Położnictwo - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Położnictwo studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku położnictwo w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku położnictwo w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku położnictwo studenci nauczą się opieki nad kobietami ciężarnymi oraz noworodkami. Ponadto poznają zasady monitorowania przebiegu ciąży, wykonywania podstawowych badań oraz przyjmowania porodu. Dowiedzą się także, w jaki sposób opiekować się kobietą w okresie połogu oraz współpracować z lekarzami różnorodnych specjalizacji.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku położnictwo w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, szkołach rodzenia, oddziałach położniczych i ginekologicznych, czy w ośrodkach położniczej opieki domowej.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Położnictwo w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia

 

Wymagania rekrutacyjne na kierunki studiów w Poznaniu są determinowane przez odgórne ustalenia każdej z uczelni. Mogą się one zmieniać, dlatego warto być na bieżąco poprzez śledzenie stron internetowych wybranej placówki edukacyjnej.

Jako że Położnictwo należy do grona kierunków medycznych, w procesie rekrutacji na większości poznańskich uczelni będą liczyły się następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka. Warto podejść do nauki odpowiednio wcześnie oraz zdawać wymienione dziedziny na poziomie rozszerzonym, co znacznie zwiększy szanse na osiągnięcie maturalnego sukcesu, a tym samym na przyjęcie do grona studentów Położnictwa w Poznaniu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu

Studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu są jednym z najchętniej wybieranych kierunków medycznych ze względu na swoją interdyscyplinarność oraz pewność zatrudnienia, jaką gwarantują każdemu z absolwentów.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Nauka na studiach medycznych w Poznaniu, do których należy również Położnictwo, to systematyczne zgłębianie skomplikowanych zagadnień z obszaru biologii, chemii oraz pokrewnych nauk przyrodniczych.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku położnictwo w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Studia medyczne ze względu na swoją interdyscyplinarność i odpowiedzialność wynikającą z pełnienia przyszłej roli zawodowej tuż po ich ukończeniu, z pewnością nie są dla każdego. Wobec tego jakimi cechami powinien charakteryzować się wymarzony kandydat na te studia?

Najistotniejszym czynnikiem predysponującym do osiągnięcia sukcesu na Położnictwie jest bez wątpienia zdolność do nauki biologii, chemii oraz zainteresowanie szeroko pojętymi naukami medycznymi. Ponadto każdy z kandydatów powinien lubić obcowanie z noworodkami, posiadać spore zdolności manualne, pozwalające na bezpieczne wykonywanie wszystkich zabiegów higienicznych przy delikatnym organizmie oraz cechować się dużą empatią.

Jeśli czujesz, że powyższy opis niemal idealnie odzwierciedla twoją sylwetkę, a Położnictwo to kierunek, który interesuje cię bardziej niż wszystkie inne, to nie wahaj się dłużej i spróbuj swojego szczęścia aplikując właśnie na ten kierunek.

Kierunki studiów w Poznaniu gwarantują przyszłym absolwentom zgłębienie interesującej ich wiedzy wraz z potrzebnymi do wykonywania zawodu umiejętnościami praktycznymi. Jesteś zainteresowany podjęciem studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu, ale nie do końca wiesz, czego się po nich spodziewać? Zapoznaj się z poniższą treścią.

 

4. Program studiów i przedmioty

W trakcie nauki na niemal każdych studiach medycznych, będziesz musiał zapoznać się z ogólną teorią istnienia ludzkich organizmów żywych. Wobec tego poznasz ludzką anatomię, fizjologię, genetykę oraz szereg procesów biochemicznych, mających miejsce w organizmie człowieka zdrowego i chorego.

Po czasie zaczniesz rozszerzać swoje umiejętności o bardziej specjalistyczną wiedzę kierunkową. Wtedy też poznasz wszystkie etapy życia człowieka, a szczególną wagę przyłożysz do zgłębienia procesów rozwojowych noworodków i małych dzieci.

W ramach praktycznych zajęć warsztatowych, początkowo przy użyciu manekinów, będziesz się uczyć poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych noworodków, aby móc instruować świeżo upieczonych rodziców, nie mających przecież instrukcji obsługi do swojego noworodka.

Przedmiotami, które prawdopodobnie napotkasz na swojej edukacyjnej ścieżce, będą:

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Genetyka
 • Etyka pracy położnej
 • Patologie położnicze

 

Na Położnictwie będziesz się uczyć również o życiu płodowym człowieka, dzięki czemu zrozumiesz procesy hormonalne, mające miejsce w cele kobiety w okresie ciąży. Dowiesz się, co ma wpływ na kobiecą laktację oraz jaką rolę odgrywają czynniki stresogenne dla całokształtu ciąży i porodu.

