Administracja - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku administracja

Odkryj kierunek administracja w Bydgoszczy i sprawdź gdzie, możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

30.05.2023

Administracja studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Administracja w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku administracja w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Bydgoszczy rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Administracja Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studia administracyjne są niezwykle często wybierane przez studentów, ponieważ gwarantują nabycie potrzebnych umiejętności. W trakcie zdobywanego wykształcenia studenci uczą się, jak posługiwać się prawem, stosować prawidłową argumentację na podstawie przepisów prawa, stosować doktrynę i orzecznictwo, konstruować pisma urzędowe, prowadzić postępowania administracyjne.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku administracja w Bydgoszczy: administracja europejskaadministracja publicznaadministracja spraw wewnętrznych i kryminologiaadministracja w organach wymiaru sprawiedliwościadministracja skarbowapracownik w służbach mundurowych... specjalności na administracji w Bydgoszczy >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brana pod uwagę jest średnia punktów uzyskanych na egzmainie maturalnym. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 2900 zł do 3600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Bydgoszczy >
 
Praca po studiach
W zależności od ukończonej specjalizacji i zdobytych kwalifikacji absolwenci zatrudniani są w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, to znaczy gmin, powiatów i województw, w instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Administracja +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia w Bydgoszczy na kierunku administracja możesz rozpocząć na wielu uczelniach, co stanowi odpowiedź na ich popularność. Należy pamiętać jednak, że duże zainteresowanie kierunkiem przekłada się także na dużą liczbę zainteresowanych kandydatów, co w praktyce oznacza wiele osób chętnych. By mieć pewność, że staniesz się jednym ze studentów administracji, swoje przygotowania do egzaminu maturalnego musisz zacząć już dziś. Rozważ zdawanie przedmiotów z puli społeczno-ekonomicznej. Mogą to być przykładowo WOS lub historia na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Bydgoszczy

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Bydgoszczy

Administrację w Bydgoszczy można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także na trzech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Bydgoskiej Szkole Wyższej, Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. 
Każda z bydgoskiej uczelni oferuje świetnie przygotowanie z zakresu administracji, a także wybranej specjalności.   
 

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Bydgoszczy

Administrację w Bydgoszczy bezpłatnie można studiować jedynie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w trybie stacjonarnym.  

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Bydgoszczy

Administrację w Bydgoszczy w trybie niestacjonarnym (zaocznym) można podjąć na: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoskiej Szkole Wyższej, Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.  

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Bydgoszczy

Studia niestacjonarne na kierunku administracja w Bydgoszczy na uczelniach publicznych jak i prywatnych są płatne. Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku administracja na bydgoskich uczelniach wynosi około od 1940 zł do 3300 zł. Ceny uzależnione są od wybranej uczelni. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne niezależnie od typu uczelni zawsze są płatne. Jedyne bezpłatne studia na kierunku administracja w Bydgoszczy, jakie można podjąć to stacjonarne na uczelniach publicznych.  

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Kierunek administracja w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej uniwersalnych, a wszechstronne wykształcenie pozwala podjąć pracę w wielu miejscach. W trakcie zajęć studenci mają okazję zdobyć wiedzę z zakresu prawa i administracji. Kierunek jest nowoczesny, a przedmioty realizowane są w praktyczny sposób, dzięki czemu studenci zdobywają potrzebne do pracy umiejętności.

Nauczysz się tworzyć i stosować przepisy prawa na podstawie konkretnych przypadków, a także prowadzić i uczestniczyć w postępowaniach prawnych, zarówno administracyjnym, cywilnym, podatkowym, jak i sądowo-administracyjnym. Studenci uczą się przygotowywać projekty pism i umów występujących w ramach wszystkich form działania administracji. Potrafią przy tym stosować zasady etykiety służbowej, pracować w zespole i pod presją czasu. Korzystają także z nowoczesnego oprogamowania wspomagającego funkcjonowanie współczesnej administracji.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci administracji w Bydgoszczy poznają i rozumieją terminologię używaną w naukach prawnych i administracyjnych. Zdobywają wiedzę o miejscu nauk prawnych i administracyjnych w systemie nauk, a także o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami.

Studia administracyjne to idealny moment, by zdobyć wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa państwowego i prawa międzynarodowego, zwłaszcza o podstawowych pojęciach i instytucjach prawnych. Studenci zgłębiają zagadnienia związane ze strukturą i funkcjami systemu administracji publicznej, formami działania, organizacji i zarządzania w administracji publicznej. Poznają systemy źródeł prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także rozumieją zależności pomiędzy kształtowaniem się systemu prawa, a zmianami w społeczeństwie, gospodarce i kulturze.

