Historia literatury amerykańskiej

Historia literatury amerykańskiej

Historia literatury amerykańskiej

Historia literatury amerykańskiej

Historia literatury amerykańskiej to przedmiot obowiązkowy dla studentów Filologii angielskiej. Co zrozumiałe, jego najważniejszym założeniem jest zapoznanie studentów z historią literatury Stanów Zjednoczonych. Podczas zajęć omawiane są główne zjawiska, trendy, gatunki oraz czołowi twórcy kanonu literatury amerykańskiej na tle wydarzeń historycznych i szerszych zjawisk kulturowych i społecznych w Stanach Zjednoczonych.

Przedmiot pokazuje bogactwo i różnorodność amerykańskiej literatury, jak również pokazuje główne kierunki rozwoju oraz dzieła przedstawicieli tych kierunków. Podczas zajęć uwaga skupiana jest między innymi na takich zagadnieniach jak: okres kolonialny, okres wczesnej literatury narodowej, okres renesansu amerykańskiego, modernizm w prozie amerykańskiej, czy nowy realizm.

Historia literatury amerykańskiej to przedmiot, który rozwija umiejętności rozpoznawania głównych etapów historycznych rozwoju amerykańskiej literatury, analizowania i interpretowania tekstu literackiego w kontekście historycznym, korzystania ze źródeł literaturowych.

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA ŁÓDŹ

w Łodzi - zasady rekrutacji

Komentarze (0)