Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia w Bydgoszczy

bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Odkryj studia bezpieczeństwo wewnętrzne w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest to ścieżka kształcenia skupiona zarówno na przekazaniu wiedzy między innymi z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jak i również kryminalistyki, securitologii czy prawa karnego. Studia te są propozycją dla osób chcących na przykład poszerzyć wiedzę z obszaru funkcjonowania i współpracy pomiędzy instytucjami w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Program studiów dostarcza wiedzy między innymi o tym, jak wygląda zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zapozna studentów z prawem karnym, prawem wykroczeń i policyjnym oraz z przepisami regulującymi działanie służb, które są odpowiedzialne za utrzymywanie porządku publicznego. Student nauczy się również jak stosować narzędzia służące zwalczaniu przestępczości i te pomocne w walce z wszelkimi zagrożeniami, a także regulacji związanych z bezpieczeństwem informacji danych niejawnych.

Eksperci z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego posiadają odpowiednie kwalifikacje do tego, aby podjąć pracę między innymi w jednostkach zarządzania kryzysowego, w straży miejskiej, granicznej, żandarmerii wojskowej, formacjach zajmujących się ochroną osób i mienia, a także w administracji samorządowej i rządowej. 

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)