Administracja - Bydgoszcz

Administracja - Bydgoszcz

Administracja - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku administracja

Odkryj kierunek administracja w Bydgoszczy i sprawdź gdzie, możesz studiować 

Administracja studia Bydgoszcz | woj. pomorskie

 

Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku administracja cieszą się od wielu lat niegasnącą popularnością. Dlatego też ośrodki akademickie w Polsce co roku przygotowują rozbudowaną ofertę studiów administracyjnych. Czy zastanawiałeś się jednak do czego odnosi się ta szczególna dyscyplina naukowa? Administracja najściślej powiązana jest z wszelką działalnością organizatorską, która musi być regulowana normami prawnymi. To rozbudowana dyscyplina, łącząca w sobie elementy prawa, ekonomii oraz zarządzania. Administratorzy muszą doskonale orientować się w obowiązujących przepisach, by wszystkie ich kroki były zgodne z obowiązującym prawem i normami.

Kierunki studiów takie jak administracja są gwarantem rzetelnego wykształcenia i otwierają drzwi do stabilnej pracy. Dziś właściwie nieustannie stykamy się z różnego rodzaju działalnością administracyjną, więc potrzebne są osoby, które będą ją planować oraz monitorować. To studia stworzone dla osób, które nie boją się intelektualnych wyzwań i nie mają problemu z przyswajaniem rozbudowanych partii materiału teoretycznego. Jeżeli zatem chcesz rozpocząć naukę na prestiżowych studiach administracyjnych, to one czekają właśnie na ciebie.


Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Bydgoszczy przygotowały rozbudowaną propozycję kształcenia na studiach administracyjnych, co tylko potwierdza, jak bardzo popularny jest to kierunek. Rozpoczniesz je w praktycznie każdym ośrodku akademickim w województwie kujawsko-pomorskim. Możesz wybierać spośród propozycji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Gospodarki, Wyższej Szkoły Bankowej, czy Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Studia w Bydgoszczy kształcą najlepszych specjalistów, więc zastanów się, która z tych ofert będzie najbliższa twoim oczekiwaniom.

W programach nauczania każdej z tych uczelni możesz znaleźć nieznaczne różnice, towarzyszy im jednak zawsze jeden cel – wykształcenie jak najlepszych administratorów. Wśród przedmiotów muszą znaleźć się zatem te ściśle związane z prawem, ekonomią oraz zarządzaniem, ponieważ studia na kierunku administracja mają charakter wysoce interdyscyplinarny. Tylko dzięki tej rozległej wiedzy będziesz mógł uchodzić za specjalistę w dziedzinie, którą reprezentujesz.


Praca po studiach

Studia administracyjne cieszą się tak dużą popularnością właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Studentom tego kierunku zależy bowiem na rzetelnym wykształceniu, które będą mogli wykorzystywać w pracy zawodowej. Interdyscyplinarne kompetencje administratorów sprawiają, że odnajdą się oni tam, gdzie potrzebne są rozbudowane umiejętności z zakresu administrowania, organizowania oraz zarządzania. Będą to w takim razie różnego rodzaju urzędy, korporacje, organy administracji samorządowej oraz państwowej.

Można powiedzieć, że administratorzy odnajdą się w każdej pracy, niezależnie, czy będzie ona związana z sektorem prywatnym, czy publicznym. Wszechstronne wykształcenie czyni z administratorów docenianych specjalistów. Mogą oni podejmować owocną współpracę z agencjami i korporacjami nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej, co znacznie przełoży się na jakość zarobków.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku administracja

UCZELNIE, GDZIE ADMINISTRACJA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Bydgoszczy?

Studia w Bydgoszczy na kierunku administracja możesz rozpocząć na wielu uczelniach, co stanowi odpowiedź na ich popularność. Należy pamiętać jednak, że duże zainteresowanie kierunkiem przekłada się także na dużą liczbę zainteresowanych kandydatów, co w praktyce oznacza wiele osób chętnych. By mieć pewność, że staniesz się jednym ze studentów administracji, swoje przygotowania do egzaminu maturalnego musisz zacząć już dziś. Rozważ zdawanie przedmiotów z puli społeczno-ekonomicznej. Mogą to być przykładowo WOS, historia, geografia, czy nawet matematyka oraz język obcy nowożytni na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY

Studia I stopnia

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W BYDGOSZCZY

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Z racji tego, że studia na kierunku administracja cieszą się tak dużym zainteresowaniem, to uczelnie w Bydgoszczy starają się nieustannie uatrakcyjniać swoją ofertę. Studenci mogą rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym lub zaocznym w zależności od własnych potrzeb. Kształcenie stacjonarne (dzienne) ma dużo plusów, ponieważ studenci swoją wiedzę zdobywają w sposób regularny, nie mają oni jednak na ogół czasu, by równie intensywnie rozwijać się na innych płaszczyznach. Z kolei studia zaoczne (niestacjonarne) zarezerwowane są dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą kształcić się dziennie, bo na przykład pracują. Zajęcia w trybie zaocznym odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych, trzeba wziąć jednak pod uwagę, że nauka w tej formie wiąże się na ogół z uiszczaniem opłat za czesne.

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak administracja mają bardzo rozbudowane programy kształcenia. Pasjonaci tej dyscypliny muszą poznać bowiem wiele różnorodnych aspektów, ściśle przylegających do administrowania. Podstawowy człon nauczania na kierunku administracja zajmują jednak zagadnienia prawne – to dzięki nim przyszli specjaliści będą wiedzieć, jak przeprowadzać działania organizatorskie, które zgodne będą z obowiązującymi normami. Wśród przedmiotów z bloku prawnego będzie można znaleźć:

 • prawo gospodarcze;
 • prawo administracyjne;
 • postępowanie administracyjne i egzekucyjne;
 • wstęp do prawa podatkowego itd.

