Fizjoterapia - Wrocław

Fizjoterapia - Wrocław

Fizjoterapia - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

fizjoterapia

Odkryj kierunek fizjoterapia we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Fizjoterapia studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferuje również Akademia Wychowania Fizycznego. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMED we Wrocławiu, AWF oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 7000 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku fizjoterapia rozwiną wszechstronną wiedzę z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób udzielać świadczeń zdrowotnych oraz diagnozować choroby narządów ruchu. W ramach kształcenia nauczą się wykorzystywania technik fizjoterapii oraz masażu w praktyce zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gabinetach fizjoterapii i masażu. Ponadto mogą podjąć pracę w ośrodkach spa i wellness, ośrodkach odnowy biologicznej, klubach sportowych oraz siłowniach. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

 

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • matematyka

 

Wszystkie osoby, które chciałyby podjąć studia medyczne na kierunku fizjoterapia, powinny jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. To on jako jedyny otwiera drogę do rozpoczęcia kształcenia na wymarzonym kierunku. Jeżeli poważnie myślisz zatem o rozpoczęciu studiów fizjoterapeutycznych, to swoje przygotowania powinieneś zacząć od intensywnej nauki biologii, ponieważ to w oparciu o tę dziedzinę nauki będziesz rozwijać swoje przyszłe kompetencje.

Możesz także część swojej uwagi skupić na nauce chemii,fizykii oraz języka obcego nowożytniego, gdyż te przedmioty także ułatwią ci naukę na tym kierunku. Określ także swoje predyspozycje fizyczne – nie są one uwzględniane w procesie rekrutacji, ale każdego fizjoterapeutę powinna cechować wysoka sprawność fizyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Fizjoterapia to jeden z najważniejszych kierunków studiów medycznych. Studia w tym zakresie uważane są za szczególnie rozwojowe, a na rynku pracy nieustannie istnieje zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Warto podkreślić, że wykwalifikowani specjaliści są doceniani zarówno w kraju, jak i za granicą.

Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wiedzę i umiejętności odnoszące się do kinezyterapii, fizykoterapii, masażu. Zgłębiają także treści z zakresu wiedzy klinicznej, która obejmuje ortopedię, pediatrię, neurologię, reumatologię, kardiologię, ginekologię i wiele innych.

Zawód fizjoterapeuty związany jest z procesem diagnostyczno-terapeutycznym. Oznacza to, że studenci muszą opanować umiejętności wykonywania i interpretacji tekstów klinicznych, a także poszczególnych procedur, w tym terapii manualnej oraz zabiegów, w których wykorzystuje się czynniki naturalne (fizykalne).

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student fizjoterapii ma okazję zdobyć rzetelne wykształcenie. Poznaje budowę anatomiczną poszczególnych układów organizmu ludzkiego i podstawowe zależności pomiędzy ich budową i funkcją w warunkach zdrowia i choroby. Zapoznaje się także z rodzajami metod obrazowania, z zasadami ich przeprowadzania, jak również z wartością diagnostyczną.

Studenci mają okazję poznać mianownictwo anatomiczne, które jest niezwykle istotne w przypadku opisu stanu zdrowia. Zgłębiają również podstawowe właściwości fizyczne, budowę i funkcje komórek i tkanek organizmu człowieka oraz metody oceny czynności poszczególnych narządów i układów wraz z możliwościami ich wykorzystania do oceny stanu funkcjonalnego pacjenta w różnych obszarach klinicznych. Dowiesz się także, jak wyglądają modele komunikowania się w opiece zdrowotnej.

 

Umiejętności

Studenci fizjoterapii potrafią dokonać pomiaru i prawidłowo zinterpretować wyniki analiz podstawowych wskaźników czynności układu krążenia, składu krwi oraz statycznych i dynamicznych wskaźników układu oddechowego. Umiejętnie sprawdzają zdolność wysiłkową, tolerancję wysiłkową, poziom zmęczenia i przetrenowania. Oceniają wpływ czynników fizycznych na organizm człowieka, odróżniają przy tym reakcje prawidłowe i zaburzone.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się przewidywać skutki stosowania różnego typu obciążeń mechanicznych na zmienione patologicznie struktury ciała człowieka. Studenci potrafią rozpoznać sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, a także w odpowiedni sposób udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Studenci potrafią oszacować koszt postępowania fizjoterapeutycznego, a także uczą się rozmawiać z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną pacjenta; stosują przy tym techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci fizjoterapii mają świadomość, że studia medyczne wymagają nieustannego dokształcania się oraz dbania o sprawność fizyczną. Wypełniają swoje służbowe obowiązki, przestrzegając etycznych zasad i reguł prawnych. Potrafią uszanować człowieka pod względem przekonań religijnych i kulturowych, co niejednokrotnie ma znaczenie w postępowaniu procesów rehabilitacyjnych. Okazują szacunek pacjentowi oraz mają świadomość wpływu sytuacji życiowych pacjentów na ich stan zdrowia.

