Medycyna - Kraków

Medycyna - Kraków

Medycyna studia Kraków | woj. małopolskie

Aż 1967 kandydatów chciało rozpocząć naukę na kierunku lekarskim w ubiegłym roku, co dawało prawie 10 kandydatów na jedno z 200 przygotowanych przez uczelnię miejsc. W rekrutacji na nowy rok akademicki  UJ również przyjmie 200 nowych studentów. Popularność kierunków medycznych nie słabnie, zatem aby stać się jednym z tych szczęśliwców, którzy 1 października rozpoczną zajęcia na Wydziale Lekarskim przy ul. Świętej Anny 12, będziesz musiał pokonać sporą konkurencję. Jednak gdy Ci się to uda, dołączysz do grona studentów Collegium Medicum UJ – najlepszej uczelni medycznej w Polsce!

Pierwszym krokiem do stania się studentem medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii oraz z matematyki co najmniej na poziomie podstawowym. Po osiągnięciu takich wyników możesz już aplikować na wybrany przez siebie kierunek krakowskiej uczelni medycznej. Jako absolwent kierunku lekarskiego będziesz przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szkolnictwie, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Studia lekarskie prowadzone są w trybie jednolitym magisterskim. Zanim dostaniesz dyplom i tytuł zawodowy lekarza, czeka Cię 6 lat (12 semestrów) wypełnionych nauką. Przez pierwsze trzy lata zapoznasz się z teoretycznymi dyscyplinami nauk medycznych takimi jak biochemia czy farmakologia oraz zgłębisz podstawy nauk klinicznych w formie pierwszej pomocy i elementów pielęgniarstwa, pediatrii i chorób wewnętrznych czy propedeutyki medycyny. Dodatkowo już od pierwszego roku uczyć się będziesz zasad etyki lekarskiej oraz relacji i komunikacji z pacjentem. Od IV do VI roku studiów prowadzone jest nauczanie podstawowych dyscyplin klinicznych, między innymi pediatrii z chirurgią dziecięcą czy psychiatrii. Odbycie praktyk programowych z zakresu pielęgniarstwa, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii, chirurgii ogólnej, pomocy doraźnej oraz lecznictwa otwartego, podczas których będziesz mógł sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, będą niezbędne do zaliczenia poszczególnych lat studiów.

Komentarze (0)