Advertisement

Logistyka - Warszawa
Dodaj do ulubionych

23.03.2023

Logistyka studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Logistyka w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku logistyka w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistyka w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Logistyka Warszawa - terminy rekrutacji >

Kierunek logistyka w Warszawie - uczelnie
W Warszawie logistykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności w 5 uczelniach publicznych: Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (ASW), Politechnice Warszawskiej (PW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (WAT), Uniwersytecie Warszawskim (UW) oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z logistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5000 zł do 5880 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku logistyka w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Logistyka stopień: (I)  (II)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Logistyka +

Wydział Inżynierii Mechanicznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Logistyka i administrowanie w mediach stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Logistyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia wojskowe

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka  w Warszawie?

W związku z tym, że umiejętność logicznego, szeroko pojętego planowania wymaga dużych zdolności analitycznych, Logistyka jest nauką w dużej mierze opartą na matematyce. Nic więc dziwnego, że jednym z wiodących przedmiotów w procesie rekrutacji na większości warszawskich uczelni jest właśnie matematyka.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Ponadto warto dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie – te przedmioty mogą odgrywać drugoplanową rolę. Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się zmieniać, dlatego warto być na bieżąco z ustaleniami władz wybranej przez siebie uczelni.

 

Logistyka Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 na kierunek logistyka uwzględnia takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, język obcy oraz język polski. dowiedz się więcej

 

Logistyka Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - przedmioty maturalne

Na przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunek logistyka w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie składają się 3 przedmioty obowiązkowe: język obcy nowożytny i dwa przedmioty spośród: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka. dowiedz się więcej

 

Logistyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek logistyka w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić matematykę, język obcy oraz jeden przedmiot spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na logistykęw uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować logistykę w Warszawie

Logistykę w Warszawie można studiować w ramach kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na kilku uczelniach publicznychAkademii Sztuki Wojennej w Warszawie; Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Kierunek logistyka oferują także następujące uczelnie prywatne: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie; Społeczna Akademia Nauk w Warszawie.

 

Ponadto logistykę jako specjalność na innym kierunku studiować można w kilku szkołach wyższych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski (logistyka i administrowanie w mediach)
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (management)
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie (zarządzanie)
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (zarządzanie i inżynieria produkcji)
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (zarządzanie)
 • Politechnika Warszawska (transport)
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (obronność państwa)
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (zarządzanie i inżynieria produkcji)

Gdzie studiować logistykę bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku logistyka można podjąć stacjonarnie w trzech publicznych uczelniach wyższych: Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Gdzie studiować logistykę niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na studiach na kierunku logistyka oferują następujące warszawskie szkoły wyższe:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Dowiedz się więcej logistyka w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na logistyce w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku logistyka w Warszawie są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4000 zł do 6000 złceny - logistyka Warszawa >

 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie wszystkie studia niestacjonarne na kierunku logistyka są płatne. Bezpłatną naukę na logistyce można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych na jednej z publicznych uczelni.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku logistyka zdobędą wszechstronną wiedzę z zakres ekonomii, nauk społecznych, nauk prawnych i administracyjnych, finansów i rachunkowości, marketingu i zarządzania. Ponadto nauczą się analizować i oceniać problemy logistyczne, zarządzać procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw oraz projektować procesy logistyczne.
Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 11,3 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych logistyka znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (ponad 600 zgłoszeń - 5 osób na miejsce) oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (ponad 250 zgłoszeń - 3 osoby na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach, magazynach, firmach spedycyjnych oraz w branży IT.
 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia układane są w indywidualny sposób przez pracowników poszczególnych uczelni w Warszawie. Dobór poszczególnych zajęć uzależniony jest w takim razie od placówki akademickiej i specjalności. Studenci mają okazję zapoznać się ze sposobami zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi, a także zgłębiają zasady ich działalności.

