Komunikacja medyczna

Komunikacja medyczna

Komunikacja medyczna

30.11.-0001

Komunikacja medyczna

Czym jest komunikacja medyczna i czym może różnić się od komunikacji w życiu prywatnym? Otóż, różnic nie ma zbyt wiele. Istotne jest to, kto uczestniczy w procesie tej komunikacji. Może to być lekarz, pacjent, pielęgniarka, położna…Ważne, aby komunikacja ta przebiegała sprawnie i prawidłowo.

Przedmiot o nazwie Komunikacja medyczna ma za zadanie zapoznać studentów Kierunku Lekarskiego z psychospołecznymi uwarunkowaniami wykonywania zawodu lekarza, zasadami promocji zdrowia, zasadami i metodami komunikacji z pacjentem i jego rodziną, które służą budowaniu empatycznej, opartej na zaufaniu relacji, znaczeniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentem, a także rolą rodziny pacjenta w procesie leczenia.

Z realizacji przedmiotu Komunikacja medyczna płyną umiejętności między innymi w zakresie określania priorytetów postępowania lekarskiego, komunikowania się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta, podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o normy i zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby.

idź do kierunku KIERUNEK LEKARSKI STUDIA POZNAŃ

Komentarze (0)