajnie. niestety nie wiem czy poradzę sobie na takim wyjeździe.

Sona W odpowiedzi do: noga odpowiedz

@noga to wszystko zależy na jakim poziomie jest Twój język. Poza tym przecież nie będziesz tam sam, na pewno można liczyć na jakąś pomoc

ala W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

A wiecie może czy Vistula prowadzi jakieś kursy przygotowawcze z języków przed rozpoczęciem studiowania? Tak żeby mieć pewność że nasz język jest na takim poziomie, żeby dostać się na uczelnię ?

michu W odpowiedzi do: ala odpowiedz

@ala a nie jest tak, że wymagany jest jakiś certyfikat?

gerwazy W odpowiedzi do: michu odpowiedz

Możesz zrobić kurs przygotowawczy jeżeli dobrze pamiętam ale to i tak musisz znać angielski dobrze pchając się na filologię. Na Vistula na pewno cię nauczą wiele ale musi mieć też jakieś podstawy.

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

Witam! Mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kot W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

jest możliwość płatności w ratach za czesne?

Vii W odpowiedzi do: kot odpowiedz

@kot wydaje mi się, jak dobrze pamiętam że jest możliwość :) co jak co jest to dość spory wydatek i raty to dobre rozwiązanie

ala W odpowiedzi do: Vii odpowiedz

A czy wybierając opcję ratalną to finalnie wychodzi nas to drożej niż zapłacenie całej sumy z góry ?

michu W odpowiedzi do: ala odpowiedz

@ala wydaję mi się, że jak już to sa bardzo drobne różnice.

Dorota W odpowiedzi do: michu odpowiedz

Ogólnie dobrze, że jest taka możliwość. Sama z niej skorzystałam i jestem zadowolona

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia