Położnictwo - Poznań

Położnictwo - Poznań

Położnictwo - Poznań

Studia w Poznaniu

położnictwo

Odkryj kierunek położnictwo w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Położnictwo studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu są jednym z najchętniej wybieranych kierunków medycznych ze względu na swoją interdyscyplinarność oraz pewność zatrudnienia, jaką gwarantują każdemu z abiturientów.

 

Czego się nauczysz na studiach

Nauka na studiach medycznych w Poznaniu, do których należy również Położnictwo, to systematyczne zgłębianie skomplikowanych zagadnień z obszaru biologii, chemii oraz pokrewnych nauk przyrodniczych.

 

Dla kogo te studia

Studia medyczne ze względu na swoją interdyscyplinarność i odpowiedzialność wynikającą z pełnienia przyszłej roli zawodowej tuż po ich ukończeniu, z pewnością nie są dla każdego. Wobec tego jakimi cechami powinien charakteryzować się wymarzony kandydat na te studia?

Najistotniejszym czynnikiem predysponującym do osiągnięcia sukcesu na Położnictwie jest bez wątpienia zdolność do nauki biologii, chemii oraz zainteresowanie szeroko pojętymi naukami medycznymi. Ponadto każdy z kandydatów powinien lubić obcowanie z noworodkami, posiadać spore zdolności manualne, pozwalające na bezpieczne wykonywanie wszystkich zabiegów higienicznych przy delikatnym organizmie oraz cechować się dużą empatią.

Jeśli czujesz, że powyższy opis niemal idealnie odzwierciedla twoją sylwetkę, a Położnictwo to kierunek, który interesuje cię bardziej niż wszystkie inne, to nie wahaj się dłużej i spróbuj swojego szczęścia aplikując właśnie na ten kierunek.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Położnictwo w Poznaniu?

Wymagania rekrutacyjne na kierunki studiów w Poznaniu są determinowane przez odgórne ustalenia każdej z uczelni. Mogą się one zmieniać, dlatego warto być na bieżąco poprzez śledzenie stron internetowych wybranej placówki edukacyjnej.

Jako że Położnictwo należy do grona kierunków medycznych, w procesie rekrutacji na większości poznańskich uczelni będą liczyły się następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia. Warto podejść do nauki odpowiednio wcześnie oraz zdawać wymienione dziedziny na poziomie rozszerzonym, co znacznie zwiększy szanse na osiągnięcie maturalnego sukcesu, a tym samym na przyjęcie do grona studentów Położnictwa w Poznaniu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2020
do 06.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku POŁOŻNICTWO (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stacjonarne:
bezpłatne (limit: 100)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI MEDYCZNE W POZNANIU

Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu gwarantują przyszłym absolwentom zgłębienie interesującej ich wiedzy wraz z potrzebnymi do wykonywania zawodu umiejętnościami praktycznymi. Jesteś zainteresowany podjęciem studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu, ale nie do końca wiesz, czego się po nich spodziewać? Zapoznaj się z poniższą treścią.

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie nauki na niemal każdych studiach medycznych, będziesz musiał zapoznać się z ogólną teorią istnienia ludzkich organizmów żywych. Wobec tego poznasz ludzką anatomię, fizjologię, genetykę oraz szereg procesów biochemicznych, mających miejsce w organizmie człowieka zdrowego i chorego.

Po czasie zaczniesz rozszerzać swoje umiejętności o bardziej specjalistyczną wiedzę kierunkową. Wtedy też poznasz wszystkie etapy życia człowieka, a szczególną wagę przyłożysz do zgłębienia procesów rozwojowych noworodków i małych dzieci.

W ramach praktycznych zajęć warsztatowych, początkowo przy użyciu manekinów, będziesz się uczyć poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych noworodków, aby móc instruować świeżo upieczonych rodziców, nie mających przecież instrukcji obsługi do swojego noworodka.

Przedmiotami, które prawdopodobnie napotkasz na swojej edukacyjnej ścieżce, będą:

  • Anatomia
  • Fizjologia
  • Genetyka
  • Etyka pracy położnej
  • Patologie położnicze

 

Na Położnictwie będziesz się uczyć również o życiu płodowym człowieka, dzięki czemu zrozumiesz procesy hormonalne, mające miejsce w cele kobiety w okresie ciąży. Dowiesz się, co ma wpływ na kobiecą laktację oraz jaką rolę odgrywają czynniki stresogenne dla całokształtu ciąży i porodu.

Zgłębisz wiadomości ze świata suplementów diety, koniecznych do wdrażania dla ciężarnych, borykających się z rozmaitymi niedoborami, dowiesz się jakie mleka zastępcze są najlepsze dla noworodków oraz jaką dietę powinna trzymać kobieta ciężarna i karmiąca piersią.

Nie bez znaczenia pozostanie przyswojenie podstaw psychologii, które pozwolą ci zrozumieć stres, niepokój i szereg innych, nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, jakich może doświadczać każda kobieta tuż przed porodem oraz bezpośrednio po nim.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POŁOŻNICTWO POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

POŁOŻNICTWO POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Położnictwo należą do szerokiego spektrum kierunków, który można podzielić na dwa komplementarne etapy, z których ukończenie pierwszego daje dostatecznie szeroką wiedzę do pełnienia roli zawodowej.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo, niezależnie od wybranej polskiej uczelni, będą trwały trzy lata oraz zostaną zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata, a co za tym idzie, możliwości zatrudnienia się w pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Na ukończenie studiów drugiego stopnia oraz idące za tym rozszerzenie swoich kompetencji, każdy ze studentów będzie potrzebował dwóch lat, które zostanie wynagrodzone tytułem magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POŁOŻNICTWO POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

POŁOŻNICTWO POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Położnictwo w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na rekrutację na studia medyczne w Poznaniu na kierunku Położnictwo, powinieneś w pierwszej kolejności zapoznać się z ofertą edukacyjną, prezentowaną przez uczelnię, na której istnieje możliwość podjęcia opisywanego kierunku studiów. Warto pamiętać, że aplikacja na studia w trybie niestacjonarnym będą wiązały się z wnoszeniem opłat za czesne, które zazwyczaj można podzielić na kilka rat. Informacje na temat cen i ewentualnych promocji można zgłębić na internetowej stronie uczelni.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Uczelnie w Poznaniu posiadają odgórnie ustalane procedury rekrutacyjne. Przedmiotami wiodącymi dla znacznej części uczelni wyższych w Polsce na kierunek Położnictwo są biologia oraz chemia. Dlatego warto podejść do egzaminu na poziomie rozszerzonym właśnie z tych przedmiotów.

Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni zawczasu postarać się o uzyskanie wysokich wyników z egzaminów końcowych, aby oceny otrzymane na dyplomie ukończenia tego etapu były jak najwyższe.

Znacznie ułatwiony start na dowolnie wybrany kierunek studiów, w tym także Położnictwo, będą mieli laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim – otrzymają oni wówczas stuprocentowy wynik z egzaminu maturalnego bez konieczności podchodzenia do niego, o ile nie należy do kierunków obowiązkowych, oszczędzając sobie tym samym dużą dawkę stresu.

Położnictwo można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, będących wyborem znacznej większości przyszłych studentów ze względu na możliwość utrzymania ciągłości przyswajanej wiedzy, oraz niestacjonarnych, które gwarantują możliwość na przykład pogodzenia życia zawodowego ze zdobywaniem wyższego wykształcenia.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby mieć szansę na wkroczenie w szeregi studentów Położnictwa w Poznaniu, będzie wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej uczelni formularza wynikami uzyskanymi na egzaminie dojrzałości lub ocenami z poprzedniego etapu studiów.

Po pozytywnym przejściu przez cały proces rekrutacji, należy skompletować potrzebne dokumenty, aby nie zostać skreślonym z listy studentów. W tym celu staniesz przed koniecznością odwiedzenia fotografa i wykonania zdjęcia o wymiarach 35X45mm i doniesienia go w ustalonym terminie wraz z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub świadectwem maturalnym.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Położnictwo w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Położnictwo w Poznaniu?

Nie jesteś do końca pewien, jakie możliwości zawodowe otwiera przed sobą ukończenie studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu, a coraz poważniej myślisz o wkroczeniu na tę ścieżkę edukacji? Zapoznanie się z poniższymi akapitami powinno rozwiać twoje wszelkie wątpliwości.

Pierwszym miejscem podjęcia zawodu, jaki przychodzi na myśl po usłyszeniu słowa „położna”, jest bez wątpienia szpital. Dlatego też większość absolwentów studiów medycznych na kierunku Położnictwo stara się o posadę właśnie w szpitalach, posiadających oddziały położnicze.

Ze względu na społeczne zaufanie, jakim zwykle obdarzane są absolwentki i absolwenci studiów na kierunku Położnictwo, będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach opiekuńczych dla dzieci, domach dziecka, żłobkach, przedszkolach, hospicjach oraz wszędzie tam, gdzie brakuje wykwalifikowanej kadry, zdolnej do podjęcia opieki nad najmłodszymi.

Jako absolwent kierunku Położnictwo w Poznaniu bez problemu znajdziesz zatrudnienie w państwowych i prywatnych klinikach ginekologicznych, gdzie nie tylko zapewnisz opiekę ciężarnej, pomożesz w trudach porodu, ale również poinstruujesz świeżo upieczonych rodziców, w jaki sposób należy opiekować się noworodkiem.

Z otwartymi ramionami przyjmą cię także oddziały neonatologiczne oraz pediatryczne, gdzie jako prawa ręka każdego lekarza wykorzystasz zdobyte na studiach na kierunku Położnictwo umiejętności podczas pracy z noworodkami oraz kobietami w różnych fazach ciąży.

Mniej typowy rodzaj zatrudnienia, ale wciąż bardzo powszechny wśród absolwentów Położnictwa, skieruje cię ku poradniom seksuologicznym, szkołom rodzenia, a nawet poradniach laktacyjnych. Szczegółowa wiedza na temat kobiecego organizmu w okresie ciąży, porodu oraz połogu, a ponadto ogromny prestiż społeczny, jakim cieszy się większość położnych, zagwarantuje ci możliwość podjęcia ciekawej pracy, zgodnej z twoimi zainteresowaniami i osobistymi predyspozycjami.

Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu?

Nastoletni wiek i idąca za tym chaotyczność i niezdecydowanie większości jego reprezentantów nie sprzyjają podejmowaniu rozsądnych decyzji, które miałyby się odbić na całym przyszłym życiu. Dlatego jeśli zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu, powinieneś zapoznać się z opiniami studentów.

 

Magdalena, studentka drugiego roku Położnictwa w Poznaniu, mówi:

„Szczerze mówiąc wybór idealnego dla mnie kierunku studiów był czymś bardzo skomplikowanym. Nie wiedziałam co chciałabym robić po studiach, wiedziałam natomiast, że chcę związać swoją przyszłość z Poznaniem, najpiękniejszym miastem w naszym kraju. Ostatecznie zdecydowałam się na wybór studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu i uważam, że nie mogłam podjąć lepszej decyzji.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)