 

Umiejętności

Studenci administracji potrafią wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień prawnych i administracyjnych. W poprawny sposób stosują poznaną terminologię z zakresu nauk prawnych i administracyjnych, wykorzystują wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i administracyjnych, a także powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na podstawowym poziomie problemów prawnych, społecznych, z zakresu ekonomii i zarządzania.

Nauczysz się analizować przyczyny i przebieg, a także przewidywać następstwa działań podejmowanych w sferze społecznej i gospodarczej przez różne podmioty. Rozwiniesz umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie i realizowanie prostych projektów badawczych, formułowanie wniosków, opracowywanie wyników. Nauczysz się podejmować czynności jako uczestnik postępowania administracyjnego i sądowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci administracji rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się, a także dążą do rozwoju zawodowego i nieustannie doskonalą swoje umiejętności. Potrafią podejmować i inicjować działania badawcze. Są przygotowani do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych.

Nauczysz się organizować pracę własną i oceniać w krytyczny sposób jej wynik. Absolwenci mają świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Dostrzegają i formułują problemy moralne i dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem administracji publicznej i mediów masowych. Są wrażliwi na potrzebę ochrony praw i wolności obywatelskich.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studia w Bydgoszczy w zakresie administracji mają charakter interdyscyplinarny. Siatka zajęć i program kształcenia tworzone są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Nowoczesne podejście do nauki, praktyczny, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy program, pozwala także wypracować potrzebne umiejętności i kompetencje.

Studenci nabywają zdolność do posługiwania się prawem, stosowania prawidłowej argumentacji na podstawie przepisów prawa, doktryny, orzecznictwa, a także do konstruowania pism urzędowych, prowadzenia postępowań administracyjnych. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowane grono dydaktyczne.

 

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo administracyjne
 • instytucje ochrony prawa
 • prawa człowieka
 • podstawy logiki
 • wprowadzenie do materialnego prawa administracyjnego
 • ustrój administracji rządowej
 • postępowanie administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • ustrój samorządu terytorialnego

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia administracyjne w Bydgoszczy przeznaczone są dla osób, które chcą zajmować się działalnością organizatorską, tworzeniem i usprawnianiem biurokracji, rozwiązywaniem problemów związanych z zarządzaniem państwa. Kandydaci na tego typu kierunek powinni być zorganizowani i odpowiedzialni.

W zakresie Twoich zainteresowań powinny znajdować się nauki prawne i społeczne. Kandydaci powinni być komunikatywni, nastawieni na pracę z drugim człowiekiem, powinni też mieć predyspozycje językowe.  Po ukończeniu kształcenia masz szansę podjąć pracę w wielu branżach.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Administracja w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W Polsce najbardziej powszechny model kształcenia wyższego obejmuje studia pierwszego oraz drugiego stopnia. Tak dzieje się również w przypadku administracji. Studenci swoją przygodę tym kierunkiem zaczynają od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. To czas zdobywania podstawowej i niezbędnej wiedzy, który kończy się otrzymaniem tytułu licencjata.

Warto pomyśleć o rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, ponieważ one gwarantuję pełnię wykształcenia, a ono otwiera drogi do zawodowego rozwoju. Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają dwa lata. Studenci w ich trakcie poszerzają znacznie swoje umiejętności oraz systematyzują informacje, uzyskane podczas poprzednich lat kształcenia. To również czas pisania pracy dyplomowej, której pomyślna obrona gwarantuje doceniany na rynku pracy tytuł magistra.

Administracja w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Absolwenci administracji w Bydgoszczy mają wiele możliwości zatrudnienia. Pracują między innymi w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, to znaczy w gminach, powiatach, województwach, w instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości.

Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji możesz pracować w sądach i w prokuraturze, jako funkcjonariusze Policji, w inspekcjach i stażach, w miejscach związanych z realizowaniem funkcji państwa. Mogą zajmować się doradztwem podatkowym, służbą kuratorską, gospodarką mienia publicznego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja:

 • konsulaty
 • ambasady
 • struktury unijne
 • firmy i organizacje współpracujące z Unią Europejską
 • administracja firm prywatnych i przedsiębiorstw
 • administracja rządowa
 • struktury samorządowe
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe
 • placówki kulturalne

Miejsce zatrudnienia i stanowisko pracy uzależnione są od ukończonej specjalizacji i zdobytych kwalifikacji zawodowych.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Administracja:

 • pracownik organizacji pozarządowych
 • urzędnik
 • pracownik służb resortowych lub agencji rządowych
 • doradca podatkowy
 • pracownik działu kadr i płac

Gdzie studiować na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Bydgoskiej Szkole Wyższej, Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 2900 zł do 3600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Bydgoszczy

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy

 

Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy
 
Administracja studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Bydgoszczy

 

Limity miejsc

Uczelnie w Bydgoszczy ustalają limity miejsc na poszczególne kierunki studiów. Dzieje się tak również na administracji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przewiduje około 90 miejsc.   

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci administracji w Bydgoszczy? Rekrutacja na uczelnie w Bydgoszczy opiera się przeważnie na konkursie świadectw. Jednak na niektórych uczelniach przeprowadzany jest również egzamin wstępny.

Limity miejsc na kierunku administracja w Bydgoszczy: 

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 90

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Administracja w Bydgoszczy w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni (prywatnej czy publicznej) zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. 

Stawki czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na administrację w Bydgoszczy.

Ceny studiów na kierunku administracja w Bydgoszczy:   

 • Bydgoska Szkoła Wyższa: od 2900 zł
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy: od 2990 zł
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 3600 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy: od 3550 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.    

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na administrację w Bydgoszczy kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Bydgoszczy?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na administrację w Bydgoszczy, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na administrację w Bydgoszczy będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: do 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na administrację w Bydgoszczy, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Bydgoszczy?

Składanie kompletu dokumentów na administrację w Bydgoszczy wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na administrację w Bydgoszczy powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dokumenty jakie przyszli studenci administracji muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych bydgoskich uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na administrację w Bydgoszczy muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek administracja w Bydgoszczy? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy:  

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: od 19.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Administracji?

Absolwenci Administracji to specjaliści, którzy bardzo swobodnie poruszają się po licznych zagadnieniach. Nie są im obce przepisy prawa, zasady organizacji i zarządzania w administracji publicznej, problematyka polityki społecznej czy metody zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki wszechstronnej wiedzy i jasno określonym umiejętnościom, absolwentów tego kierunku można spotkać między innymi w: organach administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, a także w bankach i prywatnych przedsiębiorstwach. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • referent w administracji państwowej – 3070 złotych
 • specjalista administracji publicznej – 4000 złotych
 • specjalista ds. administracyjnych – 3750 złotych
 • kierownik do spraw administracyjnych – 5100 złotych

 

Czy warto iść na Administrację?

Administracja wydaje się atrakcyjnym kierunkiem studiów, ponieważ program nauczania obejmuje wiele ważnych obszarów, w tym z zakresu prawa, dając dobre przygotowanie do zajmowania różnych stanowisk w instytucjach administracji, jak też sektora prywatnego. Ponadto, w toku kształcenia coraz częściej oferowane są liczne moduły bądź specjalności, dzięki którym można nie tylko rozwijać zainteresowania, ale również zdobywać szczegółową wiedzę, stanowiącą przygotowanie do wykonywania określonych obowiązków zawodowych.

 

Gdzie warto studiować Administrację?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy, którzy na swój kierunek wybrali Administrację mogą skorzystać z trzech ofert kształcenia. Jedna z nich pochodzi od uczelni publicznej.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Kandydaci coraz częściej spoglądają w stronę uczelni niepublicznych, które również oferują wysoki poziom kształcenia oraz gwarantują pozyskanie praktycznego przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Administracja studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Bydgoszczy:

 • Akademia Kujawsko- Pomorska
 • Uniwersytet WSB Merito

 

Program studiów i przedmioty

Administracja jest kierunkiem należącym do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, a treści nauczania koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z dziedziny nauk prawno- administracyjnych, ekonomicznych, jak również innych wybranych nauk społecznych. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo konstytucyjne
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • negocjacje w administracji
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • e- administracja

 

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Kujawsko-Pomorska stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie administracji muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Pamiętaj, że ulegają one zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia ekonomiczne w Bydgoszczy

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Studia administracyjne będą świetnym wyborem dla osób, którym zależy na stabilnej pracy w przyszłości.

Wiola, studentka trzeciego roku, wskazuje:

To studia, na których jest bardzo dużo zagadnień teoretycznych – przynajmniej na początku, więc trzeba sporej motywacji, by uczyć się systematycznie. Z drugiej strony wiem, że dzięki administracji nie będę martwić się o swoją pracę w przyszłości. To dla mnie ważny argument.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Bydgoszcz studia i stopnia

Administracja Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Bydgoszcz studia stacjonarne

Administracja Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Bydgoszczy

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia