Akustyka

Akustyka

Akustyka, mówiąc najogólniej, jest działem fizyki i techniki, który obejmuje zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Akustyka składa się z wielu różnorodnych elementów, ale co zrozumiałe studenci Architektury wnętrz zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi akustyki wnętrz i projektowania pomieszczeń z uwzględnieniem zasad rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniach. Przedmiot ten ma także na celu poznanie wpływu ustrojów akustycznych oraz materiałów budowlanych na akustykę pomieszczeń, zdobycie umiejętności wykonywania pomiarów oraz obliczeń podstawowych wielkości akustycznych charakterystycznych dla pomieszczeń.

Podczas zajęć studenci omawiają między innymi takie zagadnienia jak: dźwięk jako zjawisko fizyczne i zjawisko słuchowe, rozchodzenie się dźwięku w pomieszczeniach, rodzaje źródeł dźwięku, zjawiska akustyczne, właściwości akustyczne elementów budowlanych, ochrona przed hałasem w budownictwie.

Dzięki zrealizowanym zajęciom studenci Architektury wnętrz potrafią wykonać pomiary i obliczenia dotyczące podstawowych parametrów akustycznych pomieszczeń oraz przeprowadzić analizę warunków akustycznych w pomieszczeniu oraz przeprowadzić korektę w celu ich poprawy.

idź do kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA KRAKÓW

w Krakowie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)