• ADVANCED ANALYTICS – BIG DATA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  The second-cycle studies in Advanced Analytics – Big Data at SGH Warsaw School of Economics provide advanced knowledge and competencies in the area of the extraction and analysis of data from variety of sources.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALIZA DANYCH – BIG DATA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku analiza danych – big data w SGH kształcą specjalistów w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy. Dają one zaawansowaną wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych. Studia te przygotowują do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • E-BIZNES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia magisterskie na kierunku e-biznes mają charakter przekrojowy – obejmują zagadnienia z e-biznesu nauczane w ujęciu praktycznym oraz niezbędną podbudową teoretyczną.

  Program studiów pomyślany jest tak, aby umożliwiał spojrzenie na konkurowanie firm z wykorzystaniem internetu z różnych perspektyw: marketingu, zarządzania oraz technologii informacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w specjalnościach kierunku.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing internetowy
  • Zarządzanie firmą w e-biznesie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing internetowy
  • Zarządzanie firmą w e-biznesie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w SGH umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką. 

  Program ma również na celu przygotowanie do dalszej edukacji na studiach doktoranckich.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • ​​ekonomia a społeczeństwo
  • Ekonomia ogólna
  • Ekonomiczna analiza rynków finansowych
  • Modele i metody ekonomii ilościowej – models and methods of quantitative economics

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • ​​ekonomia a społeczeństwo
  • Ekonomia ogólna
  • Ekonomiczna analiza rynków finansowych
  • Modele i metody ekonomii ilościowej – models and methods of quantitative economics

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomiczna analiza prawa w SGH umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Studia te rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w wymiarze krajowym i zagranicznym, pracy na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przygotowują one również do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

  Studentów tego kierunku zapraszamy także do zapoznania się z magisterskim programem European Master in Law and Economics (EMLE) prowadzonym we współpracy z uczelniami zagranicznymi. Studenci biorący udział w programie spędzają trzy kolejne trymestry studiów w wybranych przez siebie krajach. Absolwenci programu otrzymują trzy dyplomy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomiczna analiza regulacji

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANCE AND ACCOUNTING WITH ACCA QUALIFICATION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  The second-cycle studies in Finance and Accounting at SGH Warsaw School of Economics provide advanced finance-oriented knowledge concerning financial management of business entities, including financial institutions, with particular interest in the determinants of managerial decisions made on the basis of results of financial analyses and research, as well as specialist knowledge providing good basis to exercise professional work and to continue further education. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH dostarczają wiedzę kierunkową, która pogłębia znajomość zarządzania finansami podmiotów gospodarczych (w tym instytucji finansowych), ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań podejmowania decyzji zarządczych na podstawie wyników analiz finansowych i badań, oraz wiedzy specjalistycznej, która daje dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej i do kontynuowania nauki w ramach kształcenia ustawicznego.

  Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające – po odbyciu stosownej praktyki – podjęcie pracy zawodowej w charakterze eksperta lub menedżera w danej dziedzinie finansów i rachunkowości lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz zdobywanie uprawnień certyfikowanych/licencjonowanych w kraju i za granicą. Przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bankowość
  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse cyfrowe
  • Finanse ochrony zdrowia​
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Międzynarodowe rynki finansowe
  • Podatki
  • Rachunkowość
  • Ubezpieczenia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bankowość
  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse cyfrowe
  • Finanse ochrony zdrowia​
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Międzynarodowe rynki finansowe
  • Podatki
  • Rachunkowość
  • Ubezpieczenia

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GLOBAL BUSINESS, FINANCE AND GOVERNANCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  The second-cycle studies in Advanced Analytics – Big Data at SGH Warsaw School of Economics provide advanced knowledge and competencies in the area of the extraction and analysis of data from variety of sources.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Energy on the global market
  • Global development and governance
  • International finance
  • International venture management

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE – GOVERNANCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy w zakresie bieżącego, szybko zmieniającego się środowiska współpracy międzynarodowej, finansów i marketingu. Program rozwija umiejętności analityczne i uzupełnia je o szereg zagadnień istotnych dla sprostania wyzwaniom na stanowiskach kierowniczych w obszarze handlu i współpracy międzynarodowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Energia na rynku globalnym
  • Finanse międzynarodowe
  • Rozwój globalny i zarządzanie (governance)
  • Zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HR BIZNES PARTNER

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia na tym kierunku odwołują się do współczesnych koncepcji zarządzania ludźmi w organizacjach. Kładą one nacisk na: monitorowanie i pomiar istniejących procedur w zakresie zarządzania, współuczestniczenie w tworzeniu strategii biznesowej przedsiębiorstwa, proponowanie indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników, inicjowanie zmian.

  Program studiów odwołuje się do wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, ekonomii oraz prawa. Łączy zarówno „twarde” jak i „miękkie” instrumenty zarządzania ludźmi. Studia, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, kładą nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności. Stąd też propozycja aktywnych form dydaktycznych tj. warsztatów, ćwiczeń oraz treningów umiejętności, spotkań z praktykami HR BP.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL BUSINESS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  The second-cycle studies in International Business provide students with in-depth knowledge of management in international business and complementary disciplines.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Business in central and eastern europe
  • Doing business in emerging markets
  • International business management

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL MASTER PROGRAM IN MANAGEMENT ACCOUNTING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  This second-cycle programme provides in-depth knowledge of the international business in the area of management accounting, financial strategy and risk assessment. Students will learn about financial controlling, reporting and analyzing standards, capital investment decision-making and fundamental dilemmas of the contemporary global civilization. The studies develop the skills necessary to start a career as a specialist in various international companies. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK MENEDŻERSKI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku menedżerskim w SGH dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty skutecznego wypełniania roli menedżera i specjalisty zatrudnionego zarówno w przedsiębiorstwie, w organizacjach administracji publicznej, jak też prowadzącego własną działalność gospodarczą. 

  Studia oferują̨ najnowszą wiedzę oraz umiejętności i postawy (kompetencje społeczne), ale kładą także istotny nacisk na prawne uwarunkowania działań menedżerów oraz na kształcenie praktycznych umiejętności w aktywnych formach dydaktycznych tj. ćwiczeń, treningów, warsztatów, laboratoriów.

  Spełnienie tych postulatów wymaga w procesie kształcenia studentów zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania zapisów obowiązującego prawa, śledzenia zachodzących w nim zmian oraz dorobku innych niż ekonomia, zarządzanie i finanse nauk społecznych, w tym przede wszystkim psychologii i socjologii.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer – kierownik zespołu
  • Menedżer – przedsiębiorca
  • Menedżer w administracji publicznej
  • Menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
  • Menedżer strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer – kierownik zespołu
  • Menedżer – przedsiębiorca
  • Menedżer w administracji publicznej
  • Menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
  • Menedżer strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER IN MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Second-cycle studies in the field of zarządzanie (Master in Management) at SGH Warsaw School of Economics provide theoretical and practical bases of management and related sciences. They enable better understanding of the issues connected with functioning of an organisation.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. 

  Oferta dydaktyczna na tym kierunku daje możliwość specjalizacji w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden nakierowany jest na metody ilościowe w ekonomii i w badaniach społecznych, a drugi – na informatykę gospodarczą.

  Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonometria
  • Informatyka gospodarcza
  • Metody aktuarialne
  • Modele i metody decyzyjne
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonometria
  • Informatyka gospodarcza
  • Metody aktuarialne
  • Modele i metody decyzyjne
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Atuty kierunku według Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów w 2020 r.

  Jeżeli jesteś absolwentem studiów o profilu ekonomicznym lub innym, w szczególności: politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, socjologii, lingwistyki, etc. i:

  • interesujesz się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, 
  • pasjonują Cię zagadnienia związane ze współpracą i konkurencją międzynarodową na poziomie zarówno przedsiębiorstw, jak i państw, 
  • marzysz o studiach w międzynarodowym środowisku, 
  • chciałabyś/chciałbyś podjąć pracę w międzynarodowym środowisku biznesu lub instytucji i organizacji międzynarodowych zrzeszających wiele państw

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Badania i analizy relacji międzynarodowych
  • Instytucje europejskie i międzynarodowe

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PODATKI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych organizacji. 

  Studia te przygotowują do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie w transporcie i logistyce
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie w transporcie i logistyce
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wyposażają absolwentów w wszechstronne kompetencje zarówno ogólne, jak specjalistyczne dotyczące wykorzystywanych w praktyce i postulowanych przez teorię narzędzi, instrumentów i metod oraz sposobów postępowania w zakresie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wycena projektów i przedsiębiorstw
  • Zarządzanie inwestycjami
  • Zarządzanie ryzykiem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Wycena projektów i przedsiębiorstw
  • Zarządzanie inwestycjami
  • Zarządzanie ryzykiem

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)