Eksploatacja maszyn

Eksploatacja maszyn

Eksploatacja maszyn

Eksploatacja maszyn

Eksploatacja maszyn to przedmiot, z którym powinien spotkać się każdy student Mechatroniki. Najczęściej jest to przedmiot obowiązkowy, realizowany w formie wykładów i ćwiczeń, który kończy się zaliczeniem bądź egzaminem.

Podczas zajęć studenci omawiają między innymi takie zagadnienia jak: jakość i skuteczność eksploatacji, opłacalność ekonomiczna wyboru maszyny technologicznej, ustawienie maszyny, metody zapewnienia wymaganej niezawodności, diagnostyka techniczna maszyn, zastosowanie technik komputerowych w eksploatacji maszyn, zasady analizy danych eksploatacyjnych, charakterystyka uszkodzeń, konserwacja układów mechanicznych, bezpieczeństwo maszyn.

Z realizacji Eksploatacji maszyn płynie wiedza w zakresie technik wytwarzania, automatyzacji procesów wytwarzania, maszyn technologicznych, eksploatacji maszyn i urządzeń. Studenci rozwijają się w zakresie planowania i nadzorowania zadań obsługowych dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń, jak również w temacie recyklingu materiałów technologicznych i materiałów eksploatacyjnych.

idź do kierunku MECHATRONIKA STUDIA POZNAŃ

w Poznaniu - zasady rekrutacji

Komentarze (0)