 

To bardzo rozbudowany blok, więc studenci administracji muszą liczyć się z wieloma godzinami poświęconymi na studiowanie różnego rodzaju podręczników oraz kodeksów. Oprócz tego w pracy przyszłych administratorów ważna jest wiedza ekonomiczna, która obejmuje zagadnienia takie jak finanse i rachunkowość.

Warto także odpowiednio wcześnie zastanowić się nad wyborem najbardziej atrakcyjnej specjalizacji, która bardzo mocno ukonkretyzuje i uściśli wiedzę przyszłych administratorów, tak by mogli oni uchodzić za prawdziwych ekspertów. Uczelnie w Bydgoszczy przygotowały dla swoich studentów wiele ciekawych ofert kształcenia, wśród których znalazły się przykładowo:

 • administracja bezpieczeństwa publicznego;
 • e-administracja;
 • ochrona danych osobowych i informacji w administracji;
 • czy administracja skarbowa.

 

Studia administracyjne należą do grona wymagających kierunków, lecz wykształcenie uzyskane podczas wszystkich lat intensywnej nauki pozwala na stabilny i ciekawy rozwój zawodowy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

W Polsce najbardziej powszechny model kształcenia wyższego obejmuje studia pierwszego oraz drugiego stopnia. Tak dzieje się również w przypadku administracji. Studenci swoją przygodę tym kierunkiem zaczynają od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. To czas zdobywania podstawowej i niezbędnej wiedzy, który kończy się otrzymaniem tytułu licencjata.

Warto pomyśleć o rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, ponieważ one gwarantuję pełnię wykształcenia, a ono otwiera drogi do zawodowego rozwoju. Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają dwa lata. Studenci w ich trakcie poszerzają znacznie swoje umiejętności oraz systematyzują informacje, uzyskane podczas poprzednich lat kształcenia. To również czas pisania pracy dyplomowej, której pomyślna obrona gwarantuje doceniany na rynku pracy tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Bydgoszczy?

Jeżeli rozważasz rozpoczęcie studiów administracyjnych, powinieneś poważnie zastanowić się nad tym, czy jest to profil kształcenia dostosowany do twoich aspiracji, potrzeb i zainteresowań. Dużo osób decyduje się rozpoczęcie nauki na tym kierunku ze względu na optymistyczne wizje zatrudnienia w przyszłości, warto sobie jednak zdać sprawę, że wiedzie do tego kręta droga, której towarzyszy wiele godzin intensywnej nauki. Odpowiedz sobie zatem na kilka pytań:

 • Czy przyswajanie dużych partii materiału teoretycznego nie stanowi dla ciebie problemu?
 • Czy interesują cię aktualne zagadnienia społeczno-prawne?
 • Czy odnajdujesz się w pracy, która wymaga bardzo dobrego zorganizowania?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz śmiało pomyśleć o rozpoczęciu nauki na studiach administracyjnych. Zanim jednak staniesz się studentem bydgoskich uczelni, powinieneś przygotować się jak najlepiej do procedury rekrutacyjnej. W kręgu twoich podstawowych zainteresowań powinny znaleźć się przedmioty, które czerpią dużo z nauk społeczno-prawnych. Wśród przedmiotów znajdują się: WOS, historia, język polski, matematyka oraz geografia. Pamiętaj, że warto byś wybrany przez siebie przedmiot zdawał na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego część czasu poświęć na intensywną naukę języka obcego nowożytniego, ponieważ on również uwzględniany jest w procedurze rekrutacyjnej.

Pilni i ambitni uczniowie mogą pomyśleć o wzięciu udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. Trzeba mieć świadomość, że ich wiedza powinna jednak znacznie wykraczać poza mury szkoły średniej. Przyszli studenci administracji mogą pomyśleć o olimpiadach takich jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Historyczna itd.

 

Trzeba także pamiętać o terminowym uiszczeniu wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Gdy już znajdziesz się na listach osób przyjętych, powinieneś dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów, wśród których znajdą się twoje zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Studia prawnicze na kierunku administracja mają bardzo praktyczny profil kształcenia i przygotowują do rozpoczęcia wielu interesujących aktywności zawodowych. Dziś bowiem nieustanne działania organizacyjne wpisane są w funkcjonowanie każdej państwowości, nie tylko na arenie lokalnej, lecz także międzynarodowej. Prestiż tego kierunku sprawia, że jego abiturienci nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy. Abiturienci tego kierunku posiadają prawdziwie interdyscyplinarną wiedzę, która może być wykorzystana podczas wielu różnorodnych aktywności zawodowych.

Na administratorów czekają takie miejsca pracy jak:

 • urzędy;
 • organy administracji samorządowej i państwowej;
 • fundusze;
 • kancelarie;
 • organizacje pożytku publicznego;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • organy Unii Europejskiej itd.

 

Jak widzisz – studia administracyjne dają bardzo dużo możliwości. Wszystko na dobrą sprawę zależy od twoich własnych aspiracji. Absolwenci tego kierunku odnajdą się także w sektorze prywatnym, gdzie podejmą owocną współpracę z różnego rodzaju korporacjami. Administratorzy mogą pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem i czuwaniem nad kwestiami prawnymi danego przedsiębiorstwa.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Bydgoszczy?

Studia administracyjne będą świetnym wyborem dla osób, którym zależy na stabilnej pracy w przyszłości.

Wiola, studentka trzeciego roku, wskazuje:

To studia, na których jest bardzo dużo zagadnień teoretycznych – przynajmniej na początku, więc trzeba sporej motywacji, by uczyć się systematycznie. Z drugiej strony wiem, że dzięki administracji nie będę martwić się o swoją pracę w przyszłości. To dla mnie ważny argument.

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)