Fizjoterapia - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

fizjoterapia

Odkryj kierunek fizjoterapia we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Fizjoterapia studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku fizjoterapia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

We Wrocławiu fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF), Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW) oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Opis kierunku

Studenci kierunku fizjoterapia rozwiną wszechstronną wiedzę z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób udzielać świadczeń zdrowotnych oraz diagnozować choroby narządów ruchu. W ramach kształcenia nauczą się wykorzystywania technik fizjoterapii oraz masażu w praktyce zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gabinetach fizjoterapii i masażu. Ponadto mogą podjąć pracę w ośrodkach spa i wellness, ośrodkach odnowy biologicznej, klubach sportowych oraz siłowniach. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10,6 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych fizjoterapia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (ponad 700 zgłoszeń - 8 osób na miejsce).
 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrana była przez ponad 10 tys. kandydatów. 

Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wynosi około 10000 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • matematyka

 

Wszystkie osoby, które chciałyby podjąć studia medyczne na kierunku fizjoterapia, powinny jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. To on jako jedyny otwiera drogę do rozpoczęcia kształcenia na wymarzonym kierunku. Jeżeli poważnie myślisz zatem o rozpoczęciu studiów fizjoterapeutycznych, to swoje przygotowania powinieneś zacząć od intensywnej nauki biologii, ponieważ to w oparciu o tę dziedzinę nauki będziesz rozwijać swoje przyszłe kompetencje.

Możesz także część swojej uwagi skupić na nauce chemii,fizykii oraz języka obcego nowożytniego, gdyż te przedmioty także ułatwią ci naukę na tym kierunku. Określ także swoje predyspozycje fizyczne – nie są one uwzględniane w procesie rekrutacji, ale każdego fizjoterapeutę powinna cechować wysoka sprawność fizyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię we Wrocławiu

Fizjoterapię we Wrocławiu można podjąć na dwóch uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także na jednej niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu.
Każda z uczelni zapewnia ciekawy program studiów, który łączy wiedzę praktyczną razem z wiedzą teoretyczną. 
 

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie we Wrocławiu

Fizjoterapię we Wrocławiu można studiować bezpłatnie w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Na uczelniach publicznych obowiązuje konkurs świadectw. 

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu można podjąć na dwóch prywatnych uczelniach Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także na jednej niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii we Wrocławiu

Kwestia finansów bywa niezwykle istotna przy wyborze studiów, dlatego trzeba pamiętać, że studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu wahają się od 7000 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne oferowane przez wrocławskie uczelnie są płatne. Niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Bezpłatne są jedynie studia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Fizjoterapia to jeden z najważniejszych kierunków studiów medycznych. Studia w tym zakresie uważane są za szczególnie rozwojowe, a na rynku pracy nieustannie istnieje zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Warto podkreślić, że wykwalifikowani specjaliści są doceniani zarówno w kraju, jak i za granicą.

Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wiedzę i umiejętności odnoszące się do kinezyterapii, fizykoterapii, masażu. Zgłębiają także treści z zakresu wiedzy klinicznej, która obejmuje ortopedię, pediatrię, neurologię, reumatologię, kardiologię, ginekologię i wiele innych.

Zawód fizjoterapeuty związany jest z procesem diagnostyczno-terapeutycznym. Oznacza to, że studenci muszą opanować umiejętności wykonywania i interpretacji tekstów klinicznych, a także poszczególnych procedur, w tym terapii manualnej oraz zabiegów, w których wykorzystuje się czynniki naturalne (fizykalne).

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student fizjoterapii ma okazję zdobyć rzetelne wykształcenie. Poznaje budowę anatomiczną poszczególnych układów organizmu ludzkiego i podstawowe zależności pomiędzy ich budową i funkcją w warunkach zdrowia i choroby. Zapoznaje się także z rodzajami metod obrazowania, z zasadami ich przeprowadzania, jak również z wartością diagnostyczną.

Studenci mają okazję poznać mianownictwo anatomiczne, które jest niezwykle istotne w przypadku opisu stanu zdrowia. Zgłębiają również podstawowe właściwości fizyczne, budowę i funkcje komórek i tkanek organizmu człowieka oraz metody oceny czynności poszczególnych narządów i układów wraz z możliwościami ich wykorzystania do oceny stanu funkcjonalnego pacjenta w różnych obszarach klinicznych. Dowiesz się także, jak wyglądają modele komunikowania się w opiece zdrowotnej.

