Położnictwo - Poznań
Dodaj do ulubionych

17.08.2023

Położnictwo studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Położnictwo w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Studia na kierunku położnictwo w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia położnicze poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk medycznych, biologicznych i psychologicznych. Absolwenci położnictwa mają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania organizmu noworodków i sprawowania opieki nad ciężarną kobietą. Poza umiejętnościami takimi jak rozpoznawanie ciąży czy odbieranie porodu, studenci uczą się kompetencji społecznych ważnych w przypadku postępowania z depresją poporodową.

Najczęstszym miejscem pracy absolwentów tego kierunku są szpitale, kliniki oraz placówki medyczne posiadające oddziały położnicze. Studia położnicze dają kompetencje niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie np. metod planowania rodziny. Położne i położnicy znajdują zatrudnienie także w szkołach rodzenia czy sanatoriach.
 

Uczelnie

W Poznaniu położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMP).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku położnictwo w Poznaniu >

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Położnictwo w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia.

Wymagania rekrutacyjne na kierunki studiów w Poznaniu są determinowane przez odgórne ustalenia każdej z uczelni. Mogą się one zmieniać, dlatego warto być na bieżąco poprzez śledzenie stron internetowych wybranej placówki edukacyjnej.

Jako że Położnictwo należy do grona kierunków medycznych, w procesie rekrutacji na większości poznańskich uczelni będą liczyły się następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka. Warto podejść do nauki odpowiednio wcześnie oraz zdawać wymienione dziedziny na poziomie rozszerzonym, co znacznie zwiększy szanse na osiągnięcie maturalnego sukcesu, a tym samym na przyjęcie do grona studentów Położnictwa w Poznaniu.

 

Położnictwo Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – przedmioty maturalne

Na kierunek położnictwo w rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązują wyniki z egzaminów z jednego z następujących przedmiotów maturalnych: biologia, chemia, fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Poznaniu

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku położnictwo studenci nauczą się opieki nad kobietami ciężarnymi oraz noworodkami. Ponadto poznają zasady monitorowania przebiegu ciąży, wykonywania podstawowych badań oraz przyjmowania porodu. Dowiedzą się także, w jaki sposób opiekować się kobietą w okresie połogu oraz współpracować z lekarzami różnorodnych specjalizacji.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, szkołach rodzenia, oddziałach położniczych i ginekologicznych, czy w ośrodkach położniczej opieki domowej.

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie nauki na niemal każdych studiach medycznych, będziesz musiał zapoznać się z ogólną teorią istnienia ludzkich organizmów żywych. Wobec tego poznasz ludzką anatomię, fizjologię, genetykę oraz szereg procesów biochemicznych, mających miejsce w organizmie człowieka zdrowego i chorego.

Po czasie zaczniesz rozszerzać swoje umiejętności o bardziej specjalistyczną wiedzę kierunkową. Wtedy też poznasz wszystkie etapy życia człowieka, a szczególną wagę przyłożysz do zgłębienia procesów rozwojowych noworodków i małych dzieci.

W ramach praktycznych zajęć warsztatowych, początkowo przy użyciu manekinów, będziesz się uczyć poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych noworodków, aby móc instruować świeżo upieczonych rodziców, nie mających przecież instrukcji obsługi do swojego noworodka.

Przedmiotami, które prawdopodobnie napotkasz na swojej edukacyjnej ścieżce, będą:

  • Anatomia
  • Fizjologia
  • Genetyka
  • Etyka pracy położnej
  • Patologie położnicze

Na Położnictwie będziesz się uczyć również o życiu płodowym człowieka, dzięki czemu zrozumiesz procesy hormonalne, mające miejsce w cele kobiety w okresie ciąży. Dowiesz się, co ma wpływ na kobiecą laktację oraz jaką rolę odgrywają czynniki stresogenne dla całokształtu ciąży i porodu.

Zgłębisz wiadomości ze świata suplementów diety, koniecznych do wdrażania dla ciężarnych, borykających się z rozmaitymi niedoborami, dowiesz się jakie mleka zastępcze są najlepsze dla noworodków oraz jaką dietę powinna trzymać kobieta ciężarna i karmiąca piersią.

Nie bez znaczenia pozostanie przyswojenie podstaw psychologii, które pozwolą ci zrozumieć stres, niepokój i szereg innych, nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, jakich może doświadczać każda kobieta tuż przed porodem oraz bezpośrednio po nim.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku położnictwo to program akademicki, który przygotowuje studentów do pracy w dziedzinie opieki nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu, a także opieki nad noworodkami i niemowlętami. Program ten obejmuje szeroki zakres tematyczny, począwszy od podstawowej wiedzy z zakresu biologii, anatomii, fizjologii i patologii rozwoju ciąży, poprzez umiejętności pielęgnacyjne, komunikacyjne i terapeutyczne, aż po specjalistyczne zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych i położniczych.

Podczas studiów na kierunku położnictwo, studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu np. medycyny, biologii i nauk społecznych, w tym podstawowe pojęcia związane z anatomią i fizjologią żeńskiego układu rozrodczego, procesem ciąży, porodem i połogiem, a także zdrowiem noworodka i niemowląt. Uczą się również m.in. zasad prowadzenia wywiadu z pacjentką, przeprowadzania badania fizykalnego, interpretacji wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, oraz rozpoznawania i leczenia schorzeń położniczych.

W ramach studiów na kierunku położnictwo, studenci poznają także różnorodne aspekty opieki nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu, takie jak aspekty psychologiczne, społeczne, kulturowe i bioetyczne. Uczą się także zasad prowadzenia zdrowego stylu życia w okresie ciąży, przygotowania do porodu, prowadzenia porodu fizjologicznego i interwencyjnego, a także opieki połogowej i karmienia piersią. Studenci uczą się również udzielania wsparcia psychologicznego kobietom w trudnych sytuacjach, takim jak powikłania ciąży, porodu czy straty okołoporodowe.

 

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek położnictwo - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Poznaniu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć tylko w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych. Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są zazwyczaj płatne.

Studia na położnictwie oferuje tylko jedna poznańska uczelnia publiczna w trybie stacjonarnym. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci wyniki rekrutacji poznać mogą w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Szkoły publikują informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki oraz punktów zdobytych przez kandydatów w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio w siedzibie uczelni – niektóre szkoły wyższe umożliwiają jednak dostarczenie plików za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie – zazwyczaj można tego dokonywać tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji, a kandydaci mają kilka dni na dopełnienie formalności. Pamiętaj, by dostarczyć kompletny zestaw dokumentów – spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – do 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Poznaniu?

Nastoletni wiek i idąca za tym chaotyczność i niezdecydowanie większości jego reprezentantów nie sprzyjają podejmowaniu rozsądnych decyzji, które miałyby się odbić na całym przyszłym życiu. Dlatego jeśli zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu, powinieneś zapoznać się z opiniami studentów.

 

Magdalena, studentka drugiego roku Położnictwa w Poznaniu, mówi:

„Szczerze mówiąc wybór idealnego dla mnie kierunku studiów był czymś bardzo skomplikowanym. Nie wiedziałam co chciałabym robić po studiach, wiedziałam natomiast, że chcę związać swoją przyszłość z Poznaniem, najpiękniejszym miastem w naszym kraju. Ostatecznie zdecydowałam się na wybór studiów na kierunku Położnictwo w Poznaniu i uważam, że nie mogłam podjąć lepszej decyzji.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Poznań studia i stopnia

Położnictwo Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Poznań studia stacjonarne

Położnictwo Poznań studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia