Medycyna - Kraków

Medycyna - Kraków

Medycyna studia Kraków | woj. małopolskie

Aż 1967 kandydatów chciało rozpocząć naukę na kierunku lekarskim w ubiegłym roku, co dawało prawie 10 kandydatów na jedno z 200 przygotowanych przez uczelnię miejsc. W rekrutacji na nowy rok akademicki  UJ również przyjmie 200 nowych studentów. Popularność kierunków medycznych nie słabnie, zatem aby stać się jednym z tych szczęśliwców, którzy 1 października rozpoczną zajęcia na Wydziale Lekarskim przy ul. Świętej Anny 12, będziesz musiał pokonać sporą konkurencję. Jednak gdy Ci się to uda, dołączysz do grona studentów Collegium Medicum UJ – najlepszej uczelni medycznej w Polsce!

Pierwszym krokiem do stania się studentem medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii oraz z matematyki co najmniej na poziomie podstawowym. Po osiągnięciu takich wyników możesz już aplikować na wybrany przez siebie kierunek krakowskiej uczelni medycznej. Jako absolwent kierunku lekarskiego będziesz przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szkolnictwie, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Studia lekarskie prowadzone są w trybie jednolitym magisterskim. Zanim dostaniesz dyplom i tytuł zawodowy lekarza, czeka Cię 6 lat (12 semestrów) wypełnionych nauką. Przez pierwsze trzy lata zapoznasz się z teoretycznymi dyscyplinami nauk medycznych takimi jak biochemia czy farmakologia oraz zgłębisz podstawy nauk klinicznych w formie pierwszej pomocy i elementów pielęgniarstwa, pediatrii i chorób wewnętrznych czy propedeutyki medycyny. Dodatkowo już od pierwszego roku uczyć się będziesz zasad etyki lekarskiej oraz relacji i komunikacji z pacjentem. Od IV do VI roku studiów prowadzone jest nauczanie podstawowych dyscyplin klinicznych, między innymi pediatrii z chirurgią dziecięcą czy psychiatrii. Odbycie praktyk programowych z zakresu pielęgniarstwa, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii, chirurgii ogólnej, pomocy doraźnej oraz lecznictwa otwartego, podczas których będziesz mógł sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, będą niezbędne do zaliczenia poszczególnych lat studiów.

Harmonogram rekrutacji +

Każda osoba, która rozpoczyna studia, powinna bardzo szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej i obejmuje on nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz także czas rejestracji na studia oraz czas sładania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. Liczą się wyłącznie punkty, a nie kolejność zgłoszeń kanydatów. Studia medyczne w Krakowie zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Uczelnie w Krakowie otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona początkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby zakwalifikowane na studia muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, by nie zaniedbać tego etapu rekrutacji, ponieważ sprawi to, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, że studia medyczne mogą się wiązać z dostarczeniem także zaświadczenia, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Opłaty rekrutacyjne +

Każda osoba, która chce wziąć udział w rekrutacji, musi usiścić odpowiednią opłatę rekrutacyjną. W przypadku jej niedokonania kandydatura w ogóle nie będzie mogła być rozważone. Uczelnie w Krakowie ustalają indywidualne opłaty rekrutacyjne, więc odpowiednio wcześnie zapoznaj się z tymi wytycznymi. Na ogół koszt takiej opłaty waha się od 85 do 150 zł w zależności od kierunku. Możesz jej dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania, więc zrób go wcześnie, a jego potwierdzenie okaż w dziekanacie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia medyczne w Krakowie, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o tym profilu zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdą się biologia oraz chemia. Dodatkowym atutem będą przedmiotyki takie jak matematyka, czy nawet fizyka.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Punkty, jakie otrzymają maturzyści podczas egzaminów dojrzałości, stanowią punkt wyjścia do ich przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowe w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków medycznych będą to oczywiście przedmioty ścisłe. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia medyczne w Krakowie, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laueraci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów medycznych rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Biologiczna;

  • Olimpiada Chemiczna;

  • czy Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Komentarze (0)