Etyka zawodu psychologa

Etyka zawodu psychologa

Etyka zawodu psychologa

Etyka zawodu psychologa

Etyka zawodu psychologa wydaje się jednym z najważniejszych przedmiotów realizowanych w programach nauczania kierunku Psychologia. Dzięki niemu studenci poznają zasady funkcjonowania zawodu zaufania publicznego, standardy pracy psychologa w różnych dziedzinach działalności oraz zasady i metody rozwiązywania dylematów etycznych.

Celem przedmiotu Etyka zawodu psychologa jest przede wszystkim zapoznanie studentów z problemami etycznymi pojawiającymi się we współczesnej psychologii, bowiem niezależnie od miejsca wykonywania zawodu dylematy etyczne będą się pojawiać, a psycholog będzie musiał podejmować związane z nimi decyzje.

Zajęcia mają zaznajomić studentów z obowiązującymi w psychologii standardami etycznymi oraz wskazaniem ich zastosowań w konkretnych sytuacjach zawodowych. Przedmiot jest swego rodzaju przewodnikiem, który wspomoże przyszłych psychologów w rozwiązywaniu problemów etycznych, z którymi zetkną się niejednokrotnie.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA WARSZAWA

w Warszawie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)