 

Umiejętności

Studenci fizjoterapii potrafią dokonać pomiaru i prawidłowo zinterpretować wyniki analiz podstawowych wskaźników czynności układu krążenia, składu krwi oraz statycznych i dynamicznych wskaźników układu oddechowego. Umiejętnie sprawdzają zdolność wysiłkową, tolerancję wysiłkową, poziom zmęczenia i przetrenowania. Oceniają wpływ czynników fizycznych na organizm człowieka, odróżniają przy tym reakcje prawidłowe i zaburzone.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się przewidywać skutki stosowania różnego typu obciążeń mechanicznych na zmienione patologicznie struktury ciała człowieka. Studenci potrafią rozpoznać sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, a także w odpowiedni sposób udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Studenci potrafią oszacować koszt postępowania fizjoterapeutycznego, a także uczą się rozmawiać z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną pacjenta; stosują przy tym techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci fizjoterapii mają świadomość, że studia medyczne wymagają nieustannego dokształcania się oraz dbania o sprawność fizyczną. Wypełniają swoje służbowe obowiązki, przestrzegając etycznych zasad i reguł prawnych. Potrafią uszanować człowieka pod względem przekonań religijnych i kulturowych, co niejednokrotnie ma znaczenie w postępowaniu procesów rehabilitacyjnych. Okazują szacunek pacjentowi oraz mają świadomość wpływu sytuacji życiowych pacjentów na ich stan zdrowia.

Studenci nabywają umiejętności sprowadzające się do działania w warunkach niepewności i stresu. Identyfikują zagrożenie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na indywidualnych, jak i zespołowych stanowiskach pracy.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia ustalany jest w indywidualny sposób przez poszczególne uczelnie wyższe. Może różnić się doborem przedmiotów oraz końcowymi efektami kształcenia. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych, pracowniach laboratoryjnych, ale także w szpitalach, między innymi w prosektorium.

Propozycja kształcenia tego typu łączy nauki biomedyczne, społeczne i pedagogiczne z naukami obejmującymi wiedzę z zakresu fizjoterapii. W interdyscyplinarnie opracowanym programie zajęć znajdziemy przedmioty ogólne i kierunkowe. Na studentów czekają także specjalizacje, które mają znaczenie dla dalszej ścieżki zawodowej. Wybrane specjalności również mają realny wpływ na siatkę zajęć.

 

W programie studiów na kierunku Fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia
 • medycyna fizykalna
 • fizjoterapia ogólna
 • komunikacja interpersonalna
 • masaż
 • kształtowanie ruchu
 • kinezyterapia
 • historia rehabilitacji
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • genetyka

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Jeśli chodzi Ci po głowie studiowanie fizjoterapii, pamiętaj, że kandydaci na tego typu kierunek powinni spełnić określone wymagania. Przede wszystkim są to studia dla osób lubiących pracę z ludźmi. Powinieneś/powinnaś interesować się zdrowiem i jakością życia. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia to swego rodzaju zawodowy obowiązek.

Przyszli studenci powinni być cierpliwi, empatyczni, obowiązkowi. Zasady w tym zawodzie są istotne, zwłaszcza że mogą pomóc dojść do postawionego celu. Powinieneś/powinnaś być wnikliwa i mieć predyspozycje do motywowania innych. Optymizm, ale i racjonalność myślenia to w tym zawodzie podstawa. Przydatne okażą się predyspozycje manualne. Kandydaci powinni być sprawni fizycznie.

 

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

 

Fizjoterapia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Absolwenci fizjoterapii mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zajmują się rozpoznawaniem urazów, przeprowadzają diagnostykę dla potrzeb fizjoterapii, a także planują, przeprowadzają oraz kontrolują procesy fizjoterapii. Zatrudniani są w placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i gabinetach odnowy biologicznej. Mogą również prowadzić własną działalność fizjoterapeutyczną.

Podejmują działania profilaktyczne, opracowują programy usprawniania ruchowego, oceniają stan pacjenta, prowadzą kinezyterapię. Zajmują się leczeniem lub nadzorowaniem leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i oddechowymi.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • szpitale kliniczne, wojewódzkie, miejskie i uzdrowiskowe
 • gabinety fizjoterapeutyczne
 • uzdrowiska i sanatoria rehabilitacyjne
 • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawcze
 • poradnie i zakłady pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej
 • hospicja
 • domy dziecka i domy opieki
 • przychodnie sportowo-lekarskie i kluby sportowe
 • gabinety odnowy biologicznej, masażu oraz terapii manualnej
 • kliniki zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości

 

Stanowiska pracy, które obejmują absolwenci studiów medycznych w zakresie fizjoterapii, uzależnione jest od ukończonej specjalności oraz dodatkowych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • fizjoterapeuta
 • doradca zawodowy
 • menedżer
 • specjalista ds. promocji zdrowia

 

Ile zarabiają studenci kierunku studiów Fizjoterapia?

Absolwenci kierunku studiów Fizjoterapia, po zdaniu egzaminu zawodowego najczęściej podejmują pracę fizjoterapeuty m.in. w poradniach lub szpitalach. Bardzo często postanawiają otworzyć własną praktykę. Innymi najpopularniejszymi zawodami są rehabilitant oraz masażysta. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta musi wykazać się sporą empatią i zrozumieniem w stosunku do pacjentów. Do jego obowiązków należy prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych i opracowywanie planu terapii dla osób chorych luz z kontuzjami. Może zajmować się także prowadzeniem działań profilaktycznych. Mediana zarobków fizjoterapeuty wynosi 3530 zł brutto miesięcznie.

 

Rehabilitant

Podobnie jak fizjoterapeuta zajmuje się prowadzeniem rehabilitacji i działań profilaktycznych wśród swoich klientów. Opracowuje plan oraz zestaw ćwiczeń dla poszczególnych pacjentów, a także prowadzi ich dokumentację medyczną. Mediana zarobków rehabilitanta wynosi 3180 zł brutto miesięcznie.

 

Masażysta

Masażysta na co dzień zajmuje się wykonywaniem masaży rehabilitacyjnych, ale także tych relaksacyjnych i sportowych, które są dopasowane do potrzeb poszczególnych klientów. Niektórzy z nich zajmują się zabiegami przeciwobrzękowymi. Mediana zarobków wynosi około 3120 zł brutto miesięcznie.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ praca.pl (sierpień 2021)

 

Pamiętaj, że podane kwoty są orientacyjne i mogą się różnić między sobą, na co wpływa wiele czynników. Zróżnicowanie w stawkach uzależnione jest m.in. od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków obcych, wielkości firmy czy miejsca pracy – wynagrodzenia mogą być uzależnione od danego województwa lub miasta.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferuje również Akademia Wychowania Fizycznego. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we Wrocławiu, AWF oraz uczelni niepublicznejCeny wynosi około 10000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. Na podstawie wyników zdobytych przez kandydatów uczelnie przyjmują te osoby, które zdobyły największą liczbę punktów.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Nauka na studiach nie musi być płatna – dotyczy to w szczególności studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych. Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są z kolei płatne.

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 10000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w indywidualnym dla każdej uczelni terminie w systemie IRK lub ERK. Kandydaci otrzymują informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na wybrane kierunki w prywatnym profilu, dzięki czemu mogą oni nie tylko poznać swoje miejsce na liście rankingowej, ale również dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – 14.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma doręczenia dokumentów rekrutacyjnych może być inna w każdej szkole wyższej, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami konkretnej instytucji. Najczęściej kandydaci dostarczają zestawy osobiście do siedziby uczelni, niekiedy jednak dopuszczalna jest możliwość wysłania pliku za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Niedługo po ogłoszeniu listy rankingowej oraz wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni, a spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – od 15.07.2022 do 18.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 18.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Wydział Fizjoterapii) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować fizjoterapię, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Proces kwalifikacyjny ulega zmianie w zależności od etapu i trybu kształcenia. Poszczególne wymogi są ustalane indywidualnie przez wybrane uczelnie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie fizjoterapii muszą zdać obowiązkowe egzaminy maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym. Warto jednak pokusić się także o dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Przyszli studenci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji w zakresie fizjoterapii.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne we Wrocławiu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Studia we Wrocławiu na kierunku fizjoterapia możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto rozważyć studia zaoczne, które w zależności od wybranej uczelni odbywają się od poniedziałku do piątku, jak w przypadku studiów dziennych, lub od piątku do niedzieli, czyli w trybie weekendowym.

W zależności od wybranej uczelni studenci mają okazję rozwijać się w ramach dodatkowych kursów, na przykład z masażu czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferty kursowe i specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci mają okazję zdobyć najwyższej jakości kształcenie, które obejmuje ogólną wiedzę medyczną i szczegółowe treści odnoszące się do fizjoterapii. Studenci uczą się jak przeprowadzić poprawną diagnozę i prognozowanie funkcjonalne, prowadzić odpowiednią terapię, wspomagać procesy leczenia z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Studenci zdobywają umiejętności odnoszące się do rozpoznawania dysfunkcji, planowania, przeprowadzania, kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Rozwijają także zdolności komunikacyjne, które ułatwiają kontakt z pacjentem.

dowiedz się więcej na temat kierunku fizjoterapia studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Studia niestacjonarne realizowane w formie zaocznej i wieczorowej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Studia medyczne są stosunkowo drogie, ale wszystko zależy od wybranego kierunku, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowym cennikiem, który zawiera informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek. Wszelkie informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Pamiętaj także, że studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku fizjoterapia - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Studia na kierunku fizjoterapia mogą dawać wiele satysfakcji, jeżeli tylko towarzyszą im pasja i zaangażowanie.

Dominika, studentka trzeciego roku, mówi:

Od zawsze bardzo lubiłam różne formy aktywności fizyczne, więc chciałam pójść na studia, na których swoje zainteresowanie będę mogła przekuć w wykształcenie i przyszłą pracę. Studia na kierunku fizjoterapia spełniają moje wszystkie wymagania, ponieważ wiem, że robię coś, co kocham, a swoją wiedzę i doświadczenie mogę przekazywać innym.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Wrocław studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Wrocław studia stacjonarne

Fizjoterapia Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski