Psychologia emocji i motywacji

Psychologia emocji i motywacji

Psychologia emocji i motywacji

Psychologia emocji i motywacji

Psychologia emocji i motywacji jest jednym z najważniejszych przedmiotów, z jakimi spotykają się studenci Psychologii. Podczas zajęć poznają oni podstawowe pojęcia dotyczące genezy, przebiegu i konsekwencji procesów emocjonalnych i motywacyjnych, najważniejsze zagadnienia związane z procesami emocjonalnymi i motywacyjnymi, a także główne koncepcje emocji i uczuć oraz motywacji opartych o regulację homeostatyczną i heterostatyczną.

Przedmiot Psychologia emocji i motywacji rozwija umiejętności w zakresie wyjaśniania mechanizmów powstawania reakcji emocjonalnych i uczuciowych, rozróżniania emocji prostych od złożonych oraz pierwotnych od wtórnych oraz wyjaśniania konsekwencji działania homeostatycznego i heterostatycznego mechanizmu motywacyjnego w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

Oprócz tego, studenci zaznajamiają się z kwestią nieświadomości emocji, wpływem emocji na zachowania społeczne, zróżnicowaniem stanów emocjonalnych, motywacją wewnętrzną, czy konfliktami motywacyjnymi.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA WARSZAWA

w Warszawie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)