Zgłębisz wiadomości ze świata suplementów diety, koniecznych do wdrażania dla ciężarnych, borykających się z rozmaitymi niedoborami, dowiesz się jakie mleka zastępcze są najlepsze dla noworodków oraz jaką dietę powinna trzymać kobieta ciężarna i karmiąca piersią.

Nie bez znaczenia pozostanie przyswojenie podstaw psychologii, które pozwolą ci zrozumieć stres, niepokój i szereg innych, nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, jakich może doświadczać każda kobieta tuż przed porodem oraz bezpośrednio po nim.

Ile trwają studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu

Studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Położnictwo należą do szerokiego spektrum kierunków, który można podzielić na dwa komplementarne etapy, z których ukończenie pierwszego daje dostatecznie szeroką wiedzę do pełnienia roli zawodowej.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo, niezależnie od wybranej polskiej uczelni, będą trwały trzy lata oraz zostaną zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata.

Na ukończenie studiów drugiego stopnia oraz idące za tym rozszerzenie swoich kompetencji, każdy ze studentów będzie potrzebował dwóch lat, które zostanie wynagrodzone tytułem magistra.

Położnictwo w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Położnictwo w Poznaniu?

Nie jesteś do końca pewien, jakie możliwości zawodowe otwiera przed sobą ukończenie studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu, a coraz poważniej myślisz o wkroczeniu na tę ścieżkę edukacji? Zapoznanie się z poniższymi akapitami powinno rozwiać twoje wszelkie wątpliwości.

Pierwszym miejscem podjęcia zawodu, jaki przychodzi na myśl po usłyszeniu słowa „położna”, jest bez wątpienia szpital. Dlatego też większość absolwentów studiów medycznych na kierunku Położnictwo stara się o posadę właśnie w szpitalach, posiadających oddziały położnicze.

Ze względu na społeczne zaufanie, jakim zwykle obdarzane są absolwentki i absolwenci studiów na kierunku Położnictwo, będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach opiekuńczych dla dzieci, domach dziecka, żłobkach, przedszkolach, hospicjach oraz wszędzie tam, gdzie brakuje wykwalifikowanej kadry, zdolnej do podjęcia opieki nad najmłodszymi.

Jako absolwent kierunku Położnictwo w Poznaniu bez problemu znajdziesz zatrudnienie w państwowych i prywatnych klinikach ginekologicznych, gdzie nie tylko zapewnisz opiekę ciężarnej, pomożesz w trudach porodu, ale również poinstruujesz świeżo upieczonych rodziców, w jaki sposób należy opiekować się noworodkiem.

Z otwartymi ramionami przyjmą cię także oddziały neonatologiczne oraz pediatryczne, gdzie jako prawa ręka każdego lekarza wykorzystasz zdobyte na studiach na kierunku Położnictwo umiejętności podczas pracy z noworodkami oraz kobietami w różnych fazach ciąży.

Mniej typowy rodzaj zatrudnienia, ale wciąż bardzo powszechny wśród absolwentów Położnictwa, skieruje cię ku poradniom seksuologicznym, szkołom rodzenia, a nawet poradniach laktacyjnych. Szczegółowa wiedza na temat kobiecego organizmu w okresie ciąży, porodu oraz połogu, a ponadto ogromny prestiż społeczny, jakim cieszy się większość położnych, zagwarantuje ci możliwość podjęcia ciekawej pracy, zgodnej z twoimi zainteresowaniami i osobistymi predyspozycjami.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Położnictwo?

Absolwenci kierunku studiów Położnictwo, mogą pracować w zakładach opieki zdrowotnej na oddziałach położniczych, ginekologicznych i neonatologicznych, szkołach rodzenia oraz ośrodkach położniczej opieki domowej. Jakie obowiązki należą do położnej i ile wynoszą jej miesięczne zarobki?

 

Położna

Położna to niezwykle odpowiedzialny zawód dla osób, które są cierpliwe, empatyczne, a zwłaszcza odporne na silny stres. Może ona podjąć pracę w szpitalach państwowych oraz prywatnych, szkołach rodzenia lub może otworzyć własną praktykę. Głównymi obowiązkami położnej są: opieka kobietą w ciąży, w czasie porodu oraz w okresie połogu, a także opieka nad noworodkiem. Położna uczy ciężarne technik oddychania oraz edukuje w zakresie opieki nad dzieckiem. Co ważne położna jest samodzielnym zawodem, więc nie potrzebuje lekarza, aby móc odebrać poród. Po porodzie uczy młodych rodziców jak właściwie trzymać dziecko na ręku, przewijać oraz jak je żywić w najbliższych tygodniach. Edukuje także z zakresu terminów niezbędnych szczepień. Położna poza pracą w szpitalu może także otworzyć własną praktykę. Oczywiście najpierw musi uzyskać pozwolenie od okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Mediana zarobków położnej to około 5400 zł brutto. Wpływ na wynagrodzenia mają przepracowane nadgodziny i liczba zabiegów, przy których asystowała położna.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ medonet.pl/ praca.pl (luty 2023)

 

*Musisz pamiętać, że miesięczne wynagrodzenia mogą się różnić między sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Różnice w stawkach zależą od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy czy miejsca pracy – stawki różnią się w zależności od województwa i miasta.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje 102 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. 