Będziesz miał/a okazję nabyć wszechstronne wykształcenie związane z logistyką i zarządzaniem łańcuchami dostaw. Nauczysz się przewidywać skutki procesów logistycznych oraz myśleć kreatywnie. Nabędziesz potrzebne umiejętności do projektowania i wdrażania łańcuchów dostaw w zgodzie z zasadami rynku i normami etycznymi, prawnymi i innymi, które obowiązują na rynku usług logistycznych.

W programie studiów na kierunku Logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na logistyce pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: minimalizacji kosztów; maksymalizacji obsługi klienta; osiągania przewago konkurencyjnej; sterowania globalnymi i lokalnymi przepływami towarów, osób i informacji; wykorzystywania nowoczesnych technologii IT w logistyce; zasad magazynowania; prowadzenia skutecznej komunikacji w biznesie.

Studenci logistyki uczą się np.: analizowania i oceniania problemów logistycznych w organizacji; projektowania procesów logistycznych; zarządzania infrastrukturą logistyczną; optymalizowania i racjonalizowania procesów; usprawniania systemów logistycznych w organizacji; zarządzania procesem zakupów i łańcuchem dostaw; wypełniania dokumentacji logistycznej przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani m.in. do tworzenia koncepcji obsługi logistycznej w krajowym i międzynarodowym obrocie towarowym czy do zarządzania procesem wyboru i kontraktowania dostawców usług logistycznych. Logistycy mogą szukać zatrudnienia np. w: przedsiębiorstwach transportowych, działach zaopatrzenia i planowania zapasów, centrach logistycznych, firmach spedycyjnych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach czy w zagranicznych i międzynarodowych instytucjach związanych z transportem.
 

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2022/2023, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferują również Akademia Sztuki Wojennej oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SGGW, AszWoj, WAT oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5000 zł do 5880 zł za pierwszy rok studiów.

Logistyka studia w Warszawie - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane kierunki studiów decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa – rekrutacja na studia odbywa się w ramach limitu miejsc.

Limity miejsc na kierunku logistyka w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: 180
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku logistyka w Warszawie

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość uczenia się. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznych oraz studentów prywatnych szkół wyższych, którzy zazwyczaj za studia muszą zapłacić.

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 5400 zł
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 5000 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie – od 5650 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują informacje dotyczące wyników rekrutacji w samodzielnie wybranych terminach. Kandydaci o przyjęciu lub odrzuceniu zostają poinformowani w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu dowiadują się oni, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – 19.07.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 15.07.2022
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma doręczenia dokumentów rekrutacyjnych może różnić się w poszczególnych szkołach wyższych – zazwyczaj uczelnie przyjmują kompletne zestawy, które doręczone są przez kandydatów osobiście do siedziby szkoły. Czasem kandydaci mogą składać dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zakwalifikowały się na wybrane studia, zazwyczaj mogą składać dokumenty rekrutacyjne zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci mają na to najczęściej zaledwie kilka dni. Należy dopełnić wszystkich formalności w wyznaczonym przez uczelnię terminie – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych może dla kandydata zakończyć się skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – od 20.07.2022 do 05.08.2022
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – od 19.07.2022 do 27.07.2022
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – od 19.07.2022 do 23.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Zarządzania i Dowodzenia) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Transportu PW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Inżynierii Mechanicznej) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Warszawie?

Nastoletni wiek nie sprzyja podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, które będą miały swoje konsekwencje w przyszłym życiu. Tak właśnie jest w przypadku wyboru idealnego kierunku studiów. W tym trudnym procesie decyzyjnym mogą pomóc opinie starszych kolegów.

 

Mikołaj, student drugiego roku Logistyki w Warszawie, mówi:

„Umiejętność logicznego planowania i orientacja w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki to podstawa do osiągnięcia sukcesu na studiach na kierunku Logistyka. Ja nie żałuję swojego wyboru i mogę polecić go innym.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Warszawa studia i stopnia

Logistyka Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Warszawa studia stacjonarne

Logistyka Warszawa studia niestacjonarne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki logistyka i transport w Warszawie

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia