zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym

zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym

Zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Globalny biznes, finanse i zarządzanie – governance stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)