Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniu ludzi od poczęcia do śmierci. Z tą subdyscypliną psychologii spotykają się wszyscy studenci, a dzięki zajęciom zdobywają wiedzę oraz jasno określone umiejętności.

W toku zajęć studenci skupiają się na metodologii badań, rozwoju człowieka pod kątem biologicznym, behawioralnym i poznawczym, charakterystyce poszczególnych faz, czyli od rozwoju somatycznego noworodka do starości. Rozwijają umiejętność posługiwania się odpowiednią terminologią, ale co najważniejsze nabywają umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii rozwoju do opisu, wyjaśniania i rozwiązywania problemów odnoszących się do konkretnych sytuacji z życia codziennego oraz przekazywania tej wiedzy w sposób komunikatywny zrozumiałym językiem.

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia zazwyczaj należy do grupy przedmiotów obowiązkowych, a nauka kończy się egzaminem bądź zaliczeniem.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA POZNAŃ

w Poznaniu - zasady rekrutacji

Komentarze (0)