Biochemia ogólna i żywności

Biochemia ogólna i żywności

Biochemia ogólna i żywności

Biochemia ogólna i żywności

Biochemia ogólna i żywności to przedmiot, który bardzo często występuje w siatce zajęć kierunku Dietetyka i najczęściej należy do grupy przedmiotów obowiązkowych. Zazwyczaj realizowany jest metodą wykładów i ćwiczeń, aby studenci mogli pozyskać szczegółową wiedzę oraz nauczyć się wykorzystywać ją w praktycznym działaniu.

Wykłady w ramach przedmiotu Biochemia ogólna i żywności dotyczą między innymi takich tematów jak: skład chemiczny organizmu człowieka, podstawowe procesy metaboliczne zachodzące w komórce, antyoksydanty naturalne i zawarte w diecie człowieka, biochemia komórki nowotworowej, biochemia i biologia molekularna starzenia komórek i organizmu.

W ramach zajęć z Biochemii ogólnej i żywności studenci Dietetyki nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretowania zjawisk towarzyszących wybranym chorobom metabolicznym, dokonywania analiz ilościowych i jakościowych węglowodanów, czy oceniania zagrożenia zdrowia w wyniku niedoborów składników pokarmowych.

idź do kierunku DIETETYKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)