Analiza tekstów literackich

Analiza tekstów literackich

Analiza tekstów literackich

Analiza tekstów literackich

Analiza tekstów literackich to przedmiot, który dostarcza studentom Filologii angielskiej praktycznych umiejętności, w szczególności w zakresie przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji różnych rodzajów tekstów literackich, przy pomocy najnowszych metod.

Dzięki realizowanym zajęciom studenci pozyskują wiedzę o powiązaniu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa z innymi dyscyplinami humanistycznymi, pozwalającą na zastosowanie podejścia interdyscyplinarnego w pracy badawczej. Jak już wspomnieliśmy, nabywają umiejętności przeprowadzania analizy i interpretacji tekstów, ale także innych wytworów kultury, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno- kulturowym.

Przedmiot Analiza tekstów literackich daje możliwość nabycia również innych umiejętności, na czele z umiejętnością wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji, wykorzystując różne źródła anglojęzyczne, a także formułowania na tej podstawy krytycznych sądów.

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)