Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest procesem, w którym psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne próbuje rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany. Zasady tego procesu poznają studenci Psychologii, bowiem Diagnoza psychologiczna jako przedmiot najczęściej należy do grupy obowiązkowych.

Przedmiot Diagnoza psychologiczna realizowany jest zazwyczaj w formie wykładów i ćwiczeń. Studenci uczą się planować i przeprowadzać proces diagnostyczny od pierwszego kontaktu z osobą diagnozowaną aż po wydanie opinii, czy ekspertyzy psychologicznej. Poznają podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej, uczą się wybierać najlepsze do danego przypadku, a także przeprowadzać wywiad i obserwację psychologiczną oraz interpretować wyniki badań diagnostycznych.

Oprócz tego, studenci uczą się nawiązywania kontaktu z osobą diagnozowaną, zachowywać bezstronność w interpretacji wyników, zrozumiale przekazywać wyniki badania osobie diagnozowanej.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA POZNAŃ

w Poznaniu - zasady rekrutacji

Komentarze (0)