 

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Położnictwo studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Położnictwo studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Położnictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 102

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć tylko w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych. Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są zazwyczaj płatne.

Studia na położnictwie oferuje tylko jedna poznańska uczelnia publiczna w trybie stacjonarnym. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci wyniki rekrutacji poznać mogą w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Szkoły publikują informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki oraz punktów zdobytych przez kandydatów w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio w siedzibie uczelni – niektóre szkoły wyższe umożliwiają jednak dostarczenie plików za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie – zazwyczaj można tego dokonywać tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji, a kandydaci mają kilka dni na dopełnienie formalności. Pamiętaj, by dostarczyć kompletny zestaw dokumentów – spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Położnictwo w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Położnictwo w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na rekrutację na studia medyczne w Poznaniu na kierunku Położnictwo, powinieneś w pierwszej kolejności zapoznać się z ofertą edukacyjną, prezentowaną przez uczelnię, na której istnieje możliwość podjęcia opisywanego kierunku studiów. Warto pamiętać, że aplikacja na studia w trybie niestacjonarnym będą wiązały się z wnoszeniem opłat za czesne, które zazwyczaj można podzielić na kilka rat. Informacje na temat cen i ewentualnych promocji można zgłębić na internetowej stronie uczelni.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Uczelnie w Poznaniu posiadają odgórnie ustalane procedury rekrutacyjne. Przedmiotami wiodącymi dla znacznej części uczelni wyższych w Polsce na kierunek Położnictwo są biologia oraz chemia. Dlatego warto podejść do egzaminu na poziomie rozszerzonym właśnie z tych przedmiotów.

Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni zawczasu postarać się o uzyskanie wysokich wyników z egzaminów końcowych, aby oceny otrzymane na dyplomie ukończenia tego etapu były jak najwyższe.

Znacznie ułatwiony start na dowolnie wybrany kierunek studiów, w tym także Położnictwo, będą mieli laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim – otrzymają oni wówczas stuprocentowy wynik z egzaminu maturalnego bez konieczności podchodzenia do niego, o ile nie należy do kierunków obowiązkowych, oszczędzając sobie tym samym dużą dawkę stresu.

Położnictwo można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, będących wyborem znacznej większości przyszłych studentów ze względu na możliwość utrzymania ciągłości przyswajanej wiedzy, oraz niestacjonarnych, które gwarantują możliwość na przykład pogodzenia życia zawodowego ze zdobywaniem wyższego wykształcenia.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby mieć szansę na wkroczenie w szeregi studentów Położnictwa w Poznaniu, będzie wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej uczelni formularza wynikami uzyskanymi na egzaminie dojrzałości lub ocenami z poprzedniego etapu studiów.

Po pozytywnym przejściu przez cały proces rekrutacji, należy skompletować potrzebne dokumenty, aby nie zostać skreślonym z listy studentów. W tym celu staniesz przed koniecznością odwiedzenia fotografa i wykonania zdjęcia o wymiarach 35X45mm i doniesienia go w ustalonym terminie wraz z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub świadectwem maturalnym.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Poznaniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu?

Nastoletni wiek i idąca za tym chaotyczność i niezdecydowanie większości jego reprezentantów nie sprzyjają podejmowaniu rozsądnych decyzji, które miałyby się odbić na całym przyszłym życiu. Dlatego jeśli zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu, powinieneś zapoznać się z opiniami studentów.

 

Magdalena, studentka drugiego roku Położnictwa w Poznaniu, mówi:

„Szczerze mówiąc wybór idealnego dla mnie kierunku studiów był czymś bardzo skomplikowanym. Nie wiedziałam co chciałabym robić po studiach, wiedziałam natomiast, że chcę związać swoją przyszłość z Poznaniem, najpiękniejszym miastem w naszym kraju. Ostatecznie zdecydowałam się na wybór studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu i uważam, że nie mogłam podjąć lepszej decyzji.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Poznań studia i stopnia

Położnictwo Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Poznań studia stacjonarne

Położnictwo Poznań studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia