Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Przedmiot Konstrukcje budowlane realizowany jest po to, aby studenci Architektury wnętrz zapoznali się z podstawowymi elementami konstrukcji obiektów budowlanych, elementami wykończenia budynku oraz z metodami realizacji konstrukcji na podstawie cech fizycznych i technicznych materiałów budowlanych.

Podczas zajęć studenci omawiają zagadnienia dotyczące między innymi: układów konstrukcyjnych budynków, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacyjność ciepła, zabezpieczenia przeciwpożarowe, zasad prowadzenia prac wykończeniowych, nowe technologie posadawiania budynków w zwartej zabudowie, materiały budowlane i ich wytrzymałość, wzmacnianie elementów konstrukcji, montaż elementów wykończenia wnętrz na stropie.

Ponadto, w trakcie zajęć studenci wykonują między innymi obliczenia statyczne balustrad w różnych obiektach budowlanych, obliczenia wytrzymałości materiałów budowlanych, wartości oddziaływania wiatru na szyld reklamowy, czy wyznaczenia wartości dodatkowego obciążenia powstałego w wyniku budowy nowych ścian działowych.

idź do kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA KRAKÓW

w Krakowie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)