Studenci nabywają umiejętności sprowadzające się do działania w warunkach niepewności i stresu. Identyfikują zagrożenie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na indywidualnych, jak i zespołowych stanowiskach pracy.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia ustalany jest w indywidualny sposób przez poszczególne uczelnie wyższe. Może różnić się doborem przedmiotów oraz końcowymi efektami kształcenia. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych, pracowniach laboratoryjnych, ale także w szpitalach, między innymi w prosektorium.

Propozycja kształcenia tego typu łączy nauki biomedyczne, społeczne i pedagogiczne z naukami obejmującymi wiedzę z zakresu fizjoterapii. W interdyscyplinarnie opracowanym programie zajęć znajdziemy przedmioty ogólne i kierunkowe. Na studentów czekają także specjalizacje, które mają znaczenie dla dalszej ścieżki zawodowej. Wybrane specjalności również mają realny wpływ na siatkę zajęć.

 

W programie studiów na kierunku Fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia
 • medycyna fizykalna
 • fizjoterapia ogólna
 • komunikacja interpersonalna
 • masaż
 • kształtowanie ruchu
 • kinezyterapia
 • historia rehabilitacji
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • genetyka

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Jeśli chodzi Ci po głowie studiowanie fizjoterapii, pamiętaj, że kandydaci na tego typu kierunek powinni spełnić określone wymagania. Przede wszystkim są to studia dla osób lubiących pracę z ludźmi. Powinieneś/powinnaś interesować się zdrowiem i jakością życia. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia to swego rodzaju zawodowy obowiązek.

Przyszli studenci powinni być cierpliwi, empatyczni, obowiązkowi. Zasady w tym zawodzie są istotne, zwłaszcza że mogą pomóc dojść do postawionego celu. Powinieneś/powinnaś być wnikliwa i mieć predyspozycje do motywowania innych. Optymizm, ale i racjonalność myślenia to w tym zawodzie podstawa. Przydatne okażą się predyspozycje manualne. Kandydaci powinni być sprawni fizycznie.

 

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

 

Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Absolwenci fizjoterapii mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zajmują się rozpoznawaniem urazów, przeprowadzają diagnostykę dla potrzeb fizjoterapii, a także planują, przeprowadzają oraz kontrolują procesy fizjoterapii. Zatrudniani są w placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i gabinetach odnowy biologicznej. Mogą również prowadzić własną działalność fizjoterapeutyczną.

Podejmują działania profilaktyczne, opracowują programy usprawniania ruchowego, oceniają stan pacjenta, prowadzą kinezyterapię. Zajmują się leczeniem lub nadzorowaniem leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i oddechowymi.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • szpitale kliniczne, wojewódzkie, miejskie i uzdrowiskowe
 • gabinety fizjoterapeutyczne
 • uzdrowiska i sanatoria rehabilitacyjne
 • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawcze
 • poradnie i zakłady pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej
 • hospicja
 • domy dziecka i domy opieki
 • przychodnie sportowo-lekarskie i kluby sportowe
 • gabinety odnowy biologicznej, masażu oraz terapii manualnej
 • kliniki zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości

 

Stanowiska pracy, które obejmują absolwenci studiów medycznych w zakresie fizjoterapii, uzależnione jest od ukończonej specjalności oraz dodatkowych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • fizjoterapeuta
 • doradca zawodowy
 • menedżer
 • specjalista ds. promocji zdrowia

 

Ile zarabiają studenci kierunku studiów Fizjoterapia?

Absolwenci kierunku studiów Fizjoterapia, po zdaniu egzaminu zawodowego najczęściej podejmują pracę fizjoterapeuty m.in. w poradniach lub szpitalach. Bardzo często postanawiają otworzyć własną praktykę. Innymi najpopularniejszymi zawodami są rehabilitant oraz masażysta. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta musi wykazać się sporą empatią i zrozumieniem w stosunku do pacjentów. Do jego obowiązków należy prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych i opracowywanie planu terapii dla osób chorych luz z kontuzjami. Może zajmować się także prowadzeniem działań profilaktycznych. Mediana zarobków fizjoterapeuty wynosi 3530 zł brutto miesięcznie.

 

Rehabilitant

Podobnie jak fizjoterapeuta zajmuje się prowadzeniem rehabilitacji i działań profilaktycznych wśród swoich klientów. Opracowuje plan oraz zestaw ćwiczeń dla poszczególnych pacjentów, a także prowadzi ich dokumentację medyczną. Mediana zarobków rehabilitanta wynosi 3180 zł brutto miesięcznie.

 

Masażysta

Masażysta na co dzień zajmuje się wykonywaniem masaży rehabilitacyjnych, ale także tych relaksacyjnych i sportowych, które są dopasowane do potrzeb poszczególnych klientów. Niektórzy z nich zajmują się zabiegami przeciwobrzękowymi. Mediana zarobków wynosi około 3120 zł brutto miesięcznie.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ praca.pl (sierpień 2021)

 

Pamiętaj, że podane kwoty są orientacyjne i mogą się różnić między sobą, na co wpływa wiele czynników. Zróżnicowanie w stawkach uzależnione jest m.in. od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków obcych, wielkości firmy czy miejsca pracy – wynagrodzenia mogą być uzależnione od danego województwa lub miasta.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierunek studiów Fizjoterapia odbywa się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Studia odbywają się w systemie jednostopniowym – są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc 90 osób)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów 10000 zł)

 

Studia na kierunku Fizjoterapia przeznaczone są dla osób, które czują powołanie i potrzebę pomagania chorym, są cierpliwe, a przedmioty takie jak: biologia i chemia nie sprawiają im trudności. Cierpliwość i wyrozumiałość są tutaj niezwykle istotne, ponieważ praca z osobami chorymi bywa trudna.

Studia na kierunku Fizjoterapia są świetnym wyborem dla tych osób, które w przyszłości chciałyby podjąć pracę fizjoterapeuty np. w ośrodkach rehabilitacyjnych lub w hospicjach. W czasie zajęć studenci zdobędą niezbędną wiedzę m.in. z mianownictwa anatomicznego i funkcjonowania poszczególnych układów np. ruchu. Podczas ćwiczeń i praktyk adepci dowiedzą się jak poprawić sprawność oraz zdolność wysiłkową swoich pacjentów. Po ukończeniu pięcioletnich studiów absolwenci mogą podejść do egzaminu zawodowego, którego zdanie umożliwi im wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.

Przedmioty, z jakimi studenci Fizjoterapii będą musieli się zmierzyć to m.in. biochemia, biofizyka, anatomia, język obcy, fizykoterapia, masaż, kinezyterapia, a także zaopatrzenie ortopedyczne.

Absolwenci Fizjoterapii mogą znaleźć zatrudnienie jako fizjoterapeuci, menedżerowie, specjaliści do spraw promocji zdrowia, a także doradcy zawodowi. Istnieje możliwość otworzenia także własnej praktyki.

Dowiedz się więcej

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Kierunek studiów Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbywa się na Wydziale Fizjoterapii. Studia realizowane są w systemie jednostopniowym – są to pięcioletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów 7000 zł)

 

Na Fizjoterapii odnajdą się osoby, które lubią pracę z ludźmi oraz są empatyczne i cierpliwe. Są to bardzo ważne cechy, ponieważ praca fizjoterapeuty opiera się głównie na pracy z osobami chorymi lub z dysfunkcjami, których stan psychiczny w wyniku choroby mógł ulec pogorszeniu.

Studia na kierunku Fizjoterapia będą doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą poznać szczegółową budowę anatomiczną człowieka i wady, jakie mogą powstać w wyniku nieprawidłowości. W czasie studiów adepci dowiedzą się jak pracować z osobą chorą i poznają metody rehabilitacji – dzieci i dorosłych. Podczas zajęć studenci dowiedzą się także jak pracować i komunikować się z pacjentem i jego bliskimi. Program zajęć przewiduje praktyki w szpitalach i klinikach, gdzie przyszli fizjoterapeuci mogą sprawdzić swoje umiejętności podczas bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Fizjoterapii to m.in. fizjoterapia ogólna, genetyka, język obcy, masaż, biochemia, pierwsza pomoc przedmedyczna oraz komunikacja.

Absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego mogą podjąć pracę m.in. w szpitalach, poradniach specjalistycznych, hospicjach, klubach sportowych i przychodniach sportowo-lekarskich oraz uzdrowiskach i sanatoriach.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Kierunek studiów Fizjoterapia na Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to jednolite studia magisterskie. W ofercie są także studia II stopnia.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Studia na kierunku Fizjoterapia skierowane są dla osób, które chcą pracować w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych lub ze sportowcami w klubach sportowych, jako fizjoterapeuci. Kandydaci powinni być empatyczni i cierpliwi, ponieważ są to niezbędne cechy przy pracy z osobami chorymi lub z kontuzjami.

Studiując kierunek studiów Fizjoterapia, dowiesz się jak funkcjonuje organizm człowieka, układy ruchu oraz poznasz metody rehabilitacji. W czasie zajęć nauczysz się również udzielać pierwszej pomocy oraz komunikować z pacjentem i jego bliskimi. Dowiesz się jak poprawić wydolność fizyczną, co będzie niezwykle istotną wiedzą przy pracy z osobami, które zawodowo są związane ze sportem. Program studiów przewiduje również praktyki w szpitalach lub klinikach pod nadzorem specjalistów. Kończąc studia na kierunku Fizjoterapia, możesz podejść do egzaminu zawodowego, którego zdanie zapewni ci prawo do wykonywania zawodu.

Przedmioty, z którymi mogą się zmierzyć studenci Fizjoterapii to m.in. genetyka, kinezyterapia, kształtowanie ruchu, język obcy, fizjoterapia ogólna, masaż oraz biochemia.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako fizjoterapeuci, doradcy zawodowi lub specjaliści ds. promocji zdrowia w klinikach zdrowia i urody, przychodniach sportowo-lekarskich, hospicjach, poradniach i sanatoriach rehabilitacyjnych. Część absolwentów decyduję się również na prowadzenie własnej praktyki.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować fizjoterapię, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Proces kwalifikacyjny ulega zmianie w zależności od etapu i trybu kształcenia. Poszczególne wymogi są ustalane indywidualnie przez wybrane uczelnie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Kandydaci na studia medyczne w zakresie fizjoterapii muszą zdać obowiązkowe egzaminy maturalne z przedmiotów na poziomie podstawowym. Warto jednak pokusić się także o dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Przyszli studenci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji w zakresie fizjoterapii.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne we Wrocławiu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Studia we Wrocławiu na kierunku fizjoterapia możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto rozważyć studia zaoczne, które w zależności od wybranej uczelni odbywają się od poniedziałku do piątku, jak w przypadku studiów dziennych, lub od piątku do niedzieli, czyli w trybie weekendowym.

W zależności od wybranej uczelni studenci mają okazję rozwijać się w ramach dodatkowych kursów, na przykład z masażu czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oferty kursowe i specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci mają okazję zdobyć najwyższej jakości kształcenie, które obejmuje ogólną wiedzę medyczną i szczegółowe treści odnoszące się do fizjoterapii. Studenci uczą się jak przeprowadzić poprawną diagnozę i prognozowanie funkcjonalne, prowadzić odpowiednią terapię, wspomagać procesy leczenia z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Studenci zdobywają umiejętności odnoszące się do rozpoznawania dysfunkcji, planowania, przeprowadzania, kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Rozwijają także zdolności komunikacyjne, które ułatwiają kontakt z pacjentem.

dowiedz się więcej na temat kierunku fizjoterapia studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Studia niestacjonarne realizowane w formie zaocznej i wieczorowej są studiami płatnymi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Studia medyczne są stosunkowo drogie, ale wszystko zależy od wybranego kierunku, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowym cennikiem, który zawiera informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek. Wszelkie informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Pamiętaj także, że studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku fizjoterapia - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia we Wrocławiu?

Studia na kierunku fizjoterapia mogą dawać wiele satysfakcji, jeżeli tylko towarzyszą im pasja i zaangażowanie.

Dominika, studentka trzeciego roku, mówi:

Od zawsze bardzo lubiłam różne formy aktywności fizyczne, więc chciałam pójść na studia, na których swoje zainteresowanie będę mogła przekuć w wykształcenie i przyszłą pracę. Studia na kierunku fizjoterapia spełniają moje wszystkie wymagania, ponieważ wiem, że robię coś, co kocham, a swoją wiedzę i doświadczenie mogę przekazywać innym.

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)