Anatomia człowieka

Anatomia człowieka

Anatomia człowieka

Anatomia człowieka

Anatomia człowieka to przedmiot, bez którego nie mogą obyć się programy kształcenia realizowane na kierunkach związanych z naukami medycznymi i naukami o zdrowiu. Oznacza to, że spotkają się z nim również studenci Dietetyki. Co zrozumiałe, jest on prowadzony po to, aby zdobyć podstawowe wiadomości na temat budowy anatomicznej człowieka ze szczególnym uwzględnieniem budowy i funkcji układu pokarmowego i układów mięśniowego, nerwowego i kostnego.

W toku zajęć omawiane są między innymi takie tematy jak: centralny i obwodowy układ nerwowy, ogólna budowa układu pokarmowego, budowa i proporcje ciała w zależności od wieku, budowa mięśni, budowa wątroby, budowa tarczycy, rodzaje naczyń krwionośnych.

Dzięki Anatomii człowieka studenci Dietetyki posiadają wiedzę z obszaru anatomii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz gruczołów wydzielania wewnętrznego, a także posiadają umiejętność opisywania budowy układów i narządów ciała człowieka oraz przedstawiania ich funkcji.

idź do kierunku DIETETYKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)